img-slide

ผู้นำไทย-มาเลเซียหารือความร่วมมือชายแดน

นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียพบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าและการท่องเที่ยว Thai translation: นายกฯไทยและมาเลเซียพบกันเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าและการท่องเที่ยว

Migrant workers take a government-chartered bus to work elsewhere in Qiandongnan,Guizhou Province, China, 29 January 2023 (Photo by Reuters/CFOTO).

通过教育平衡中国劳动力流动

2020年中国人口普查显示了国内移民人数增长69.7%。一些人认为政府不应该限制劳动力移民。农民工就业和教育也有显着变化。中国中央政府需要重新调整劳动力迁移和技能枯竭之间的平衡。 2020年中国人口普查数据:劳动力流动和教育 2020年中国人口普查数据显示,国内移民人数与2010年相比增长了69.7%。虽然面临大量人口涌入带来的挑战,一些人建议中国政府不应限制大规模劳动力移民。但这种分析缺乏整体洞察力。 中国农民工人口结构的变化反映了就业部门和教育程度的显着变化。大城市地区的技术扩散扩大了对熟练劳动力的需求,减少了低技能工人的机会。 中国劳动力市场挑战和可能的解决方案 劳动力流动性对于提高生产力和促进包容性增长至关重要。中央政府可能会考虑为城市流动人口实施额外的教育转移资金,以重新调整劳动力迁移和技能枯竭之间的平衡。 Source : 通过教育平衡中国劳动力流动

SET ESG Professionals Forum

联交所联合SET ESG专家库举办2023年SET ESG专业人士论坛。是时候加速人才培养了。 扩大合作揭示泰国资本市场5大可持续发展挑战

股票交易 SET ESG专家库与可持续发展专家网络一起,以“Together for Change”为理念,举办了2023年SET ESG专业人士论坛,共同创造变革。 这是ESG专业人士聚集合作的论坛。 泰国最大的揭示了加速人才培养和扩大合作以应对危机和变化的时机。 商业组织必须关注 5 个挑战: 管理弹性供应链(弹性价值链)、适应实现净零排放、利用泰国分类学的机会解决漂绿问题、重视 ESG 披露流程,而教育部门将成为可持续发展的关键。 公司治理和可持续发展小组委员会主席 Kittipong Kittayarak 教授(特别)博士泰国证券交易所董事在他的主题演讲“移动山脉以实现可持续影响,是的,我们可以!”中说,现在所有道路都面向可持续发展。 即使面对新的障碍有朋友互相支持比独自旅行更好。 请遵守3个原则,包括1)着眼可持续发展(ESG)的维度,即环境(Environment)、社会(Social)和治理(Governance),它们相互联系而不是分离。2)放眼长远并超越商业价值链通过观察将对组织和公众产生的影响,以及 ...

SET ESG Professionals Forum

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ SET ESG Experts Pool จัดงาน SET ESG Professionals Forum 2023 ถึงเวลาเร่งสร้างคน ขยายความร่วมมือ พร้อมเปิด 5 ความท้าทายด้านความยั่งยืนของตลาดทุนไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน SET ESG Experts Pool จัดงาน SET ESG Professionals Forum 2023 ภายใต้แนวคิด Together for Change เพื่อรวมพลังสร้างการเปลี่ยนแปลง นับเป็นเวทีระดมความร่วมมือของ ESG Professionals ...

Page 1 of 562 1 2 562

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.