NOCO-NOCO ผนึกกำลัง TESNOLOGY ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างเมืองอัจฉริยะ

สิงคโปร์—13 พ.ย. 2566—พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

noco-noco Pte Ltd. ("noco-noco") ผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยคาร์บอนในเครือ noco-noco Inc. (Nasdaq "NCNC") ได้ทำข้อตกลงในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในเชิงกลยุทธ์กับกลุ่มบริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาผู้บุกเบิกเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะอย่าง Tesnology Co., Ltd. ("TESNOLOGY") ความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเร่งการพัฒนาและนำกลุ่มอุปกรณ์ RCTnm อันก้าวล้ำไปใช้ ซึ่งผสานรวมแบตเตอรี่มูลค่าเพิ่มสูงของ noco-noco เข้ากับเทคโนโลยี X-SEPA™ (แผ่นกั้น) และเทคโนโลยีควบคุมเอดจ์แบบกระจายของ TESNOLOGY ได้อย่างราบรื่น

อุปกรณ์ RCTnm จัดแสดงครั้งแรกในงาน CES2023 และ VivaTech 2023 ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านการจัดการพลังงาน การกระจายศูนย์ และการสร้างเมืองอัจฉริยะ

ปัจจุบัน โลกกำลังเปลี่ยนจากโซลูชันข้อมูลที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมาก ไปใช้ระบบจัดการพลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั่วโลก ความร่วมมือนี้ทำให้ noco-noco และ TESNOLOGY อยู่ในแนวหน้าของการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยสะท้อนให้เห็นอนาคตที่เมืองต่าง ๆ มีความยั่งยืน พึ่งตนเองได้ และสร้างขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลและพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ มุ่งสร้างสภาพแวดล้อมเมืองอัจฉริยะในอุดมคติ โดยที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการคุ้มครอง พร้อมใช้พลังงานอย่างเหมาะสมที่สุด และประชาชนเพลิดเพลินกับชีวิตที่สะดวกสบายโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด

นวัตกรรมสำคัญที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์นี้คืออุปกรณ์ RCTnm ซึ่งเป็นชุดผลิตภัณฑ์ที่นำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลแบบกระจายของ TESNOLOGY มารวมเข้ากับแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและทนต่ออุณหภูมิสูงของ noco-noco โดยพลิกโฉมการจัดการข้อมูลและพลังงานตั้งแต่ในระดับครัวเรือน เพื่อสร้างเมืองอัจฉริยะด้วยเครือข่ายท้องถิ่นที่สื่อสารระหว่างกันแบบตาข่าย

อุปกรณ์เหล่านี้มีหัวใจสำคัญอยู่ที่ ‘DI-Engine’ ของ TESNOLOGY ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลที่เน้นภาษา เพื่อดูแลความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ข้อมูลเป็นที่เข้าถึงได้อย่างแพร่หลาย โดยไม่ต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ซึ่งมีส่วนปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับพลังงานราว 1% ทั่วโลก ในความเป็นจริงแล้ว ศูนย์ข้อมูลแห่งเดียวก็ใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับบ้านได้มากถึง 50,000 หลัง และภายในปี 2573 ศูนย์ข้อมูลต่าง ๆ คาดว่าจะใช้ไฟฟ้าเป็นสัดส่วน 13% ของทั้งโลก

นอกจากนี้ ปัญหาท้าทายด้านข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอันเป็นผลจากการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์กำลังถูกเพ่งเล็งและกำกับดูแลมากขึ้นทั่วโลก โดยเมื่อข้อมูลและความเป็นส่วนตัวจากการใช้โซลูชันคลาวด์กลายเป็นที่กังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ อุปกรณ์ RCTnm จะเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีจัดเก็บและจัดการข้อมูลที่ไม่ได้อยู่บนคลาวด์ มอบทางเลือกในการจัดการพลังงานและแบตเตอรี่ที่ปลอดคาร์บอน


Visualization of an RCTnm-enabled smart city

อุปกรณ์ RCTnm กำหนดนิยามใหม่ให้กับแบตเตอรี่ โดยเปลี่ยนจากหน่วยเก็บพลังงานเพียงอย่างเดียวให้กลายเป็นแหล่งจัดการข้อมูลและพลังงาน อุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการคาดการณ์ความต้องการใช้และปริมาณพลังงานที่มี และช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดคาร์บอนได้อย่างจริงจัง

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เป็นผลจากความร่วมมือนี้ ไม่เพียงแต่ช่วยลดความซับซ้อนในการส่งเสริมความยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนความคิดริเริ่มในการลดคาร์บอนให้กลายเป็นปัจจัยสร้างมูลค่าด้วย เพื่อสร้างโอกาสให้ธุรกิจต่าง ๆ เติบโตไปพร้อมกับลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด

คุณ Masataka Matsumura ซีอีโอของ noco-noco กล่าวเกี่ยวกับความสำคัญของความริเริ่มนี้ว่า "noco-noco มองว่า ความร่วมมือนี้ให้ประโยชน์ชัดเจน โดยอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นในแบตเตอรี่สมรรถนะสูงที่ใช้ X-SEPA™ ของเรา ประกอบกับความสามารถในการจัดการข้อมูลแบบใหม่ของ TESNOLOGY ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ก้าวข้ามรูปแบบการทำกำไรแบบเดิม ๆ แบตเตอรี่อัจฉริยะเหล่านี้สร้างระบบนิเวศที่ไม่เพียงแต่ลดต้นทุนการดำเนินงานสำหรับธุรกิจในระยะยาวได้เท่านั้น แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบพลังงาน ทำให้เป็นสินทรัพย์สำคัญในการเปลี่ยนไปสู่แนวปฏิบัติที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"

ดร. Katsuhiko Kondo ประธานบริษัท TESNOLOGY กล่าวว่า "การทำข้อตกลงทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์นี้แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ noco-noco และ TESNOLOGY มีร่วมกัน ในการพลิกโฉมระบบกักเก็บพลังงาน ช่วยให้บูรณาการได้อย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะในระดับครัวเรือนไปจนถึงทั้งชุมชน"

เกี่ยวกับ noco-noco

noco-noco (รหัส "NCNC" ในตลาด Nasdaq) เป็นผู้ให้บริการโซลูชันลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยทำธุรกิจครอบคลุมการให้เช่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่ การขายรถยนต์ไฟฟ้า และการสร้างคาร์บอนเครดิต เทคโนโลยีและโซลูชันของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งสร้างความยั่งยืน ตอบสนองความต้องการระบบไฟฟ้าสมรรถนะสูง ทนต่ออุณหภูมิสูง และไม่ยุ่งยาก เรามีวิสัยทัศน์ในการนำอุปกรณ์ IoT ไปติดตั้งในแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานอัจฉริยะ นำเสนอโซลูชันพลังงานที่สะอาด ราคาไม่แพง และยั่งยืน สู่แนวหน้าของโลกในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ noco-noco ได้ที่ www.noco-noco.com 

เกี่ยวกับ TESNOLOGY

TESNOLOGY คือกลุ่มวิจัยและพัฒนาที่นำโดยคุณ Katsuhiko Kondo ผู้คิดค้นนวัตกรรม RCTnm โดยมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่าง ๆ เรานำเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลที่เป็นนวัตกรรมมารวมเข้ากับเทคโนโลยีพื้นฐาน เช่น การควบคุมพลังงาน การควบคุมมอเตอร์ การควบคุมแบตเตอรี่ และฟินเทค เพื่อช่วยสร้างมูลค่าใหม่ ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ผ่านความร่วมมือกับสถาบันวิจัยและบริษัทต่าง ๆ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม [email protected]

ข้อความคาดการณ์อนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์อนาคต ในความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2476 (U.S. Securities Act of 1933) ตามที่มีการปรับปรุงแก้ไข ("กฎหมายหลักทรัพย์") และมาตรา 21E ของกฎหมายตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2477 (U.S. Securities Exchange Act of 1934) ("กฎหมายตลาดหลักทรัพย์") ซึ่งอิงจากความเชื่อและสมมติฐานและจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันของ noco-noco ซึ่งในบางกรณีสามารถระบุข้อความคาดการณ์อนาคตได้จากคำดังต่อไปนี้ เช่น "อาจจะ" "จะ" "สามารถจะ" "คงจะ" "ควรจะ" "คาด" "มุ่ง" "มีแผน" "คาดหมาย" "เชื่อ" "ประมาณ" "พยากรณ์" "คาดการณ์" "มีแนวโน้ม" "ดำเนินการต่อ" "กำลังดำเนินการอยู่" "มุ่งเป้าหมาย" "มุ่งที่จะ" หรือคำในรูปปฏิเสธหรือรูปพหูพจน์ของคำเหล่านี้ หรือคำอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นการพยากรณ์หรือบ่งชี้เหตุการณ์หรือแนวโน้มในอนาคต แม้ไม่ใช่ทุกข้อความคาดการณ์อนาคตที่จะมีคำเหล่านี้ ข้อความใด ๆ ที่กล่าวถึงความคาดหวัง ความคาดหมาย หรือการบรรยายอื่น ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสภาวการณ์ในอนาคต ตลาดที่ noco-noco ดำเนินงาน ตลอดจนข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผลลัพธ์ในอนาคตที่เป็นไปได้หรือที่สันนิษฐานของการดำเนินงานของ noco-noco ถือเป็นข้อความคาดการณ์อนาคตเช่นกัน ข้อความเหล่านี้มีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ระดับของกิจกรรม ผลการดำเนินงาน หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริง แตกต่างในสาระสำคัญจากที่ระบุหรือระบุโดยนัยในข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ แม้ noco-noco เชื่อว่าบริษัทมีมูลฐานที่มีเหตุผลสำหรับข้อความคาดการณ์อนาคตในการสื่อสารนี้ แต่ noco-noco ขอเตือนให้ใช้ความระมัดระวังว่าข้อความเหล่านี้อ้างอิงจากข้อเท็จจริงและปัจจัยต่าง ๆ เท่าที่ทราบในปัจจุบัน ประกอบกับการคาดการณ์ในอนาคต ซึ่งมีลักษณะไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ noco-noco ไม่สามารถรับรองได้ว่าข้อความคาดการณ์อนาคตในการสื่อสารนี้จะเป็นไปอย่างเที่ยงตรงตามความเป็นจริง ข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้อาจขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ อาทิ ผลกระทบของโรคระบาดโควิด-19 ระดับโลก ผลลัพธ์ของการฟ้องร้องดำเนินคดี กระบวนการพิจารณากับภาครัฐและในทางการกำกับดูแลใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ โดยอาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่ noco-noco ไม่ทราบในขณะนี้ หรือที่ noco-noco เชื่อในขณะนี้ว่าไม่สำคัญ ซึ่งอาจสามารถส่งผลให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ระบุในข้อความคาดการณ์อนาคต เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนของข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ จึงไม่ควรถือว่าข้อความเหล่านี้เป็นตัวแทนหรือการรับประกันโดย noco-noco และกรรมการ เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ว่า noco-noco จะบรรลุเป้าหมายและแผนการในกรอบเวลาใด ๆ โดยจำเพาะ หรือในท้ายที่สุด ทั้งนี้ ข้อความคาดการณ์อนาคตในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้แสดงมุมมองของ noco-noco เฉพาะ ณ วันที่ของการสื่อสารนี้ เหตุการณ์และพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายหลังอาจทำให้มุมมองเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม แม้ noco-noco อาจจะปรับปรุงแก้ไขข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้ให้เป็นไปตามข้อมูลล่าสุด แต่ไม่มีความมุ่งหมายในขณะนี้ที่จะทำเช่นนั้น เว้นแต่ตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรถือว่าข้อความคาดการณ์อนาคตเหล่านี้แสดงมุมมองของ noco-noco ณ วันใดก็ตามหลังจากวันที่ของการสื่อสารนี้

Source : NOCO-NOCO ผนึกกำลัง TESNOLOGY ขับเคลื่อนโครงการริเริ่มสร้างเมืองอัจฉริยะ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?