Inmotive Receives Strategic Investment from Suzuki

ซีอาน, จีน—8 พ.ย. 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ตhttps://mma.prnewswire.com/media/1862722/LONGi_new_Logo.html?token=br5thbnr6EXk8U0Rrhk635RCe5rM212voX7CbgMbzr8y%2BdDY52lb7lVC6BfVWutZ3jK7%2Bb24n5WtsqeU3ypgZQAMsJ3Zx7ufcJBzhCsR%2F0UHWaqY8XNl

ลอนจี (LONGi) สามารถรักษาอันดับ AAA ไว้ได้อีกครั้ง ในรายงานการจัดอันดับความน่าลงทุนของผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ (PV ModuleTech Bankability Ratings) ตอกย้ำถึงผลลัพธ์การดำเนินงานและความมั่นคงทางการเงินขององค์กรที่แข็งแกร่งต่อเนื่องเช่นนี้

ในรายงานแต่ละฉบับ บรรดาผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบสมรรถนะอย่างครอบคลุม โดยอิงจากจุดแข็งของผู้ผลิตแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการผลิต (ห่วงโซ่คุณค่า การผลิต ภาพรวมการจัดส่งโมดูลทั่วโลก ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และการใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา) และการเงิน (กระแสเงินสด หนี้สิน การประเมินมูลค่า ความสามารถในการทำกำไร และอัตราการหมุนของสินทรัพย์)

การที่ลอนจีได้รับการจัดอันดับ AAA ติดต่อกันเป็นครั้งที่ 15 ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความไว้วางใจที่ตลาดการเงินทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนสถาบันภายนอก และอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ มีต่อความแข็งแกร่งในภาพรวมของลอนจี

ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ลอนจีเน้นให้ความสำคัญกับคุณค่าของลูกค้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเดินหน้าลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) อย่างต่อเนื่องผ่านการวิจัยและพัฒนาตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ โดยล่าสุดนั้น ทางบริษัทได้ยกระดับการสร้างแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ที่มีการจัดจำหน่ายออกไปอย่าง Hi-MO X6 เพื่อตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของลอนจีในการพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ HPBC สมรรถนะสูง และมีการออกแบบบริเวณด้านหน้าของแผงพลังงานแสงอาทิตย์แบบไร้บัสบาร์ โดยใช้ประโยชน์จากแสงตกกระทบให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมลดการสูญเสียสัญญาณแสง ควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ค่า LCOE ออกมาเหมาะสมที่สุด เซลล์ HPBC รุ่นมาตรฐานมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าถึง 25.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ประสิทธิภาพของเซลล์ HPBC+ นั้นพุ่งทะลุ 25.8 เปอร์เซ็นต์ อนึ่ง เมื่อใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยนี้แล้ว Hi-MO X6 จึงมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ดีขึ้น 6 -10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับโมดูลแบบดั้งเดิม และด้วยประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ 23.3 เปอร์เซ็นต์ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงได้สร้างมาตรฐานมูลค่าใหม่สำหรับตลาดการจัดจำหน่ายทั่วโลก

ลอนจียังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ พร้อมจัดหาโซลูชันอันล้ำสมัยและเชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกต่อไป

เกี่ยวกับลอนจี

ลอนจี (LONGi) ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 โดยมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก มุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าโดยมีความต้องการของลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ

พันธกิจของลอนจีคือ "การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างโลกสีเขียว" บริษัทอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี โดยได้ก่อตั้งธุรกิจขึ้นมาห้าภาคส่วน ประกอบด้วยเซลล์และโมดูลเวเฟอร์โมโนคริสตัลไลน์ซิลิคอน โซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายศูนย์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โซลูชันพลังงานสีเขียว และอุปกรณ์ไฮโดรเจน ทั้งนี้ บริษัทได้ขยายขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้นำโซลูชันและผลิตภัณฑ์ไฮโดรเจนสีเขียวมาประยุกต์ใช้ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์ทั่วโลก www.longi.com/en

 

Source : ลอนจีครองอันดับ AAA ในการจัดอันดับความน่าลงทุนของผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x