ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เผยโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 5.13% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC

หนิงโป, จีน–14 พฤศจิกายน 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา บริษัทจีนจำนวนมากได้มีการเปิดตัวโครงการพลังงานสีเขียวทั่วโลก และการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ได้กลายเป็นกลไกหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตเชิงลึกของอุตสาหกรรม เนื่องจากปล่อยคาร์บอนลดลงและมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ต่ำลง ด้วยเหตุนี้ โมดูลไฮเปอร์ไอออน (Hyper-ion) แบบเฮเทอโรจังก์ชัน (HJT) ของบริษัท ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ (Risen Energy) จึงยึดมั่นในแนวทาง "กลไกคู่" (dual-drive) ซึ่งประกอบด้วยการลดการปล่อยคาร์บอนและลด LCOE โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดคาร์บอนฟุตพรินต์และลด LCOE พร้อมกับผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นด้วยโมดูลคุณภาพสูงที่ผลิตในจีน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั่วโลก

โมดูล HJT มีจุดเด่นคือกำลังการผลิตไฟฟ้าสูง โดยไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้เปรียบเทียบกำลังการผลิตไฟฟ้าของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT กับโมดูล PERC และโมดูล TOPCon ด้วยการจำลองสถานการณ์ในกว่า 20 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกที่มีสภาพภูมิอากาศหลากหลายแบบ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งผลการจำลองสถานการณ์บ่งชี้ว่า โมดูล HJT ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโมดูล TOPCon และ PERC ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก


(The above comparisons are based on PVsyst software simulation) Figure 1: HJT Modules ’s Simulated Global Power Generation in Comparison with TOPCon and PERC Modules

นอกเหนือจากการจำลองสถานการณ์แล้ว เพื่อสำรวจประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT ในโลกแห่งความเป็นจริง ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้ร่วมมือกับองค์กรและลูกค้าหลายรายเพื่อทำการทดสอบการผลิตไฟฟ้าเชิงประจักษ์ในหลายภูมิภาคทั่วโลก


Figure 2: Power Generation Data from the CPVT Hainan Test Facility

รูปที่ 2 แสดงข้อมูลจากการทดสอบผลิตไฟฟ้าในมณฑลไห่หนาน ซึ่งไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ดำเนินการร่วมกับศูนย์ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์แห่งชาติของจีน (CPVT) ซึ่งผลปรากฏว่า แม้ว่าเพิ่งมีการเชื่อมกับโครงข่ายไฟฟ้าไปเพียงสองเดือน แต่จากการคำนวณโดยอ้างอิงข้อมูลการผลิตไฟฟ้าที่รวบรวมไว้ก็บ่งชี้ว่า โมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT มีกำลังการผลิตไฟฟ้าต่อวัตต์สูงกว่า 5.13% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC ซึ่งผลลัพธ์นี้สอดคล้องกับผลจากการจำลองสถานการณ์ในรูปที่ 1 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมดูล HJT ผลิตไฟฟ้าในมณฑลไห่หนานได้มากกว่า 5.51% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC ซึ่งหมายความว่าการจำลองสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าของเรามีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง

การทดสอบเชิงประจักษ์ยังคงดำเนินต่อไป และทีมเทคนิคของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ จะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานที่ทดสอบภาคสนามแห่งนี้และที่อื่น ๆ ต่อไป เราเชื่อว่าการอัปเดตและเผยแพร่ข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอันโดดเด่นของโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT ของไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ ได้รับการยืนยันเพิ่มเติม เพื่อเป็นตัวเลือกและการรับประกันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

Source : ไรเซ่น เอ็นเนอร์ยี่ เผยโมดูลไฮเปอร์ไอออนแบบ HJT มีกำลังการผลิตไฟฟ้าสูงกว่า 5.13% เมื่อเทียบกับโมดูล PERC

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Upcoming Events

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.