Docquity ขยายโครงการเข้าถึงยาแบบดิจิทัล มุ่งยกระดับการให้บริการผู้ป่วยในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

·  หลังจากโครงการนำร่อง DocquityCare Patient Access Program (PAP) ในประเทศฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จ Docquity จึงได้เปิดตัวโครงการดังกล่าวอีก 5 โครงการในประเทศไทย

·  DocquityCare PAP จะให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมากกว่า 100 แห่ง และบุคลากรทางการแพทย์อีกกว่า 250 ท่าน เพื่อยกระดับการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่คุกคามชีวิต

กรุงเทพฯ–8 พฤศจิกายน 2566–PRNewswire

Docquity ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมโยงแพทย์จำนวนสองในสามของภูมิภาคเข้าไว้ด้วยกัน ได้ประกาศขยายโครงการเข้าถึงยาแบบดิจิทัล DocquityCare PAP ในประเทศไทย โดยเปิดตัว 5 โครงการที่พร้อมให้การสนับสนุนโรงพยาบาลในเครือข่ายที่มีจำนวนมากกว่า 100 แห่ง และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 250 ท่าน ในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่น ๆ ที่คุกคามชีวิต


DocquityCare PAP Thailand

DocquityCare PAP ดำเนินการภายใต้เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญเชิงลึกในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ เพื่อยกระดับการเข้าถึงยาของผู้ป่วยให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและพลิกโฉมกระบวนการเข้าถึงยาด้วยการเชื่อมโยงบริษัทยา ร้านขายยา โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยเข้าไว้ด้วยกันในแพลตฟอร์มเดียวอย่างไร้รอยต่อ DocquityCare PAP เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการบริการให้กับทั้งโรงพยาบาลและร้านขายยาในการเข้าถึงยาและการจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วย การอำนวยความสะดวกให้แพทย์สามารถเข้าถึงผู้ป่วยเพื่อติดตามผลการรักษา ตลอดจนช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาที่จำเป็นและให้ความร่วมมือในการรักษาได้ดีขึ้น

ด้วยเหตุนี้ DocquityCare PAP จึงสามารถจัดการกับข้อจำกัดของรูปแบบเข้าถึงยาแบบเดิม เช่น การพึ่งพาร้านขายยาเพียงไม่กี่แห่งในการดำเนินโครงการ ข้อผิดพลาดและการปลอมแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบเอกสารแบบกระดาษ การขาดการเก็บข้อมูลจำนวนยาที่สั่งจ่ายและจ่ายให้แก่ผู้ป่วย และการรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ไม่ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ นับตั้งแต่เริ่มโครงการนำร่องในปี 2564 DocquityCare PAP ได้ให้การสนับสนุนแพทย์มาแล้วกว่า 350 ท่าน จากโรงพยาบาล 150 แห่งในฟิลิปปินส์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งกว่า 1,000 รายให้เข้าถึงยาได้มากขึ้น ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยชาวฟิลิปปินส์ได้รวมกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

"การขยายโครงการ DocquityCare PAP มายังประเทศไทย จะช่วยให้เราเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้ประชากรทั่วโลกมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้น ซึ่งถือเป็นภารกิจสูงสุดของเรา เรากำลังร่วมมือกับบริษัทยาชั้นนำ เพื่อพลิกโฉมระบบการเข้าถึงยาแบบเดิมและจัดการกับอุปสรรคที่เคยขัดขวางการบริการของบริษัทยาที่มีต่อแพทย์และผู้ป่วย ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย มีความครอบคลุม และด้วยข้อมูลเชิงลึกบนแพลตฟอร์มของเรา" Christophe Meugnier ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและเวียดนามของ Docquity กล่าว

เกี่ยวกับ Docquity – https://docquity.com/

Docquity เป็นคอมมูนิตี้ทางการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต้องการเชื่อมโยงแพทย์เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรในวงกว้าง Docquity เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้แพทย์ได้เรียนรู้ เชื่อมโยง และเติบโตไปพร้อม ๆ กัน รวมถึงยังเป็นสื่อกลางให้กับบริษัทยาต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าถึงแพทย์ได้มากขึ้น เพื่อให้ข้อมูลทางการแพทย์และข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในวิชาชีพแพทย์

Docquity มีแพทย์เป็นสมาชิกในแพลตฟอร์มกว่า 400,000 คน และมีสำนักงานอยู่ในประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และไต้หวัน 

Source : Docquity ขยายโครงการเข้าถึงยาแบบดิจิทัล มุ่งยกระดับการให้บริการผู้ป่วยในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
x