ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) จับมือ บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นแนวหน้าของไทย เตรียมเปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – Media OutReach Newswire – 30 พฤษภาคม 2567 – นับเป็นอีกก้าวสำคัญของกลุ่ม Education in Motion (EiM) กลุ่มการศึกษาชั้นแนวหน้าระดับโลก ที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ สากลสถาปัตย์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นแนวหน้าของไทย ในการก่อตั้ง ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) ในกรุงเทพมหานคร ที่มุ่งมั่นมอบการศึกษาแบบองค์รวม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการและหล่อหลอมนักเรียนให้เติบโตเป็นผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม

จากซ้ายไปขวา: นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน กรรมการบริษัท; นางสาวพิริยา เทพกาญจนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร; นางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด; นายเฟรเซอร์ ไวท์ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวแคเรน ยัง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กลุ่ม Education in Motion (EiM) ในพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
จากซ้ายไปขวา: นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน กรรมการบริษัท; นางสาวพิริยา เทพกาญจนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร; นางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด; นายเฟรเซอร์ ไวท์ ผู้ก่อตั้ง ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวแคเรน ยัง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร กลุ่ม Education in Motion (EiM) ในพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา

พิธีลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เป็นเจตจำนงของทั้งสองฝ่ายที่ให้ความสำคัญสูงสุดกับการศึกษา ด้วยองค์ความรู้และประสบการณ์อันยาวนานของดัลลิชคอลเลจอินเตอร์เนชั่นแนล นำโดย นายเฟรเซอร์ ไวท์และนางสาวแคเรน ยัง ประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของทางบริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด ภายใต้การนำของนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ความร่วมมือครั้งนี้จะนำไปสู่การสร้างโอกาสด้านการศึกษา และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างยั่งยืน

(จากซ้ายไปขวา): นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน กรรมการบริษัท; นางสาวพิริยา เทพกาญจนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร; และนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด; ร่วมด้วย นายเฟรเซอร์ ไวท์ ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวแคเรน ยัง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกลุ่ม Education in Motion (EiM) ในพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
(จากซ้ายไปขวา): นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน กรรมการบริษัท; นางสาวพิริยา เทพกาญจนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร; และนางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด; ร่วมด้วย นายเฟรเซอร์ ไวท์ ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวแคเรน ยัง ผู้ก่อตั้งและผู้บริหารกลุ่ม Education in Motion (EiM) ในพิธีลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา
ตัวแทนจากครอบครัวนางจรรย์สมร วัธนเวคิน และ EiM ร่วมฉลองพิธีลงนามความร่วมมือโครงการดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ เขตบางนา ประกอบด้วย นายคณกร วัธนเวคิน, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน, นางสาวพิริยา เทพกาญจนา, นายสุพล วัธนเวคิน, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน, นางสาวแคเรน ยัง, นายเฟรเซอร์ ไวท์, นางพนิดา เทพกาญจนา, นางวรรณสมร วรรณเมธี, นายธีร์ วรรณเมธี และนายสุพัชร วัธนเวคิน
ตัวแทนจากครอบครัวนางจรรย์สมร วัธนเวคิน และ EiM ร่วมฉลองพิธีลงนามความร่วมมือโครงการดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ เขตบางนา ประกอบด้วย นายคณกร วัธนเวคิน, นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา, นางสาวพรรณพัชร วัธนเวคิน, นางสาวพิริยา เทพกาญจนา, นายสุพล วัธนเวคิน, นางจรรย์สมร วัธนเวคิน, นางสาวแคเรน ยัง, นายเฟรเซอร์ ไวท์, นางพนิดา เทพกาญจนา, นางวรรณสมร วรรณเมธี, นายธีร์ วรรณเมธี และนายสุพัชร วัธนเวคิน

ดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ มีกำหนดเปิดการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2569 และจะเป็นโรงเรียนในเครือข่ายเดียวกับดัลลิช คอลเลจ ที่เปิดสอนในสิงคโปร์ โซล เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง และซูโจว โดยทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของกลุ่ม EiM การเปิดโรงเรียนแห่งใหม่นี้แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ที่จะรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการและส่งเสริมการพัฒนาแบบองค์รวมในหมู่นักเรียนทั่วโลก อันเป็นคุณค่าที่สืบทอดมาจากดัลลิช คอลเลจแห่งแรกในลอนดอน

ดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ ยึดถือหลักความยั่งยืนทางการศึกษาของ EiM และมีเป้าหมายที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในฐานะโรงเรียนนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับ Gold จากการรับรองมาตรฐาน LEED และการรับรองมาตรฐาน WELL ระดับ Gold ด้านการยกระดับสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ใช้งานอาคาร ความมุ่งมั่นใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนี้เน้นย้ำถึงความทุ่มเทของโรงเรียนในการสร้างพลเมืองที่มีจิตสำนึกด้านความยั่งยืนและมีภาวะผู้นำในอนาคต

ความเป็นเลิศทางวิชาการจะไม่ใช่แค่เป้าหมาย แต่ยังเป็นคุณค่ามาตรฐานของสถานศึกษาทุกแห่งในเครือฯ ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้นของสหราชอาณาจักรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นเกรด 13 เสริมด้วยกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พรั่งพร้อมด้วยทรัพยากรทางการศึกษาที่ทันสมัย หลักการพัฒนาแบบองค์รวมของโรงเรียนจะหล่อหลอมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรอบรู้และมีความพร้อมต่อทุกการเปลี่ยนแปลงของโลก

ช่วงการพัฒนาในระยะแรก โรงเรียนมีแผนรองรับนักเรียนได้ถึง 1,000 คน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงอายุ 3 ถึง 11 ปี) และในเฟสต่อๆ ไปโรงเรียนมีแผนจะขยายไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเตรียมความพร้อมศึกษาต่อในระดับมหาลัยกับสถาบันชั้นนำระดับโลก สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกในเฟส 1 ประกอบด้วย อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น สระว่ายน้ำ โรงยิมในร่ม สนามกีฬาขนาดใหญ่ และห้องสมุด แผนงานสำหรับเฟส 2 ได้แก่ อาคารเรียนของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์ศิลปะการแสดง และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้เชิงนวัตกรรมเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักเรียนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,800 คน รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิชาการและการกีฬาเพิ่มเติมในเฟสที่ 3 ตามลำดับ

นายเฟรเซอร์ ไวท์ ผู้ก่อตั้ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Education in Motion (EiM) กล่าวว่า “การก่อตั้งดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ของเราในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านสถาบันการศึกษา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ครอบครัวของเรา ซึ่งเป็นกลุ่มการศึกษาชั้นนำและหล่อหลอมให้พวกเขากลายเป็นผู้นำแห่งอนาคต”

นางจรรย์สมร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “การนำสถานศึกษาที่มีมาตรฐานระดับโลกมาไว้ที่ประเทศไทยในครั้งนี้สอดคล้องกับความตั้งใจทุ่มเทที่มีมายาวนานของครอบครัวของเรา ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทยผ่านระบบการศึกษา เรามองเห็นศักยภาพของดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ ว่าจะเป็นสัญลักษณ์แห่งโอกาสทางการศึกษา ซึ่งในแผนงานของเรามองไกลไปถึงการส่งเสริมชุมชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออกด้วย”

นางสาวพิริยา เทพกาญจนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการในภาพรวมว่า “ความร่วมมือของเราไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นที่ย่านบางนาอย่างครบวงจร อันเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ พร้อมกับวางรากฐานสู่ความสำเร็จด้านการศึกษาให้กับคนรุ่นต่อไป”

ดัลลิช คอลเลจ กรุงเทพฯ จะเปิดรับนักเรียนในปี พ.ศ. 2569 และวันนี้นับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน สถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและร่วมสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับชุมชน พร้อมปูทางสู่อนาคตที่สดใสให้กับคนรุ่นต่อๆ ไป

Hashtag: #EiMGlobal

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

เกี่ยวกับกลุ่ม Education in Motion (EiM)

กลุ่ม Education in Motion (EiM) มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกที่บุกเบิกการศึกษาเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนรุ่นใหม่ได้ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด (Live Worldwise) ผลงานหลากหลายของ EiM สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการศึกษาเชิงนวัตกรรมที่ช่วยบ่มเพาะนักเรียนให้เติบโตเป็นบุคคลคุณภาพที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อผู้คนและโลกได้ EiM ขยายขอบเขตการเรียนรู้ เพิ่มโอกาส และลงทุนในทรัพยากรด้านการศึกษาในสถานศึกษาแต่ละแบรนด์ของกลุ่ม ส่งผลให้แต่ละแบรนด์มีความทันสมัย ปัจจุบัน สถานศึกษาในเครือ EiM ประกอบด้วย Dulwich College International, Dulwich International High School, Sherfield School, Dehong ®, Green School International, Hochalpines Institut Ftan AG, Ignite และ Wo Hui Mandarin และมีนักเรียนทั้งหมดกว่า 11,000 คน

เกี่ยวกับบริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด

บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด เป็นกลุ่มธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นำโดยคุณจรรย์สมร วัธนเวคิน ธรุกิจของครอบครัวคุณจรรย์สมร วัธนเวคินประกอบด้วยหลายภาคส่วน อาทิ ธนาคาร โรงแรม น้ำตาล พลังงานทดแทน อสังหาริมทรัพย์ คลังสินค้า และ กลุ่มร้านอาหาร โดยในภาคอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมการพัฒนาด้านการบริการ อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ บริษัท สากลสถาปัตย์ จำกัด ให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับชุมชน มุ่งมั่นที่จะสร้างพื้นที่ที่สร้างแรงบันดาลใจพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน

เกี่ยวกับ ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล

ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) (DCI) เป็นเครือข่ายโรงเรียนนานาชาติชั้นนำที่ก่อตั้งโดยนายเฟรเซอร์ ไวท์ (Fraser White) และ นางสาวแคเรน ยัง (Karen Yung) ในปี 2546 DCI ประกอบด้วยวิทยาลัย 6 แห่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติในเซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ซูโจว โซล และสิงคโปร์ โดยมีปรัชญารากฐานมาจากดัลลิช คอลเลจ (Dulwich College) หนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่เก่าแก่ที่สุดในสหราชอาณาจักรที่มีประวัติยาวนานย้อนไปถึงปีค.ศ. 1619 ปัจจุบัน ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล มีนักเรียนรวมกันกว่า 8,000 คนจากกว่า 60 ประเทศ ดัลลิชฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีโลกทัศน์ที่กว้างไกลและเพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการ และพัฒนาสังคมแบบยั่งยืน เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพระดับโลกต่อไป

36955

Source : ดัลลิช คอลเลจ อินเตอร์เนชั่นแนล (Dulwich College International) จับมือ บริษัทพัฒนาอสังหาฯ ชั้นแนวหน้าของไทย เตรียมเปิดสาขาใหม่ในกรุงเทพฯ

media outreach
The information provided in this article was created by Media OutReach, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?