XCMG Machinery เปิดตัวรายงาน ESG ฉบับใหม่ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

ซูโจว, จีน, 20 พฤษภาคม 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บริษัท XCMG Machinery (SHE:000425, "XCMG") เปิดตัวรายงาน ESG ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromental) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ฉบับแรกของบริษัท เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รายงานฉบับสำคัญนี้ได้เน้นย้ำถึงความสำเร็จของบริษัทในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้าและการผลิตอัจฉริยะภายในห่วงโซ่คุณค่าเชิงกลยุทธ์ ด้วยการเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำให้บริษัท XCMG กลายเป็นผู้นำในการผลักดันให้อุตสาหกรรมเปลี่ยนผ่านไปสู่ความยั่งยืน

XCMG Machinery Unveils Groundbreaking ESG Report, Marking a Milestone in Sustainable Business Development.
XCMG Machinery Unveils Groundbreaking ESG Report, Marking a Milestone in Sustainable Business Development.

เสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ในปี 2566 บริษัท XCMG สามารถลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้เกือบ 15% เมื่อเทียบกับปี 2563 พร้อมทั้งลดต้นทุนด้านพลังงานได้ประมาณ 30 ล้านเหรินหมินปี้ (RMB) สำหรับปี 2567 บริษัทฯ รายงานว่า ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปทั้งหมด 391,285.29 ตันต่อปี ซึ่งลดลงถึง 33,269.01 ตัน หรือคิดเป็น 7.84% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 19.64% ของการใช้พลังงานทั้งหมดอีกด้วย

มุ่งมั่นค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง

บริษัท XCMG ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบอัจฉริยะประจำปี 2566 โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งถือเป็นในก้าวสำคัญในการมุ่งไปสู่การเป็นผู้นำด้านเครื่องจักรและกระบวนการผลิตอัจฉริยะในอุตสาหกรรมเครื่องจักรก่อสร้าง โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัท XCMG ในการสำรวจรูปแบบการผลิตอัจฉริยะที่ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต การทำงานร่วมกันในห่วงโซ่อุปทาน การตลาด ไปจนถึงการบริการหลังการขาย ในปี 2566 บริษัท XCMG ได้ทุ่มทุนในการวิจัยและพัฒนาไปถึง 501.87 ล้านหยวนจีน (CNY) จนได้รับสิทธิบัตรใหม่ 1,672 ฉบับ และกำหนดมาตรฐานใหม่ 40 มาตรฐาน โดยมีลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์รวมแล้วทั้งหมด 1,229 ฉบับ

การลงทุนในบุคลากรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

บริษัท XCMG Machinery ตระหนักดีว่าบุคลากรที่มีความสามารถคือทรัพยากรหลักที่สำคัญยิ่ง จึงได้ลงทุนกว่า 26 ล้านหยวนจีน (CNY) ในการฝึกอบรมพนักงานทั่วโลกในปี 2566 โดยจัดการฝึกอบรมมากกว่า 10,067 ครั้ง ให้แก่พนักงานเกือบ 400,000 คน ซึ่งครอบคลุมสาขาต่าง ๆ มากมาย อาทิ การจัดการเทคโนโลยี การตลาด และการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการตรวจสอบอันตรายด้านความปลอดภัย 964 ครั้ง ดำเนินการแก้ไข 12,320 ครั้ง และได้ยกระดับระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและระบบการจัดการผลิต ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ

นอกเหนือจากการสนับสนุนภายในองค์กรแล้ว บริษัท XCMG ยังคงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการพัฒนาสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา บริษัทได้ช่วยแก้ไขปัญหาภัยพิบัติจากสภาพอากาศเลวร้ายอันเนื่องมาจากภัยแล้งที่ยืดเยื้อในประเทศเอธิโอเปียด้วยการสร้างห้องเก็บน้ำใต้ดินสำหรับครัวเรือน โดยใช้เทคโนโลยีการเก็บน้ำฝนบนหลังคาและน้ำใต้ดิน เพื่อให้ได้น้ำฝนที่ผ่านการกรอง ซึ่งเหมาะสำหรับการดื่มและใช้ในภาคเกษตรกรรมช่วงฤดูแล้ง นับตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปลายปี 2566 บริษัทได้ดำเนินการสร้างห้องเก็บน้ำใต้ดินสำหรับครัวเรือน 161 แห่ง และระบบบำบัดน้ำเสียในโรงเรียน 20 แห่ง เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในท้องถิ่นในช่วงฤดูแล้งได้อย่างมาก

หากต้องการอ่านรายงาน โปรดไปยัง https://www.xcmgglobal.com/upload/file/2024/05/14/b158bff9b82a42379a788c881df76e62.pdf

Source : XCMG Machinery เปิดตัวรายงาน ESG ฉบับใหม่ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?