เมื่อปี 2556 ทาง Priceza ได้มีการประกาศขยายธุรกิจด้วยการเอาบริการเปรียบเทียบราคาสินค้าไปลุยที่ประเทศอินโดนิเซีย และได้เริ่มดำเนินธุรกิจมาจนถึงเวลานี้ก็เข้าสู่ปีที่ 3 แล้ว และเป็นข่าวดีว่าตอนนี้ Priceza ก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของเว็บไซต์เปรียบเทียบราคาสินค้าในประเทศอินโดนิเซียแล้ว

สำหรับในประเทศไทยแล้ว Priceza ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับเว็บไซต์ประเภทการเปรียบเทียบราคา ด้วยประมาณการเข้าชมเว็บไซต์ที่ 4.5 ล้านครั้งต่อเดือน และสำหรับในต่างประเทศ…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Bringing Thailand into the next age of industry

During the ongoing pandemic, digital twins were also used to improve vaccine production efficiency and safety, while doing the same for personal protective equipment manufacturing. In the automotive sector, vehicle manufacturers can use digital twins to simulate car models and assembly line processes for maximum efficiency.

How are emerging markets combatting cryptocurrency-related crime?

A record $14bn in digital currencies were transferred to illegal addresses last year, according to blockchain data platform Chainalysis, up 79% on the $7.8bn recorded in 2020.

Will cryptocurrency expansion continue among emerging markets in 2022?

Emerging markets were at the forefront of last year’s massive growth in global cryptocurrency adoption. With this growth widely tipped to continue into 2022, a range of countries will see their crypto markets mature or expand.