สมอ. ตรวจสอบสินค้าเข้าไทยที่มาไม่ตรงมาตรฐาน และดำเนินการกับผู้ขายออนไลน์ที่ขายสินค้าจำนวนผิด. บทลงโทษ: คุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท.


กรุงเทพฯ (NNT) – สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ดำเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาการนำเข้าสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน

1) 143 รายการเข้าข่ายตาม สมอ. ผู้นำเข้าสินค้าเหล่านี้จะต้องสำแดงสินค้าผ่าน “Thailand National Single Window” และขออนุญาตจากกรมศุลกากร

2) สมอ. ติดตามสินค้านำเข้าที่ผ่านพิธีการศุลกากรผ่านระบบ e-Tracking

3) สมอ. ดำเนินการประกันคุณภาพสินค้าที่เกี่ยวข้องทั้งออฟไลน์และออนไลน์ผ่านการเฝ้าระวังตลาดอิเล็กทรอนิกส์ การเฝ้าระวังนี้สามารถติดตามสถานที่ขายทั่วประเทศไทย

4) สมอ. ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ เพื่อควบคุมผู้ขายออนไลน์ ตัวแทนขายตรง และนักการตลาดที่ออกอากาศ

บทลงโทษ:

1) ผู้ผลิตและผู้นำเข้าสินค้าผิดมาตรฐานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2) ผู้ขายและผู้ขายปลีกสินค้าคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Source : สมอ. เข้มงวดมาตรการป้องกันสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานเข้าราชอาณาจักร

About the author

x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ไทย อาเซียน อิตาลี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมี SDGs เป็นหลัก

ความสัมพันธ์อาเซียน-อิตาลี

รัฐบาลไทยตั้งเป้าบรรลุ FTA 3 ฉบับภายในกลางปี ​​2567

กระทรวงพาณิชย์ไทยประกาศคาดว่าจะสรุปความตกลงการค้าเสรีกับ UAE, ศรีลังกา และ EFTA ในปีหน้าและตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ก.ล.ต. คนใหม่ หวังฟื้นความเชื่อมั่นผู้ลงทุนในตลาดทุนไทย

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำลังดำเนินนโยบายร้อนเร่งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหุ้นที่สั่นสะเทือน