Inmotive Receives Strategic Investment from Suzuki

สิงคโปร์, 25 ต.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

มหกรรมการแสดงสินค้าเทคโนโลยีอาหารเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย (Agri-Food Tech Expo Asia หรือ AFTEA) แพลตฟอร์มจัดแสดงเทคโนโลยีอาหารเกษตรแห่งเดียวในเอเชีย กลับมาอีกเป็นครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม ถึง 2 พฤศจิกายนนี้ ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแซนด์ส (Sands Expo & Convention) AFTEA จัดขึ้นโดยคอนสเตลลาร์ (Constellar) ร่วมกับพันธมิตรด้านเนื้อหาระดับนานาชาติอย่างสมาคมเกษตรกรรมแห่งเยอรมนี (DLG) ซึ่งถือเป็นงานอีเวนต์สำคัญที่เข้าร่วมในสัปดาห์อาหารเกษตรนานาชาติแห่งสิงคโปร์ (Singapore International Agri-Food Week หรือ SIAW) ซึ่งจัดโดยเทมาเส็ก (Temasek) และสำนักงานอาหารสิงคโปร์ (SFA) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย (A*STAR), คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ (EDB), องค์การวิสาหกิจของสิงคโปร์ (ESG) และคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวสิงคโปร์ (STB)

งาน AFTEA 2023 มุ่งเน้นที่การสร้างขีดความสามารถ ความปลอดภัย และความยืดหยุ่นในระบบอาหารเกษตรของเอเชีย มีเป้าหมายที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตอาหารในเมือง ด้วยการจัดแสดงโซลูชันและเทคโนโลยีการเกษตรอย่างครอบคลุมโดยผู้แสดงสินค้าเกือบ 200 รายจาก 25 ประเทศและภูมิภาค งานปีนี้มีพื้นที่จัดนิทรรศการใหญ่ขึ้น 30% และมีผู้จัดแสดงรายใหม่ถึง 75% ซึ่งรวมพาวิลเลียนของประเทศใหม่ ๆ ทั้งจากออสเตรเลีย ภูฏาน และสเปน ตลอดจนตัวแทนจากจีน ฟินแลนด์ ฮ่องกง ญี่ปุ่น นิวแคลิโดเนีย ฟิลิปปินส์ และตาฮิติ

นอกจากจำนวนประชากรและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นแล้ว ปัจจุบันเอเชียมีสัดส่วนการบริโภคโปรตีนมากกว่า 60% ทั่วโลก ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์และอาหารทะเลทั่วไปของผู้บริโภคชาวเอเชียก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 33% ภายในปี 2573 และ 78% ภายในปี 2593 สิ่งนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับตลาดโปรตีนของเอเชียให้สามารถรองรับความต้องการด้วยวิธีที่ยั่งยืนและปรับขนาดได้ ในขณะเดียวกันก็บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคด้วย ด้วยเหตุนี้ ความต้องการอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและยั่งยืนคาดว่าจะผลักดันการใช้จ่ายด้านอาหารในเอเชียถึง 55% ภายในปี 2573 หรือเทียบเท่ากับ 2.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

"การสร้างความยืดหยุ่นและความมั่นคงด้านอาหารในเอเชียเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน" พอล ลี ( Paul Lee) ประธานบริหาร (การตลาด) ของคอนสเตลลาร์ กล่าว "ในขณะที่ภูมิภาคนี้ร่วมกันเร่งสร้างคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ คอนสเตลลาร์ภูมิใจที่ได้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระบบการผลิตอาหารของเอเชีย ผ่านแพลตฟอร์มที่ชัดเจนอย่างมหกรรมการแสดงสินค้าเทคโนโลยีอาหารเกษตรสำหรับภาคเกษตรกรรมของเอเชีย งานนี้มีบทบาทสำคัญในการเร่งการพัฒนาระบบนิเวศเทคโนโลยีการเกษตรของภูมิภาค โดยระดมผู้เล่นหลักและผู้มีอำนาจตัดสินใจจากทั่วโลกมาสำรวจแนวคิด แนวทางแก้ไข และเทคโนโลยี เราหวังว่างานนี้จะยังคงกระตุ้นนวัตกรรมที่เสริมสร้างขีดความสามารถและศักยภาพของอุตสาหกรรม ในขณะที่เราสร้างภูมิภาคเอเชียที่มีความปลอดภัยทางอาหารสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป" ผู้เข้าร่วมงาน AFTEA 2023 จะได้รับโอกาสมากมายในการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ และการแบ่งปันความรู้ตลอดสามวัน

ไฮไลต์ในงาน AFTEA 2023

พาวิลเลียนผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในแวดวงเทคโนโลยีอาหารเกษตร (Agri-Food Tech Change Makers Pavilion): ขับเคลื่อนโดยอิมแพค เซอร์เคิล (Impact Circle) และอินโนเวต 360 (Innovate 360) ด้วยความร่วมมือกับสเปซ เอฟ (Space F) สตาร์ตอัปเกือบ 40 รายจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เกาหลีใต้ และไทย จะมารวมตัวกันเพื่อนำเสนอโซลูชันและบริการของตนแก่พันธมิตรและนักลงทุนที่มีศักยภาพ งานแสดงศูนย์กลางอาหารเกษตรย่านลิมชูคัง (Lim Chu Kang Agri-Food Hub Showcase): นิทรรศการโดยสำนักงานอาหารสิงคโปร์ในงาน AFTEA 2023 มุ่งหวังที่จะเป็นกลุ่มคลัสเตอร์อาหารเกษตรที่มีประสิทธิผลสูง ยั่งยืน และประหยัดทรัพยากร โดยนำเสนอภาพรวมวิสัยทัศน์ของพื้นที่เพาะปลูกลิมชูคัง (LCK) ในฐานะเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารเกษตรที่สำคัญแห่งอนาคตของสิงคโปร์ ผู้เข้าร่วมงานจะได้เห็นอนาคตของ LCK จากนิทรรศการที่นำเสนอแนวคิดการออกแบบสำหรับแผนแม่บท LCK ซึ่งรวมถึงแนวทางปฏิบัติและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการเกษตรที่มีศักยภาพ เช่น แนวคิดฟาร์มแนวตั้งที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน เครื่องทำความเย็นในพื้นที่เพื่อทำความเย็นสำหรับฟาร์มและลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเครื่องบำบัดของเสียแบบรวมศูนย์ เพื่อจัดการของเสียจากฟาร์มที่รวบรวมจากพื้นที่เพาะปลูกและลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม พาวิลเลียนเนื้อสัตว์แห่งอนาคตแห่งแรกของโลก (World’s First Cultivated Meat Pavilion): จัดโดยสมาคมการเกษตรแบบเซลล์แห่งเอเชียแปซิฟิก (APAC-SCA) ผู้จัดแสดง อันได้แก่ บริษัทอวานต์ โปรตีนส์ (Avant Proteins), บริษัทอูมามิ ไบโอเวิกส์ (Umami Bioworks), มีตเอเบิล (Meatable B.V), กูร์เมย์ (Gourmey), บริษัทดีพีอาร์ คอนสตรักชัน เอเชีย แปซิฟิก (DPR Construction Asia Pacific), บริษัทเจเอส ไบโอไซเอนเซส (JS Biosciences), ไวทัล มีต (Vital Meat) และคอสโมด เฮลท์ (Kosmode Health) จะจัดแสดงการผลิตและผลิตภัณฑ์โปรตีนทางเลือก งานแสดงเทคโนโลยีห้องวิจัยมีชีวิต (Living Lab Tech Showcase): บริษัทอาเรียนเทค (Arianetech) และบริษัทเกรน อินเตอร์เนชันแนล (GRAIN International) จะแสดงให้เห็นว่าระบบฟาร์มในเมืองที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของพวกเขาสามารถให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นได้อย่างไร แอปเซอร์คูลาร์ ยูไนต์ คอมมูนิตี (Circular Unite Community App): ด้วยความร่วมมือกับอาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) และเซอร์คูลาร์ ยูไนต์ (Circular Unite) AFTEA 2023 ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมดาวน์โหลดแอป และเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เรียนรู้เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทางเลือกในชีวิตประจำวัน และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามขั้นตอนสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฟาวน์เดอรส์ฮับ (Founder’s Hub): ฟาวน์เดอรส์ฮับจะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนสตาร์ตอัปในการดำเนินธุรกิจ โดยมอบพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้เสนอขายกับผู้จัดแสดงจากพาวิลเลียนเนื้อสัตว์แห่งอนาคต แคนาดา และสหราชอาณาจักร ตลอดจนเรียนรู้เกี่ยวกับเทรนด์ด้านทรัพยากรบุคคลจากซิโนวีโว คอนซัลติง (Synovivo Consulting) และเพิ่มพลังด้วยเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากผู้ก่อตั้งที่ประสบความสำเร็จ เช่น โช้ก มีต (Shiok Meat), อูมามิ ไบโอเวิกส์ และบลู อควา (Blue Aqua) นอกจากนี้ ฟาวน์เดอรส์ฮับจะเป็นเจ้าภาพในวันที่ 2 ให้กับทีมที่เข้ารอบสุดท้ายจากโครงการบ่มเพาะอาหารเกษตรของรีพับลิก โพลีเทคนิค และเทรนด์ไลนส์ (Republic Polytechnic -Trendlines Agri-food Incubation Programme) ซึ่งพวกเขาจะนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อคว้าสัญญาการบ่มเพาะ 6 เดือนกับเทรนด์ไลนส์ เอเอฟไอซี (Trendlines AFIC) แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox): ผู้เข้าร่วมสามารถค้นพบโอกาสในการลงทุนและความร่วมมือในภูฏาน แคนาดา ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ และสเปน พร้อมทั้งยังสามารถสำรวจศักยภาพทางการตลาดของส่วนผสมใหม่ ๆ กับบริษัทนูทริเซลล์ ไบโอไซเอนซ์ โมเลกุลส์ (Nutricell Bioscience Molecules) แสวงหาแนวทางในการบรรลุการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนร่วมกับซีเมนส์ (Siemens) ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาอาชีพในภาคเกษตรกรรมและเทคโนโลยีของสิงคโปร์ร่วมกับองค์การแรงงานของสิงคโปร์ (WSG)

สำหรับผู้จัดแสดงรายอื่น ๆ ที่ร่วมนำเสนอเทคโนโลยีและโซลูชันล้ำสมัยด้วยนั้น มีทั้งแอโรสปริง ไฮโดรโปนิกส์ (Aerospring Hydroponics), สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ASME), แฮสเคิลล์ (Haskell), โกรว์ (GROW), จาห์ คัลทูรา (Jah Cultura), มายด์สปรินต์ (Mindsprint), ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมอาหารเกษตรของสิงคโปร์ และโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University), พรีวา (PRIVA), ศูนย์นวัตกรรมเกษตรกรรมในเมืองของรีพับลิก โพลีเทคนิค, สหพันธ์วิสาหกิจอาหารเกษตรแห่งสิงคโปร์ (SAFEF), บริษัทซิกนิฟาย สิงคโปร์ (Signify Singapore) และเทมาเส็ก โพลีเทคนิค (Temasek Polytechnic)

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน AFTEA 2023 ได้ที่นี่

ติดต่อทีมสื่อสารของคอนสเตลลาร์ อีเมล: comms@constellar.co 

เกี่ยวกับคอนสเตลลาร์

คอนสเตลลาร์ (Constellar) เชื่อมโยงอีโคซิสเต็มของพันธมิตรงานอีเวนต์และผู้บริโภคทั่วโลกเข้าด้วยกันผ่านทางกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา (IP) แบบองค์รวมในอุตสาหกรรมการประชุมในระดับองค์กร (Meetings), การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives), การประชุมใหญ่ (Conventions) และนิทรรศการ (Exhibitions) หรือที่เรียกโดยย่อว่าอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ในฐานะพันธมิตรที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงของเอเชียในการดูแลสร้างสรรค์ประสบการณ์งานอีเวนต์และสถานที่จัดงาน คอนสเตลลาร์ใช้เครือข่ายอันทรงพลังเพื่อเชื่อมโยงตลาด ธุรกิจ และผู้บริโภคทั่วโลกเข้าด้วยกันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญและความทุ่มเทของเรา เราลงทุนลงแรงเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวที่น่าเชื่อถือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านโซลูชันการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมระดับโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ constellar.co

Source : มหกรรมการแสดงสินค้าเทคโนโลยีอาหารเกษตร ครั้งที่ 2 พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรล่าสุด เพื่อพัฒนาการผลิตอาหารในเมืองและความยืดหยุ่น

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x