ซ่งถิงถิง ผู้บริหารหญิงคนเก่ง หนุนใช้พลังหญิงพัฒนาการเกษตรในชนบท

ปารีส–16 พฤศจิกายน 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในการประชุมสันติภาพปารีส (Paris Peace Forum) ครั้งที่ 6 มีการจัดเสวนาภายใต้หัวข้อ "เมล็ดพันธุ์นวัตกรรม: สตรีเป็นตัวเร่งการรู้รับปรับตัวด้านการเกษตร" (Innovative Seeds: Women as Catalysts for Agricultural Resilience) ในโอกาสนี้ คุณซ่ง ถิงถิง (Song Tingting) รองประธานบริษัท ไคว่โฉ่ว เทคโนโลยี (Kuaishou Technology) และหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ "สตรีกับเกษตรกรรม: การสนับสนุนสตรีให้รู้รับปรับตัวด้านการเกษตรท่ามกลางวิกฤตอาหาร" (Women and Agriculture: Supporting Women in Strengthening Agricultural Resilience Amidst the Food Crisis) โดยได้เจาะลึกในประเด็นที่ว่า ผู้หญิงยุคใหม่สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นเพื่อแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัลและนำอุตสาหกรรมออฟไลน์มาสู่ออนไลน์ อันจะเป็นการเพิ่มความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นฟูภาคการเกษตร


Song Tingting at the 6th Paris Peace Forum

คุณซ่ง ถิงถิง กล่าวว่า ไคว่โฉ่วยึดหลักปรัชญา "โอบกอดทุกชีวิต" (embracing every kind of life) จึงมีเป้าหมายที่จะเชื่อม "ช่องว่างความสนใจ" ในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ผู้คนสามารถแสดงความเป็นตัวเอง ได้รับการยอมรับ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนรับรู้ถึงความสำเร็จและความสุขได้มากขึ้น ในแง่นี้ การให้การสนับสนุนสตรีในชนบทถือเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญ

ทั้งนี้ แรงงานสตรีเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของชุมชนในชนบทและเศรษฐกิจระดับหมู่บ้านทั่วโลก กระนั้นก็ตาม การมีส่วนร่วมของสตรีมักถูกประเมินค่าต่ำกว่าความเป็นจริงและถูกมองข้าม การแก้ไขปัญหาท้าทายที่สตรีในชนบทกำลังเผชิญอยู่จึงมีผลต่อการพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืนและครอบคลุม

เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ไคว่โฉ่วจึงได้ริเริ่มโครงการ "ผู้นำชนบทแสนสุข" (Happiness Rural Leader) ในปี 2561 โดยโครงการนี้มุ่งค้นหาคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่โดดเด่นในชนบท ซึ่งสามารถโปรโมตภูมิทัศน์ที่สวยงามและพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพในท้องถิ่น ตลอดจนสำรวจรูปแบบใหม่ในการ "ใช้วิดีโอสั้นและไลฟ์สดเพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูชนบท" โดยข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 คอนเทนต์ครีเอเตอร์ในชนบทราว 9,000 คนได้เข้าร่วมกิจกรรม "ผู้นำหมู่บ้านแสนสุข" (Happy Village Leader) ของไคว่โฉ่ว และพบว่ามีครีเอเตอร์หญิงในชนบทที่มีความโดดเด่นเป็นจำนวนมาก

เพื่อดำเนินการเสาะแสวงหาผู้มีพรสวรรค์ในชนบทต่อไป พร้อมมอบโอกาสในการสร้างอาชีพส่วนตัวให้กับสตรีและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ไคว่โฉ่วจึงร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสตรีแห่งประเทศจีน (China Women’s Development Foundation) เปิดตัว "โครงการสนับสนุนการฟื้นฟูชนบทด้วยพลังหญิง" (She Power: Rural Revitalization Assistance Program) ในปี 2565 เพื่อจัดฝึกอบรมด้านอีคอมเมิร์ซให้แก่สตรี สนับสนุนการจ้างงานสตรี และส่งเสริมให้สตรีเป็นผู้ประกอบการเพื่อฟื้นฟูชนบท โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้สตรีในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมในท้องถิ่น

"ไม่ควรมีใครถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในชนบท" คุณซ่ง ถิงถิง กล่าว พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการให้คุณค่าและให้การสนับสนุนสตรีในชนบท โดยกล่าวว่าการสนับสนุนให้สตรีกลายเป็นผู้ส่งเสริมและผู้สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท จะเป็นการอัดฉีด "พลังหญิง" ที่เป็นพลังพิเศษในการฟื้นฟูชนบท อันจะนำไปสู่ยุคใหม่ของการพัฒนาเกษตรกรรมคุณภาพสูงต่อไป

Source : ซ่งถิงถิง ผู้บริหารหญิงคนเก่ง หนุนใช้พลังหญิงพัฒนาการเกษตรในชนบท

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Cart

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?