รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า อุตสาหกรรมการบริการที่กำลังเฟื่องฟูสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างงานสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แต่ศักยภาพที่แท้จริงของภาคการบริการยังคงถูกบดบังด้วยกฏระเบียบและขั้นตอนการดำเนินงานที่เข้มงวด

8042804698 8a05fc0274 m

Watch how developing Asia’s service sector has the potential to be a massive engine of job creation and inclusive growth.

นาย Changyong Rhee หัวหน้าเศรษฐกรของเอดีบี กล่าวว่า “กฏระเบียบที่ยุ่งยากซับซ้อน ได้จำกัดการแข่งขันและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาของภาคการบริการ โดยส่งผลกระทบกับทุกสิ่ง นับตั้งแต่ร้านค้ามุมถนนจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข เพื่อที่ทุก ๆ คน โดยเฉพาะคนยากจนในภูมิภาค จะสามารถฉกฉวยประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้”

via รายงานของธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า ภูมิภาคเอเชียจะต้องแก้ปัญหากฏระเบียบที่ยุ่งยาก เพื่อส่งเสริมศักยภาพของภาคการบริการ | Asian Development Bank.

About the author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Food insecurity is threatening decades of development progress in Asia and the Pacific

The Russian invasion of Ukraine has disrupted supplies of food staples and fertilizer, straining a global food system already weakened by climate change impacts, pandemic-related supply shocks, and unsustainable farming practices.

Thailand to tax Stock market trades ending a 30 years waiver

The tax is expected to contribute to the Thai government’s budget revenue by about 8 billion THB (230 million USD) in the first year

Market briefing for March 23, 2023

A truly systemic financial catastrophe will have been avoided at a relatively…