เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกา เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ยกระดับความสำคัญของคุณภาพชีวิตและการดูแลแบบประคับประคอง

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกาเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย มอบข้อมูลเกี่ยวกับการยกระดับสุขภาวะและลดความทุกข์กายทุกข์ใจของผู้ป่วยมะเร็ง โดยสามารถอ่านได้ที่ NCCN.org/patientguidelines 

พลิมัทมีตติง, เพนซิลเวเนีย, 30 ตุลาคม 2566 พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network หรือ NCCN®) ของสหรัฐอเมริกา เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่หลายฉบับที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการวางแผนดูแลผู้ป่วยจะสอดรับกับความต้องการและลำดับความสำคัญของผู้ป่วยแต่ละคน โดยคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคอง (NCCN Guidelines for Patients®: Palliative Care) ฉบับใหม่ได้รับการเผยแพร่ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มแหล่งข้อมูลสำหรับการดูแลแบบประคับประคอง และในเร็ว ๆ นี้จะมีการเผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยอาการเหนื่อยล้าและมะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients: Fatigue and Cancer) ฉบับใหม่ พร้อมด้วยคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการรับมือกับความทุกข์ใจระหว่างการรักษาโรคมะเร็ง (NCCN Guidelines for Patients®: Distress During Cancer Care)

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation®) มอบเงินทุนสนับสนุนการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ โดยคู่มือทุกฉบับสามารถอ่านได้ฟรีที่ NCCN.org/patientguidelines หรือทางแอปพลิเคชันคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง (NCCN Patient Guides for Cancer App)

"ผู้ป่วยมะเร็งควรได้ใช้ชีวิตอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งไม่ใช่แค่การรักษาโรคมะเร็งเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เผชิญกับอาการหรือความยากลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจ" คุณจีนา คุก (Gena Cook) ซีอีโอของคาลิเปอร์ เฮลท์ (Kaliper Health) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ กล่าว "มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติมุ่งมั่นที่จะมอบเครื่องมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ยึดความต้องการทางอารมณ์ สังคม และจิตวิญญาณ รวมถึงค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมของผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล เป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนดูแลผู้ป่วย"

"คู่มือแนวปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ตลอดจนช่วยเหลือครอบครัวและผู้ดูแลเช่นกัน" คุณโจแอนนา โดแรน (Joanna Doran) ซีอีโอของทริอาจ แคนเซอร์ (Triage Cancer) กล่าว "เราสามารถยกระดับประสบการณ์ของผู้ป่วยได้ด้วยการมุ่งเน้นสุขภาพและสุขภาวะโดยรวมของผู้ป่วย ไม่ใช่แค่รักษาโรคเพียงอย่างเดียว รวมถึงช่วยเหลือผู้ดูแลในการรับมือกับผลกระทบของการจัดการกับโรค"

คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยได้รับรางวัลมากมายจากการให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้ป่วย เช่น รางวัลความเป็นเลิศด้านการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมะเร็ง (Excellence in Cancer Patient Education) จากเครือข่ายการให้ความรู้ผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Patient Education Network หรือ CPEN) ซึ่งก่อตั้งโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (National Cancer Institute หรือ NCI) นอกจากนี้ การศึกษาอิสระยังพบว่าคู่มือแนวปฏิบัติเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดในบรรดาแหล่งข้อมูลโรคมะเร็งทางออนไลน์

คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยอ้างอิงมาจากคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology หรือ NCCN Guidelines®) ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดสำหรับกำหนดทิศทางและนโยบายเชิงคลินิกในการจัดการกับโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดตบ่อยที่สุดในวงการแพทย์ทุกแขนง

คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยประกอบด้วยข้อมูลการรักษาที่มีหลักฐานอ้างอิงและได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับคู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิก แต่เรียบเรียงขึ้นเพื่อผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลโดยเฉพาะ โดยแต่ละฉบับมีการอธิบายคำศัพท์ทางการแพทย์ พร้อมด้วยคำถามที่แนะนำให้ถามระหว่างพบแพทย์

"ผู้ป่วยอาจเคยได้ฟังหรืออ่านเกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ และแนวปฏิบัติที่ไม่ค่อยมีหลักฐานอ้างอิง ด้วยเหตุนี้ คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยจะช่วยชี้นำผู้ป่วยไปสู่แนวปฏิบัติที่มีหลักฐานเชื่อถือได้มากที่สุด" ดร.แคทเธอรีน แจนโควสกี (Catherine Jankowski) จากศูนย์มะเร็งแห่งมหาวิทยาลัยโคโลราโด (University of Colorado Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติว่าด้วยอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็ง (NCCN Guidelines® Panel for Cancer-Related Fatigue) กล่าว "ยกตัวอย่างเช่น ในแง่ของการจัดการกับอาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็ง มีหลักฐานสนับสนุนประโยชน์ของการทำกิจกรรมทางกายอย่างชัดเจน แม้จะเป็นการทำกิจกรรมในระดับต่ำก็ตาม"

ดร.แจนโควสกีอธิบายว่า คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคองหลายฉบับของ NCCN มีความสอดคล้องกัน ยกตัวอย่างเช่น มีการระบุว่าอาการเหนื่อยล้าอาจก่อให้เกิดความทุกข์ใจ และความทุกข์ใจก็ก่อให้เกิดอาการเหนื่อยล้าได้เช่นกัน บางครั้งผู้ป่วยรู้สึกแปลกใจที่อาการเหนื่อยล้าส่งผลเรื้อรังอย่างมาก อีกทั้งยังเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อทั้งระหว่างหรือหลังการรักษา

"การดูแลแบบประคับประคองทำให้เห็นภาพรวมในการรับมือกับโรคมะเร็งในทุกแง่มุมของการดูแล เริ่มตั้งแต่การวินิจฉัยโรค" นพ.โทบี แคมป์เบลล์ (Toby Campbell) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จากศูนย์มะเร็งคาร์โบนแห่งมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน (University of Wisconsin Carbone Cancer Center) ผู้ดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคอง (NCCN Guidelines® Panel for Palliative Care) กล่าว "ผู้ดูแลสามารถเป็นตัวแทนของผู้ป่วยแต่ละคนตลอดช่วงที่เกิดภาวะที่ซับซ้อนต่าง ๆ คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยแต่ละฉบับจะช่วยเอื้อให้เกิดการสนทนา และตอกย้ำว่าผู้ป่วยมะเร็งสามารถตัดสินใจเลือกการรักษาตามลำดับความสำคัญของแต่ละคนได้ นอกจากนี้ การดูแลแบบประคับประคองยังเป็นการรับมือกับอาการต่าง ๆ และช่วยให้ผู้ป่วย "ฟันฝ่าพายุ" ได้ง่ายขึ้น"

ดร.แคมป์เบลล์เน้นย้ำว่า การดูแลแบบประคับประคองเป็นส่วนสำคัญของการรักษามะเร็งครบวงจรในผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ระยะของโรค หรือความจำเป็นในการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ เขาระบุว่า การศึกษาวิจัยหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ว่า การดูแลแบบประคับประคองสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิผลผ่านการพบแพทย์ทางวิดีโอ จึงช่วยลดภาระของผู้ป่วยในการเดินทางไปยังโรงพยาบาล

นอกจากนี้ ชุดคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยว่าด้วยการดูแลแบบประคับประคอง ยังประกอบด้วยหนังสือคู่มือที่ให้ความสำคัญกับผลข้างเคียงจากการรักษา เช่น อาการคลื่นไส้และอาเจียน ภาวะลิ่มเลือด ภาวะโลหิตจาง และอาการไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันบำบัด รวมทั้งมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการดำรงชีวิต ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกับผลกระทบระยะยาวจากมะเร็ง ขณะนี้ คลังคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยมีหนังสือคู่มือรวมทั้งหมด 70 เล่ม ประกอบด้วยแนวทางการป้องกัน การตรวจ และการรักษาโรคมะเร็งแทบทุกชนิด โดยหลายเล่มมีให้บริการในหลายภาษา

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ NCCN.org/patientresources เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรข้อมูลฟรีทั้งหมดของ NCCN ซึ่งจะช่วยมอบพลังให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล โดยมีคลิปวิดีโอและการสัมมนาออนไลน์ด้วย

เกี่ยวกับเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ

เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (National Comprehensive Cancer Network® หรือ NCCN®) เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เกิดจากความร่วมมือของบรรดาศูนย์มะเร็งชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอุทิศตนเพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วย การวิจัย และการศึกษา โดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการรักษา เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ NCCN ได้เผยแพร่คู่มือแนวปฏิบัติทางคลินิกด้านมะเร็งวิทยา (NCCN Guidelines®) เพื่อให้คำแนะนำที่โปร่งใส มีหลักฐานอ้างอิง และได้รับฉันทามติจากผู้เชี่ยวชาญในการป้องกันและรักษาโรคมะเร็ง รวมทั้งดูแลรักษาแบบประคับประคอง โดยได้รับการยอมรับว่าเป็นมาตรฐานในการกำหนดนโยบายและทิศทางการรักษาโรคมะเร็ง อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางปฏิบัติทางคลินิกที่ละเอียดที่สุดและอัปเดตบ่อยที่สุดในวงการแพทย์ ขณะเดียวกันยังมีคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients®) ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ดูแล ผ่านการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation®) นอกจากนี้ NCCN ยังพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง โครงการระดับโลก นโยบาย ความร่วมมือด้านการวิจัย และเอกสารทางวิชาการด้านมะเร็งวิทยา สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ NCCN.org

เกี่ยวกับมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ

มูลนิธิเครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติ (NCCN Foundation) สนับสนุนผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแลด้วยการมอบคำแนะนำที่ไม่มีอคติจากผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งระดับแนวหน้าของโลก ผ่านคลังคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย (NCCN Guidelines for Patients®) พร้อมด้วยทรัพยากรการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในรูปแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้เงินทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศ ซึ่งอยู่ในแนวหน้าของการวิจัยโรคมะเร็ง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ nccnfoundation.org

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ
ราเชล ดาร์วิน (Rachel Darwin)
โทร. 267-622-6624
อีเมล: darwin@nccn.org 

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/441768/4361009/NCCN_Logo.jpg?p=medium600 

Source : เครือข่ายมะเร็งครบวงจรแห่งชาติของอเมริกา เผยแพร่คู่มือฉบับใหม่สำหรับผู้ป่วยมะเร็ง ยกระดับความสำคัญของคุณภาพชีวิตและการดูแลแบบประคับประคอง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Upcoming Events

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?