ครอบครัวฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่บุกเบิกธุรกิจแว่นตาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นโดยใช้กระจกเครื่องบินตกมาฝนมือทำเป็นเลนส์แว่นตา อยู่ในธุรกิจแว่นตากว่า 50 ปีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยเรียนรู้รายเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนกระทั่งฉันได้มีโอกาสมาทำสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ชแว่นตาเต็มรูปแบบเป็นของตัวเอง (Glazziq, www.glazziq.com) ที่มีเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เลือกซื้อสินค้าโดยหาข้อมูลก่อน…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Fintech: the natural response to a quarantined economy

During the global lockdown, MSMEs needed Financial Technology (fintech) to keep business operations going. FinTech companies also provided an intrinsic relief to business owners that were at risk of getting sick by continuing to operate manually.

Business Urged to Leverage 5G at Thailand 5G Summit 2022

Digital Economy and Society Minister Chaiwut Thanakamanusorn said driving digital technology and innovations is crucial for promoting the utilization of 5G, while also expanding opportunities for the business and civic sectors.

How fintechs are revolutionising remittances in emerging markets

Remittance flows tend to be more stable than broader capital flows. They also tend to be countercyclical, increasing during downturns or catastrophes, when other capital flows generally dwindle.