เปิดตัวเครื่องมือใหม่ ลดช่องว่างการลงทุนด้าน ESG ในตลาดเกิดใหม่ได้ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์

สถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคต (Future Investment Initiative หรือ FII) เปิดตัว "เครื่องมือ ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล" (Inclusive ESG Tool) และ "คะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล" (Inclusive ESG Score) ควบคู่กัน เพื่อช่วยบริษัทในตลาดเกิดใหม่และนักลงทุนทั่วโลกปลดล็อกการลงทุน

แม้การลงทุนที่ยั่งยืนจะเพิ่มสูงขึ้นในระดับโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แต่ตลาดเกิดใหม่ยังคงได้รับการไหลเข้าของเงินทุนด้าน ESG ไม่ถึง 10% ในทั่วโลก หลังจากความสำเร็จของกรอบการทำงาน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล (Inclusive ESG Framework) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบัน FII เมื่อปี 2565 ในปีนี้ สถาบัน FII ได้จับมือกับอีเอสจี บุ๊ก (ESG Book) เพื่อสร้างเครื่องมือออนไลน์และคะแนนสำหรับนักลงทุนในการวิเคราะห์การดำเนินงานด้าน ESG และเพื่อให้ตัดสินใจในการลงทุนได้ดียิ่งขึ้น เพื่อจัดการกับช่องว่างด้านข้อมูลในการวิเคราะห์สำหรับตลาดเกิดใหม่ คะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลระบุรายชื่อบริษัทที่ให้ความสำคัญกับปัจจัยด้าน ESG พร้อมทั้งเสริมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาว คะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลเป็นรากฐานของการจัดอันดับด้าน ESG ซึ่งระบุรายชื่อบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่ยั่งยืนที่สุด 250 แห่ง โดยเปิดตัวในการประชุมระดับเรือธงครั้งที่ 7 ของสถาบัน FII ในกรุงริยาด ได้แก่งาน FII เครื่องมือใหม่นี้มีศักยภาพที่จะช่วยลดช่องว่างของการลงทุนด้าน ESG ในตลาดเกิดใหม่ได้ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

ริยาด ซาอุดีอาระเบีย และลอนดอน, 30 ตุลาคม 2566 /PRNewswire/ — สถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคต (Future Investment Initiative หรือ FII) มูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกซึ่งมุ่งจัดการกับความท้าทายระดับโลก ได้เปิดตัวเครื่องมือและคะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล (Inclusive ESG Tool and Score) ในการประชุมระดับเรือธงประจำปีของ FII เพื่อยกระดับคุณภาพของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG ในตลาดเกิดใหม่ และสนับสนุนให้บริษัทในตลาดเหล่านี้ได้รับการไหลเข้าของเงินทุน โครงการริเริ่มดังกล่าวนี้พัฒนาขึ้นร่วมกับผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลและเทคโนโลยีความยั่งยืนอย่างอีเอสจี บุ๊ก (ESG Book)

เครื่องมือ ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลของสถาบัน FII พัฒนาขึ้นเพื่อมอบพลังสนับสนุนบริษัทในตลาดเหล่านี้ให้ยกระดับความพยายามและผลลัพธ์ด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุผู้นำในการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต

แม้ในทศวรรษที่ผ่านมาจะมีการลงทุนด้าน ESG เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นความยั่งยืนเป็นมูลค่าราว 38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก แต่ตลาดเกิดใหม่ยังคงได้รับการไหลเข้าของเงินทุนด้าน ESG ไม่ถึง 10% แม้จะมีสัดส่วนเป็น 58% ของจีดีพีโลก เครื่องมือ ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลตัวใหม่นี้มีศักยภาพที่จะช่วยลดช่องว่างของการลงทุนด้าน ESG ได้ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในตลาดเกิดใหม่[1]

การสัมภาษณ์โดยสถาบัน FII กับนักลงทุนระดับแนวหน้าของโลกเผยว่า หน่วยงานประเมินด้าน ESG เป็นหนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการเพิ่มการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ โดยมีความท้าทายหลักคือการที่หน่วยงานประเมินหลายแห่งใช้ดัชนีชี้วัความสำเร็จของผลงาน (KPI) ที่ไม่สอดคล้องกับตลาดเกิดใหม่

ในปี 2565 กรอบการทำงานและระเบียบวิธี ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล (Inclusive ESG Framework and Scoring Methodology) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน FII จัดการกับความต้องการนี้ด้วยการตอบคำถามสำคัญสำหรับนักลงทุน ได้แก่ " การดำเนินงานด้าน ESG ที่ดีมีลักษณะเช่นไรในตลาดเกิดใหม่"

ในปีนี้ ด้วยการเปิดตัวเครื่องมือและคะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล สถาบัน FII เล็งเห็นความจำเป็นของการมีมาตรวัดที่ออกแบบมาสำหรับความท้าทายของตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ แนวทางแบบมุ่งเน้นประเด็นสำคัญอย่างเป็นระบบเน้นย้ำความเสี่ยงของอุตสาหกรรม ทำให้มีการประเมินที่เสมอภาคสำหรับบริษัทที่ดำเนินงานในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความเที่ยงตรง คะแนนดังกล่าวนี้แยกระหว่างการวิเคราะห์ด้านผลดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูล

การวิเคราะห์หลักของชุดเครื่องมือนี้ได้แก่ คะแนนแรงขับเคลื่อนด้าน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล (Inclusive ESG Momentum Score) ซึ่งบูรณาการการดำเนินงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท โดยให้ความสำคัญกับความมุ่งมั่นขององค์กรในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกด้วยการบ่งชี้การดำเนินงานด้าน ESG ในอนาคต เมื่อผนวกรวมกับคะแนนการดำเนินงานด้าน ESB (ESG Performance Score) และคะแนนการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure Score) ในปัจจุบันของบริษัทแล้ว คะแนนแรงขับเคลื่อนด้าน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลนี้มอบภาพที่ครอบคลุมและมีรายละเอียดของการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

สถาบัน FII และอีเอสจี บุ๊ก ใช้คะแนนใหม่นี้ ในการร่วมกันพัฒนาการจัดอันดับด้าน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวล 250 อันดับแรก (Top 250 Inclusive ESG Ranking) เพื่อระบุรายชื่อบริษัทในตลาดเกิดใหม่ที่มีความยั่งยืนที่สุด การจัดอันดับนี้เปิดตัวควบคู่กับเครื่องมือใหม่ดังกล่าวในการประชุมระดับเรือธงของสถาบัน FII ณ กรุงริยาด ได้แก่งาน FII7 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ถึง 26 ตุลาคม 2566

ในการนี้ คุณริชาร์ด แอตเทียส (Richard Attias) ซีอีโอของสถาบัน FII กล่าวว่า "โลกของเราประสบกับความท้าทายใหญ่หลวง รวมถึงภาวะโลกร้อน ความเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วของความหลากหลายทางชีวภาพ และค่าครองชีพที่สูงเกินแบกรับมากขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับคนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าเราจะไร้ซึ่งเครื่องมือในการจัดการกับปัญหาเหล่านี้ ตลาดการเงินระดับโลกของเราเชื่อมโยงถึงกันและขับเคลื่อนโดยการเปลี่ยนแปลงยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา การลงทุนในโครงการริเริ่มด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้ไขปัญหา เงินทุนเหล่านี้ควรที่จะได้รับการจัดสรรอย่างมีกลยุทธ์ไปสู่ตลาดเกิดใหม่ ที่ซึ่งผลกระทบของเงินทุนเป็นสิ่งที่มีความต้องการมากที่สุด พร้อมทั้งทำให้เกิดผลตอบแทนที่จำเป็นสำหรับความอยู่รอดเฟื่องฟูของตลาดเหล่านี้"

ดร.แดเนียล คลีเยร์ (Dr Daniel Klier) ซีอีโอของอีเอสจี บุ๊ก กล่าวว่า "เรายินดีที่ได้ทำงานร่วมกับสถาบัน FII ในการส่งเสริมแนวทางใหม่สำหรับข้อมูลด้าน ESG ในตลาดเกิดใหม่ คะแนน ESG ที่ยึดโยงกับคนทั้งมวลเป็นเครื่องมือรุ่นใหม่สำหรับนักลงทุน ซึ่งระบุชี้ตัวผู้นำด้านความยั่งยืนในปัจจุบันและอนาคต ด้วยแนวทางที่โปร่งใสและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งออกแบบสำหรับตลาดเกิดใหม่โดยเฉพาะ ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ เราตั้งตารอที่จะมอบโซลูชันซึ่งยกระดับการตัดสินใจด้านการลงทุน และช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการไหลเข้าของการลงทุนด้าน ESG ไปสู่บริษัทในตลาดเกิดใหม่มากขึ้น"

อ้างอิง

1) ในปี 2564 3.4% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ระดับโลกที่มุ่งเน้นด้าน ESG อยู่ในตลาดเกิดใหม่ ขณะที่ 20.2% ของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการระดับโลกอยู่ในตลาดเกิดใหม่ เป็นช่องว่างมูลค่า 5.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ อีเอสจี บุ๊ก, 2566

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสอบถามเกี่ยวกับสื่อได้ที่ (ระบุรายละเอียด)

เกี่ยวกับสถาบัน FII

สถาบันโครงการลงทุนเพื่ออนาคต หรือสถาบัน FII คือมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรระดับโลกที่มีเครื่องมือการลงทุนและมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างอิทธิพลเชิงบวกต่อมนุษยชาติ เราขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและดำเนินงานอย่างครอบคลุมในระดับโลก เราส่งเสริมผู้มีไอเดียดี ๆ จากทั่วโลกและเปลี่ยนไอเดียเหล่านั้นให้เป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงในสี่ส่วนสำคัญด้วยกัน ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และวิทยาการหุ่นยนต์ การศึกษา การดูแลสุขภาพ และความยั่งยืน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://fii-institute.org/

เกี่ยวกับอีเอสจี บุ๊ก

อีเอสจี บุ๊ก (ESG Book) เป็นผู้นำระดับโลกด้านข้อมูลและเทคโนโลยีความยั่งยืน โดยมีภารกิจในการเปลี่ยนแปลงการเงินผ่านความยั่งยืน ด้วยการทำให้ข้อมูลด้าน ESG เข้าถึงได้ เปรียบเทียบได้ และโปร่งใส อีเอสจี บุ๊ก เป็นผู้ให้บริการรายเดียวในโลกที่บูรณาการชุดข้อมูลด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งรายงานโดยองค์กรบริษัทต่าง ๆ เข้ากับแพลตฟอร์มการเปิดเผยข้อมูล โซลูชันของอีเอสจี บุ๊ก ใช้งานโดยองค์กรการเงินรายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกหลายแห่ง อย่างเช่น บลูมเบิร์ก (Bloomberg), บีเอ็นวาย เมลลอน (BNY Mellon), ซิตี้ (Citi), ดาวโจนส์ (Dow Jones), เจพีมอร์แกน (JP Morgan), เอชเอสบีซี (HSBC) และกลาส ลูอิส (Glass Lewis) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ esgbook.com

 

 

Source : เปิดตัวเครื่องมือใหม่ ลดช่องว่างการลงทุนด้าน ESG ในตลาดเกิดใหม่ได้ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Upcoming Events

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?