หลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์คนไทยกับชีวิตการทำงานในต่างแดนไปบ้างแล้วนั้น คราวนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่าน ที่จะมาให้สัมภาษณ์คนถัดไป ครั้งนี้เนื้อหาอาจแตกต่างจากครั้งอื่นๆ เพราะไม่ได้เน้นหน้าที่การทำงานสายดิจิทัล แต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหลายคนที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างแดนอย่างแน่นอน พบกับเธอ วิศวกรหญิงที่ผันตัวมาดูด้านการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IKEA ในประเทศสวีเดน คุณศิรภัทร

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Online shopping cyber complaints jump 50% in 2021

Over 48,500 cyber complaints have been filed with the Ministry of Digital Economy and Society over the past 11 months, with some 33,000 of these complaints related to online shopping, up 50% from the same period in 2020.

What happened at one of Thailand’s most-anticipated tech conferences?

Carrying on the same theme from last year and featuring many keynote industry speakers, exhibitions, and a hands-on lab, the event delves into how digital technologies can unlock new potentials, markets, and business models while also supporting post-pandemic economic recovery in Thailand and the Asia Pacific region.

Thailand touts ‘innovation hub’ aim

The move is also part of its plan to raise Thailand’s position in the Global Innovation Index from 43rd in 2021 and ensure Bangkok appears in the top 50 best cities for startups as the capital was ranked in 71st place in the Global Startup Ecosystem Index 2021.