การศึกษาผลกระทบของค็อกนิแซนท์คาดว่า Generative AI อาจอัดฉีด 1 ล้านเหรียญสหรัญเข้าเศรษกิจสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

การศึกษาร่วมกันระหว่างอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ และ ค็อกนิแซนท์ คาดการณ์ว่า Generative AI จะส่งผลกระทบต่องาน 90% ในสหรัฐฯ โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นยิ่งยวดในการปรับทักษะเชิงกลยุทธ์เพื่อคงการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ทีเน็ค, นิวเจอร์ซีย์, 11 ม.ค. 2567/พีอาร์นิวส์ไวร์/ — วันนี้ ค็อกนิแซนท์ (Cognizant) (NASDAQ: CTSH) ร่วมกับ อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ (Oxford Economics) ได้เปิดเผยข้อค้นพบจากการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ที่ชื่อว่า นิวเวิร์ค นิวเวิลด์ (New Work, New World) ซึ่งคาดการณ์ว่างาน 90% จะหยุดชะงัก (disrupted) ในทางใดทางหนึ่งด้วย Generative AI (Gen AI) ซึ่งเป็นการปูทางสำหรับการเปลี่ยนแปลงแนวทางการทำงานและผลิตภาพ และการเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญ การศึกษายังพบว่าผลกระทบของเทคโนโลยีจะได้รับอิทธิพลจากอัตราการนำไปใช้ทางธุรกิจ และความรวดเร็วที่ในการปรับตัวของแต่ละบุคคลเข้ากับวิธีการทำงานแบบใหม่ได้

"การศึกษาของเรามุ่งที่จะเผยให้เห็นผลกระทบที่ Generative AI อาจมีต่อพนักงานทั่วโลกของเรา" เอเดรียน คูเปอร์ (Adrian Cooper) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ กล่าว "ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีนี้อาจขัดขวางเส้นทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ได้รวดเร็วเพียงใด โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ล้ำค่าสำหรับผู้บริหารทั้งหลายในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวและปรับตัวอย่างรวดเร็ว"

Generative AI มอบศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างแหล่งรายได้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ และกำหนดนิยามใหม่ของธุรกิจในท้ายที่สุด ค็อกนิแซนท์ได้ร่วมมือกับอ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ เพื่อสร้างแบบจำลองทางเศรษฐกิจที่สำรวจสถานการณ์สามประการของการที่ธุรกิจในสหรัฐฯ นำ Generative AI มาใช้ เพื่อวัดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Generative AI ต่อผลิตภาพและอนาคตของการทำงาน โมเดลนี้พิจารณางาน 18,000 ชิ้นงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสหรัฐฯ และตรวจสอบผลกระทบที่ Generative AI อาจมีต่องานต่าง ๆ ที่นำไปสู่ชิ้นงานเหล่านี้อย่างรอบคอบ แม้ว่าจะมุ่งเน้นไปที่แรงงานในสหรัฐฯ ประเด็นทั่วไปที่เกิดจากผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก การวิจัยเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญหลายประการ ได้แก่:

การนำ AI มาใช้จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในทศวรรษหน้าก่อนที่จะเติบโตเต็มที่: ธุรกิจต่าง ๆ อยู่ในขั้นตอนการทดลองนำความสามารถด้าน AI มาใช้ อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่าการนำมาใช้อาจเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจาก 13% เป็น 31% ในเวลาเพียงสี่ถึงแปดปี หลังจากผ่านไป 15 ปี ผลการวิจัยคาดการณ์ว่าการนำมาใช้อาจช้าลงแต่จะยังคงเติบโตต่อไปอีกอย่างน้อย 15 ปี เศรษฐกิจอาจก้าวหน้าแบบพุ่งทะยาน: เทคโนโลยี Generative AI สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสหรัฐฯ ได้ 1.7-3.5% และทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ เติบโตมีมูลค่าต่อปีระหว่าง 477,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยขึ้นอยู่กับอัตราการนำไปใช้ทางธุรกิจ ขณะเดียวกัน ตลาดงานอาจหยุดชะงัก: คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครึ่งหนึ่งของงานทั้งหมด (52%) อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อ Generative AI ถูกบูรณาการเข้ากับการทำงานอัตโนมัติ เป็นผลให้ประมาณ 9% ของแรงงานสหรัฐในปัจจุบันอาจถูกแทนที่ โดยมี 1% ที่อาจหางานใหม่ได้ลำบาก ตามการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในอดีต งานที่ใช้ความรู้ระดับสูงอาจได้รับผลกระทบมากที่สุด: ในอดีต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติส่งผลกระทบต่อแรงงานคนและงานความรู้ที่เน้นกระบวนการเป็นหลัก Generative AI พร้อมที่จะทำสิ่งที่ตรงกันข้าม โดยจะขัดขวางการทำงานด้านความรู้มากกว่า นอกจากนี้ งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เครดิต การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บไซต์ การบริหารฐานข้อมูล และการออกแบบกราฟิก มีคะแนนการรับได้รับผลกระทบสูงสุดทางทฤษฎีประมาณ 50% ภายในปี 2575 ขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้ายิ่งขึ้น คะแนนการได้รับผลกระทบบางงานอาจเพิ่มขึ้นเป็น 80% แม้แต่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารก็ยังรู้สึกถึงผลกระทบ: ข้อมูลพบว่าระดับผู้บริหาร แม้กระทั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อาจมีคะแนนการได้รับผลกระทบสูงสุดทางทฤษฎี (ระดับที่งานของงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอัตโนมัติโดย Generative AI) มากกว่า 25% เมื่อเริ่มใช้ Gen AI สำหรับทุกสิ่ง ตั้งแต่การประเมินการแข่งขันไปจนถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

"Generative AI ได้ทำให้เราประหลาดใจกับความสามารถในอุตสาหกรรมต่าง ๆ แต่ผลกระทบที่แท้จริงของการบูรณาการในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวันของเรานั้นเพิ่งเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น" รวี กุมาร เอส (Ravi Kumar S) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของค็อกนิแซนท์ กล่าว "ในการใช้ศักยภาพของเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อเพิ่มพูนผลิตภาพของเรา เราต้องเข้าใจถึงอิทธิพลทั้งหมดที่ที่เทคโนโลยีนั้นมีต่ออนาคตของการทำงาน และร่วมมือกันสร้างโอกาสที่ดีที่สุดให้ผู้คนได้เติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีนั้นได้"

การเปลี่ยนทักษะพนักงานตามความก้าวหน้าของ AI

แม้ว่ากรอบเวลาของการวิจัยนี้จะกินเวลานานกว่าทศวรรษ แต่ค็อกนิแซนท์เชื่อว่าผู้นำจากทุกภาคส่วนในสังคมควรทำงานร่วมกันตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างข้อตกลงความไว้วางใจใหม่ที่จะช่วยให้ธุรกิจ คนงาน และเศรษฐกิจเจริญเติบโตในยุค Generative AI ได้เนื่องจากเทคโนโลยีนี้กลายเป็นเรื่องปกติในที่ทำงาน ทักษะใหม่ของพนักงานจึงเป็นที่ต้องการเพื่อรองรับด้านต่าง ๆ รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ AI โครงการปรับทักษะใหม่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นกลวิธีส่วนเสริมในเส้นทางอาชีพของพนักงาน จะกลายเป็นส่วนสำคัญของวันทำงาน โดยจะมีการจัดสรรเวลาสำหรับการฝึกอบรมและการให้ความรู้

เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นี้ ค็อกนิแซนท์ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มชื่อว่า ไซแนปส์ (Synapse) ซึ่งออกแบบมาเพื่อพลิกโฉมและปรับสมดุลภาพรวมของการศึกษาด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรด้วยการกำหนดโอกาสใหม่สำหรับกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงลึกและประวัติศาสตร์อันยาวนานของค็อกนิแซนท์ในฐานะผู้เปลี่ยนทักษะด้านเทคโนโลยี โครงการริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลุ่มผู้มีความสามารถใหม่ ๆ ที่จ้างงานได้สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลที่กำลังขยายตัวภายในปี 2569 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซแนปส์ได้ที่นี่

หากต้องการดูการศึกษาฉบับสมบูรณ์และเรียนรู้เพิ่มเติม กรุณาไปที่ https://www.cognizant.com/us/en/gen-ai-economic-model-oxford-economics

ระเบียบวิธี: การศึกษาของค็อกนิแซนท์ภายใต้ชื่อ นิวเวิร์ค นิวเวิลด์

อ็อกซ์ฟอร์ด อีโคโนมิกส์ ได้รับมอบหมายจากค็อกนิแซนท์ให้ประเมินและคาดการณ์ผลกระทบทางเศรษฐกิจของเทคโนโลยี Generative AI ในสหรัฐอเมริกาในอีก 10 ปีข้างหน้า

โครงการนี้ดำเนินการผ่าน 5 ระยะหลัก ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาข้อมูลสมมติสำหรับโมเดลเศรษฐกิจโลก (GEM) ของอ็อกซ์ฟอร์ดได้ตามลำดับ ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อสะท้อนว่าวิธีที่เราคาดการณ์การที่ธุรกิจต่าง ๆ ในสหรัฐนำเทคโนโลยี Generative AI ไปใช้ในช่วงที่คาดการณ์ไว้อาจมีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนโครงสร้างของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเติบโตของผลิตภาพโดยรวม (TFP) เพื่อสะท้อนถึงความไม่แน่นอนที่มีอยู่ในกระบวนการดังกล่าว จึงมีการใช้สถานการณ์จำลอง สามแบบเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่หลากหลาย สำหรับระเบียบวิธีฉบับเต็ม คลิกที่นี่

เกี่ยวกับค็อกนิแซนท์

ค็อกนิแซนท์ (Nasdaq: CTSH) วางแผนธุรกิจยุคใหม่ เราช่วยให้ลูกค้าของเราปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัย คิดกระบวนการใหม่ และเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวนำในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ ทุก ๆ วันของเราดีขึ้นได้ด้วยกัน ดูวิธีได้ที่ www.cognizant.com หรือ @cognizant

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

บริษัท
Gabby Gugliocciello
[email protected]

อินเดีย 
Rashmi Vasisht 
[email protected] 

ทวีปอเมริกา / ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา / เอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น
Christina Schneider
[email protected] 

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่อาจประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดด้านความคุ้มครองของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 2538 ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของข้อความดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และการสันนิษฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจไม่แม่นยำ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับการนำ Generative AI มาใช้ ผลกระทบของ Generative AI ต่อแรงงานและเศรษฐกิจ และประสิทธิผลและผลลัพธ์ของโครงการริเริ่มไซแนปส์ใหม่ของเรา ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่คำสัญญาหรือการรับประกัน แต่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษาที่กล่าวถึงข้างต้น และยังคงอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ซึ่งหลายประการอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่พิจารณาในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านี้ ขอเตือนผู้ลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคตว่าอย่าเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์ วันที่ในที่นี้เท่านั้น ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์แตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัย ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจทั่วไป ผลกระทบของการพัฒนาและการแข่งขันทางเทคโนโลยี ลักษณะที่แข่งขันและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาดที่เราแข่งขัน ตลาดที่แย่งชิงพนักงานที่มีความสามารถ และผลกระทบต่อการสรรหาและรักษาพนักงาน และปัจจัยอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในรายงานประจำปีล่าสุดของเราในแบบฟอร์ม 10-K และเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ค็อกนิแซนท์ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออื่น ๆ ยกเว้นตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1794711/4489004/Cognizant_Logo.jpg?p=medium600
โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2315997/Cognizant____Oxford_Economics_Logo.jpg?p=medium600

 

Source : การศึกษาผลกระทบของค็อกนิแซนท์คาดว่า Generative AI อาจอัดฉีด 1 ล้านเหรียญสหรัญเข้าเศรษกิจสหรัฐในอีก 10 ปีข้างหน้า

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?