นายกฯ หารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ เป็นห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสำคัญ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ ในสหรัฐฯ

​นายกฯ หารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐฯ

Read the original article : ​นายกฯ หารือรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ กระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ในฐานะหุ้นส่วนที่เชื่อถือได้ ในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสำคัญของสหรัฐฯ

ข้อมูลที่ให้ไว้ในบทความนี้จัดทำโดยเว็บไซต์รัฐบาลไทย ความคิดเห็นของผู้เขียนและเนื้อหาที่แบ่งปันในหน้านี้ถือเป็นความคิดเห็นของตนเอง และอาจไม่จำเป็นต้องแสดงถึงมุมมองของ Thailand Business News

About the author

x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

นายกรัฐมนตรี เศรษฐา ทวีสิน แถลงข่าวเรื่องโครงการดิจิทัล วอลเล็ต

ข่าวดี Digital Wallet, รัฐบาลฉุกเฉินเงิน 6 แสนล้านบาท ผู้มีอายุ 16+, ร้านค้าบุคคล 50,000บ.

​นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 30 และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

นายชัย วัชรงค์ สำนักนายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางไปงานประชุมผู้นำเอเปค ครั้งที่ 30 ณ นครซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา

โรงงาน Midea RAC ประเทศไทย ส่งมอบชุด AC ครบ 1 ล้านชุด เปิดบทใหม่ในการผลิตอัจฉริยะ

พิธีส่งมอบ Midea RAC ที่ผลิตในประเทศไทย มีความมุ่งหวังที่จะเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวใหม่ในการดำเนินกลยุทธ์ระดับโลก