รายงาน DDP ฉบับใหม่เรียกร้อง "นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส ในขณะที่ COP28 เริ่มต้นในสัปดาห์นี้

ปารีส, 3 ธันวาคม 2566 /PRNewswire/ — แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศแบบเดิม ๆ ไม่เพียงพอที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของความตกลงปารีส และต้องเริ่มคิดค้นทางออกได้แล้ว อ้างอิงจากรายงานฉบับใหม่ที่เผยแพร่โดยโครงการ Deep Decarbonization Pathways (DDP)

ประเทศในกลุ่มโลกใต้มีความทะเยอทะยานตามวิสัยสามารถ แต่ประเทศเหล่านี้ต้องเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์พร้อม ๆ กับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนา

นวัตกรรมที่สำคัญคือการวางความต้องการของประเทศต่าง ๆ ไว้เป็นศูนย์กลางของกระบวนการความร่วมมือระหว่างประเทศ ตัวแทนประเทศต้องคอยตรวจสอบการออกแบบโซลูชันความร่วมมือตั้งแต่เริ่มต้นและโดยตลอดทุกขั้นตอน

"เราจะบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีสนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกประเทศสามารถทำได้มากกว่านี้ สำหรับประเทศกลุ่มโลกใต้ ความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาด้านสภาพภูมิอากาศที่ทะเยอทะยานในขณะที่ไขว่คว้าการพัฒนาต้องอาศัยนวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อจัดลำดับความสำคัญด้านความต้องการของหลาย ๆ ประเทศ" กล่าวโดย Henri Waisman ผู้อำนวยการโครงการ DDP

รายงานเสนอนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อให้มีความร่วมมือระหว่างประเภทในกลุ่มธุรกิจ 3 กลุ่ม

กลุ่มธุรกิจเหล็กกล้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในลักษณะที่มีส่วนช่วยลดคาร์บอนได้อย่างมากทั่วโลก มีการสนับสนุนการจ้างงานในท้องถิ่นและการพัฒนาทางอุตสาหกรรมในประเทศกำลังพัฒนาต่าง ๆ รวมถึงรักษาความสามารถในการแข่งขันสำหรับผู้ผลิตในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้ภายใต้แนวทางฉบับแก้ไขสำหรับการแจกจ่ายค่าจูงใจ ห่วงโซ่อุปทานและการค้าระหว่างประเทศในการผลิตเหล็กกล้าขั้นปฐมภูมิ

การเปลี่ยนแปลงการขนส่งทางอากาศในประเทศ ที่รวมถึงการผลิตสินค้าอย่างยั่งยืนมากขึ้นและใกล้กับผู้บริโภคมากขึ้น การพัฒนาทางรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานหลายส่วนให้ดีขึ้น และการสร้างบริการระบบรางให้น่าใช้งานมากกว่าบริการบนถนน ทั้งหมดนี้มีส่วนในการพัฒนาและการลดคาร์บอนอย่างลึกซึ้ง การลงเงินระหว่างประเทศให้กับหลายอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง และการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงทางการพาณิชย์และการค้าเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นจริงได้

ภาคการเกษตรและการใช้ที่ดินต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการลดมลพิษ การปรับตัว และความฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอากาศ และความเป็นอยู่ในชนบท แนวทางองค์รวมนี้ต้องการจำเป็นต้องอาศัยการปรับปรุงการควบคุมระบบการใช้ที่ดิน, ส่งเสริมการแบ่งปันบทเรียนเกี่ยวกับนโยบายและการปรับใช้ และการปรับใช้กลไกทางการเงินใหม่ และข้อตกลงทางการค้าเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูป่าและที่ดินเลี้ยงสัตว์ที่เสื่อมโทรม, การปรับใช้หลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน และการใช้ที่ดินให้หลากหลายมากขึ้น เช่น วนเกษตรกรรม

"เราต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นการคิดใหม่ทำใหม่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของความตกลงปารีส COP28 ต้องส่งสัญญาณทางการเมืองที่ชัดเจนและเร่งการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคและทางองค์กรในทุกภาคส่วนและทุกประเทศ คำถามอยู่ที่ความไว้วางใจและความมั่นใจระหว่างโลกเหนือและโลกใต้ และเรื่องของประสิทธิภาพในการต่อสู้กับภัยพิบัติด้านสภาพภูมิอากาศ" กล่าวโดย Sebastien Treyer กรรมการบริหารของ IDDRI

Logo: https://mma.prnasia.com/media2/2290413/DDP_Logo.jpg?p=medium600

Contact:
Renee Karunungan
[email protected]
https://ddpinitiative.org/ddp-annual-report-2023/

Source : รายงาน DDP ฉบับใหม่เรียกร้อง "นวัตกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ" เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงปารีส ในขณะที่ COP28 เริ่มต้นในสัปดาห์นี้

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What other people are reading

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?