สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังดำเนินนโยบายร้อนเร่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหุ้นที่สั่นสะเทือน และวางแผนที่จะยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการระดมทุนและการออมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

กำลังดำเนินนโยบายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหุ้น

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพิ่งแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ โดยในตอนนี้กำลังมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหุ้นที่สั่นสะเทือนจากพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทมอร์รีเทิร์นและบริษัทสตาร์คคอร์ปอเรชั่น นอกจากนี้ยังหวังที่จะยกระดับตลาดทุนไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางในการระดมทุนและการออมสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม

การเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน

เลขาธิการก.ล.ต.อธิบายว่าการเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนเป็นประเด็นแรกที่จะดำเนินการ โดยจะต้องพัฒนาและกำกับดูแลตลาดทุนให้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนสำหรับธุรกิจทุกระดับและเป็นเครื่องมือในการออมเงินสำหรับประชาชน ตลาดทุนจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูผู้ที่ประสบความสูญเสียจากการลงทุน และกำลังพิจารณาแหล่งเงินทุนที่เป็นไปได้สำหรับกองทุนอีกด้วย

Source : ก.ล.ต. คนใหม่ หวังฟื้นความเชื่อมั่นผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย

About the author

x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

เจ้าหน้าที่ไทยพบยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจีน

ยี่สิบหกคำอธิบายเนื้อหานี้ว่า ตัวแทนของ Tencent และ Huawei กำลังสำรวจโอกาสเพื่อร่วมมือในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและพลังงานที่สะอาด นอกจากนี้ยังมีเรื่องความเชื่อมั่นของนักลงทุนและการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอื่นๆ แนวปฏิบัติคืออย่างไร?

รัฐบาลเห็นชอบลดค่าโดยสารรถไฟ เสนอโครงการรถไฟใหม่

นายกรัฐมนตรีเปิดเผยสำหรับรถไฟสายสีม่วงและสายสีแดง เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลดค่าโดยสาร 20 บาท รัฐบาลอุดหนุนรถไฟประมาณ 130 ล้านบาทต่อปีและมีโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่ 2 ระหว่างขอนแก่น-หนองคายเสนอให้ ิมาตั้งแต่จุดมุ่งหมาย สร้างเส้นทางการค้ากับลาวและจีน

ไทย อาเซียน อิตาลี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมี SDGs เป็นหลัก

ความสัมพันธ์อาเซียน-อิตาลี