ธนาคาร UOB และ Infocomm ขอเชิญชวน Fintech Start-up ไทย เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ THE FINLAB ณ ประเทศสิงคโปร์

 

THE FINLAB คืออะไร?

THE FINLAB คือโครงการบ่มเพาะ Fintech Startup โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจ Startup ได้พัฒนาไปอีกขั้น โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคาร UOB และ Infocomm ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั่วภูมิภาคอาเซียน จีน ยุโรป และอเมริกา พร้อมเปิดโอกาสให้ Startup สามารถเติบโตและขยายสู่ตลาดระดับโลกได้

ทำไม Fintech Startup จึงควรจะเข้าร่วมโครงการ…
Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

China Sustains Huge Ecommerce Development Investment Flows into ASEAN

What Asia Investment Research showed us that there were China outbound investments into several ASEAN markets, led by Singapore, and followed by Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines. Collectively, these markets saw circa 30 investments n Q3, or about 15 percent of total Chinese outbound volume. 

Online shopping cyber complaints jump 50% in 2021

Over 48,500 cyber complaints have been filed with the Ministry of Digital Economy and Society over the past 11 months, with some 33,000 of these complaints related to online shopping, up 50% from the same period in 2020.

This is what global tax reforms could mean for Asia’s tech giants

A new set of agreed global tax reforms will change where tech giants and other global giants pay taxes, explain experts from the IMF. Investment hubs such as Singapore and Hong Kong SAR could lose up to 0.15% of GDP as a result.