วัคซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานสูตรปรับปรุงใหม่ของโนวาแวกซ์ เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้แล้วสำหรับสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั้ง 194 ประเทศ

เกเธอร์สเบิร์ก แมรีแลนด์, 28 พฤศจิกายน 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต — โนวาแวกซ์ อิงค์ (Novavax, Inc.) (Nasdaq: NVAX) บริษัทระดับโลกผู้พัฒนาวัคซีนแบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานด้วยสารเสริมฤทธิ์เมทริกซ์-เอ็ม (Matrix-M™) ประกาศในวันนี้ว่า วัคซีนโควิด-19 นูวาโซวิด (Nuvaxovid™) XBB.1.5 (NVX-CoV2601) ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นวัคซีนสำหรับการใช้งานฉุกเฉิน (Emergency Use Listing หรือ EUL) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) สำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในบุคคลที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป การขึ้นบัญชี EUL นี้ช่วยประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกในการประเมินวัคซีนเพื่อเร่งการมีวัคซีนพร้อมใช้ และทำให้สมาชิกองค์การอนามัยโลกทั้ง 194 ประเทศเร่งกระบวนการอนุมัติตามกฎระเบียบเพื่อนำเข้าและให้บริการวัคซีนได้

"การขึ้นบัญชีเป็นวัคซีนสำหรับการใช้งานฉุกเฉินขององค์การอนามัยโลกกับวัคซีนโควิด-19 ชนิดที่ไม่ใช่ mRNA ของเราที่มีโปรตีนเป็นพื้นฐาน ช่วยให้กระบวนการอนุมัติตามกฎระเบียบเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั้ง 194 ประเทศและหน่วยงานจัดหาของสหประชาชาติ อย่างเช่นองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) จึงสนับสนุนการเข้าถึงวัคซีนของเราอย่างเสมอภาคในทั่วโลก" คุณจอห์น ซี เจค็อบส์ (John C. Jacobs) ประธานและซีอีโอของโนวาแวกซ์ กล่าว "พื้นที่ชนบทหรือพื้นที่ที่เข้าถึงยากสามารถได้ประโยชน์จากคุณสมบัติการขนส่งและการเก็บรักษาอย่างสะดวกง่ายดายของวัคซีนของเรา ทั้งนี้ วัคซีนของเราเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตฟอลิโอวัคซีนที่หลากหลาย และสามารถมีบทบาทสำคัญในการช่วยปกป้องผู้คนทั่วโลกจากสายพันธุ์ล่าสุด"

วัคซีนของโนวาแวกซ์สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียสและมีอายุการเก็บรักษา 12 เดือน จึงทำให้การขนส่งเป็นไปอย่างง่ายดาย ลดการปล่อยคาร์บอน และลดการสร้างขยะ[1-4]

การขึ้นบัญชี EUL ครั้งนี้อาศัยข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงคลินิกซึ่งแสดงว่าวัคซีนโควิด-19 ของโนวาแวกซ์กระตุ้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันสายพันธุ์ XBB.1.5, XBB.1.16 และ XBB.2.3 ข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงคลินิกเพิ่มเติมแสดงว่าวัคซีนของโนวาแวกซ์กระตุ้นการตอบสนองของแอนติบอดีลบล้างฤทธิ์ต่อสายพันธุ์ย่อย BA.2.86, EG.5.1, FL.1.5.1 และ XBB.1.16.6 และกระตุ้นการตอบสนองของ CD4+ โพลีฟังก์ชันนอล เซลลูลาร์ (CD4+ polyfunctional cellular) หรือทีเซลล์ (T-cell) ในการยับยั้งสายพันธุ์ย่อย EG.5.1 และ XBB.1.16.6 ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าวัคซีนของโนวาแวกซ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้ทั้งสองด้าน และอาจกระตุ้นการออกฤทธิ์ต่อสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กำลังแพร่ระบาดได้อย่างครอบคลุม[5,6]

ในการทดลองทางคลินิกนั้น อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยที่สุดจากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สูตรต้นแบบของโนวาแวกซ์ (NVX-CoV2373) ได้แก่ ปวดศีรษะ คลื่นไส้หรืออาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ อาการเจ็บบริเวณที่ฉีด ปวดบริเวณที่ฉีด เหนื่อยล้า และไม่สบายตัว

นอกจากนี้วัคซีนโควิด-19 สูตรใหม่ของโนวาแวกซ์ยังได้รับการอนุมัติในสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในตลาดอื่น ๆ

ชื่อทางการค้าในสหรัฐฯ ชื่อทางการค้า Nuvaxovid™ ยังไม่ได้รับอนุมัติโดยองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA)

การอนุญาตให้ใช้งานวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ (รุ่นสูตรปี 2566-2567)
วัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ (รุ่นปี 2566-2567) ยังไม่ได้รับการรับรองหรืออนุญาตให้ใช้จากองค์การอาหารและยาสหรัฐ (FDA) แต่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนใช้งานฉุกเฉินตามคำสั่ง EUA เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับบุคคลที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โปรดอ่านเอกสารสรุปข้อมูล (Fact Sheet) ฉบับเต็มเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์

วัคซีนนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้กรณีฉุกเฉินตราบเท่าที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีเหตุสมควรให้ใช้เวชภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ในกรณีฉุกเฉินตามมาตรา 564(b)(1) ของกฎหมาย FD&C Act ยกเว้นเมื่อคำประกาศเป็นอันสิ้นสุดหรือมีการเพิกถอนการรับรองก่อน

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ
สิ่งที่ควรแจ้งให้ผู้ฉีดวัคซีนทราบ ก่อนที่คุณหรือบุตรหลานของคุณรับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์
แจ้งผู้ให้บริการฉีดวัคซีนของคุณทราบเกี่ยวกับอาการทางการแพทย์ทั้งหมดของคุณหรือบุตรหลานของคุณ รวมถึงหากคุณหรือบุตรหลานของคุณมีอาการดังต่อไปนี้ 

มีอาการแพ้ เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ) หรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยื่อบุนอกหัวใจ) มีไข้ มีเลือดออกผิดปกติหรือกำลังรับยากันเลือดเป็นลิ่ม มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือใช้ยาที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ กำลังให้นมบุตร เคยรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตัวอื่นมาก่อนแล้ว เคยเป็นลมเพราะถูกฉีดยา

ผู้ที่ไม่ควรรับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์
ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ไม่ควรรับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ 

เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงเมื่อฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ เข็มก่อนหน้า เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อส่วนประกอบใด ๆ ของวัคซีนเหล่านี้

ความเสี่ยงของวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ จากโนวาแวกซ์
มีโอกาสน้อยมากที่วัคซีนตัวนี้จะทำให้เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง โดยมักปรากฏให้เห็นปฏิกิริยาการแพ้อย่างรุนแรงหลังจากได้รับยาไม่กี่นาทีไปจนถึงหนึ่งชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการฉีดวัคซีนอาจขอให้คุณหรือบุตรหลานอยู่ในสถานที่ที่คุณหรือบุตรหลานได้รับวัคซีน เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน ซึ่งอาการแพ้อย่างรุนแรงอาจมีสัญญาณบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 

หายใจลำบาก อาการบวมที่ใบหน้าและลำคอ หัวใจเต้นเร็ว มีผื่นรุนแรงทั่วร่างกาย เวียนศีรษะและอ่อนแรง

อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ) และเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยื่อบุนอกหัวใจ) เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้รับวัคซีนตัวนี้บางราย ส่วนใหญ่แล้วอาการจะเริ่มปรากฏให้เห็นภายใน 10 วันหลังฉีดวัคซีน โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มีน้อยมาก คุณควรพบแพทย์ทันทีหากคุณหรือบุตรหลานของคุณมีอาการใด ๆ ต่อไปนี้หลังจากได้รับวัคซีน

เจ็บหน้าอก หายใจไม่อิ่ม รู้สึกหัวใจเต้นเร็ว สั่นพริ้ว หรือเต้นแรง

ผลข้างเคียงที่มีผู้รายงานเอาไว้ในการทดลองทางคลินิกกับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ คือ

กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยื่อบุนอกหัวใจ) ปฏิกิริยาบริเวณที่ฉีด: ปวด/กดเจ็บ บวม แดง และคัน ผลข้างเคียงทั่วไป: เหนื่อยล้าหรือรู้สึกไม่สบาย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ปวดข้อ คลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ หนาวสั่น อาการแพ้ เช่น ลมพิษ และอาการบวมที่ใบหน้า ต่อมน้ำเหลืองบวม

ผลข้างเคียงที่มีผู้รายงานเอาไว้เมื่อวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้ว คือ

เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรง กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ (การอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ) เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (การอักเสบของเยื่อบุนอกหัวใจ) ความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน (ความรู้สึกผิดปกติในผิวหนัง เช่น เหน็บหรือปวดเหมือนมีแมลงไต่) ระบบรับความรู้สึกผิดปกติ (ความรู้สึกหรือความไวลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผิวหนัง)

อาการเหล่านี้อาจไม่ใช่ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด ผลข้างเคียงที่ร้ายแรงและไม่คาดคิดอาจเกิดขึ้นได้ ผลข้างเคียงที่เป็นไปได้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา

ควรทำอย่างไร เมื่อเกิดผลข้างเคียง
หากคุณหรือบุตรหลานของคุณมีอาการแพ้อย่างรุนแรง ให้โทร 9-1-1 หรือไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

ติดต่อผู้ให้บริการฉีดวัคซีนหรือผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ หากผลข้างเคียงใด ๆ ยังไม่หายไป

รายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนต่อระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีน (VAERS) ในการดูแลของคณะกรรมการอาหารและยาและศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐ (CDC) โดยติดต่อ VAERS ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 18008227967 หรือเว็บไซต์ https://vaers.hhs.gov/reportevent.html รายงานที่ส่งควรระบุว่า "Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted (2023-2024 Formula) EUA" ในบรรทัดแรกของช่องข้อความหมายเลข 18 ในแบบฟอร์ม

นอกจากนี้ คุณยังแจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อโนวาแวกซ์ อิงค์ ได้บนเว็บไซต์ของโนวาแวกซ์ อิงค์: www.NovavaxMedInfo.com หมายเลขแฟกซ์: 1-888-988-8809, หมายเลขโทรศัพท์: 1-844-NOVAVAX (1-844-668-2829)

สำหรับผู้ที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
หากคุณหรือลูกของคุณกำลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร โปรดขอคำปรึกษาจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของคุณ

เรามีระบบลงทะเบียนติดตามอาการของผู้ตั้งครรภ์ ซึ่งติดตามผลลัพธ์ต่อการตั้งครรภ์ในสตรีที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ระหว่างตั้งครรภ์ เราขอให้สตรีที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ของโนวาแวกซ์ระหว่างตั้งครรภ์ ลงทะเบียนในระบบนี้ทาง https://c-viper.pregistry.com 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สรุปข้อมูลสำหรับผู้รับวัคซีนและผู้ดูแล (Fact Sheet for Recipients and Caregivers)
การรายงานอาการไม่พึงประสงค์และข้อผิดพลาดในการให้วัคซีน

แจ้งเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ต่อโนวาแวกซ์ อิงค์ ได้ด้วยเช่นกัน โดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านล่าง หรือส่งสำเนาแบบฟอร์มที่ส่งเข้าระบบ VAERS บนเว็บไซต์ของโนวาแวกซ์ อิงค์: https://www.novavaxmedinfo.com/ หมายเลขแฟกซ์: 1-888-988-8809, หมายเลขโทรศัพท์: 1-844-NOVAVAX (1-844-668-2829)

เกี่ยวกับนูวาโซวิด XBB.1.5 รุ่นสูตรปี 2566-2567 (NVX-CoV2601)
NVX-CoV2601 เป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ของวัคซีนโควิด-19 ต้นแบบของโนวาแวกซ์ (NVX-CoV2373) ซึ่งพัฒนาสูตรขึ้นเพื่อมุ่งเป้าสายพันธุ์ย่อยโอมิครอน XBB.1.5 เป็นโปรตีนที่มีวัคซีนเป็นพื้นฐานซึ่งผลิตขึ้นโดยการสร้างสำเนาของโปรตีนหนามที่พื้นผิวของไวรัส SARS-CoV-2 อันเป็นสาเหตุของโควิด-19 โดยเทคโนโลยีอนุภาคนาโนชนิดลูกผสม (recombinant) ที่ไม่เหมือนอื่นใดของโนวาแวกซ์ ส่งผลให้โปรตีนหนามที่ไม่ติดเชื้อทำหน้าที่เป็นแอนติเจนซึ่งเตรียมพร้อมระบบภูมิคุ้มกันให้รู้จักเชื้อไวรัส ขณะที่สารเสริมฤทธิ์เมทริกซ์-เอ็ม (Matrix-M™) ของโนวาแวกซ์เพิ่มและขยายการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน วัคซีนดังกล่าวนี้บรรจุเป็นสูตรของเหลวพร้อมใช้และเก็บรักษาในอุณหภูมิ 2 ถึง 8 องศาเซลเซียส จึงทำให้สามารถใช้ช่องทางห่วงโซ่อุปทานวัคซีนและการขนส่งแบบเก็บรักษาความเย็นที่มีอยู่เดิมได้

เกี่ยวกับสารเสริมฤทธิ์เมทริกซ์-เอ็ม
เมื่อใส่ในวัคซีนแล้ว สารเสริมฤทธิ์เมทริกซ์-เอ็ม (Matrix-M™) จดสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ซึ่งมีซาโปนินเป็นพื้นฐาน จะยกระดับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ออกฤทธิ์ในวงกว้างมากขึ้นและทนทานขึ้น สารเสริมฤทธิ์เมทริกซ์-เอ็ม กระตุ้นการเข้าของเซลล์แสดงแอนติเจนที่ตำแหน่งการฉีด และเพิ่มการแสดงแอนติเจนในต่อมน้ำเหลืองเฉพาะที่

เกี่ยวกับโนวาแวกซ์
โนวาแวกซ์ อิงค์ (Nasdaq: NVAX) ส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นทั่วโลก ผ่านการค้นคว้า พัฒนา และวางจำหน่ายวัคซีนล้ำนวัตกรรม เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง โนวาแวกซ์เป็นบริษัทระดับโลกซี่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเกเธอร์สเบิร์ก รัฐแมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา โดยนำเสนอแพลตฟอร์มวัคซีนที่แตกต่าง ซึ่งผสานรวมการใช้โปรตีนลูกผสม เทคโนโลยีอนุภาคนาโนสุดล้ำ กับสารเสริมฤทธิ์ Matrix-M ระดับสิทธิบัตรของโนวาแวกซ์ เพื่อยกระดับการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน โนวาแวกซ์มุ่งจัดการปัญหาเร่งด่วนด้านสุขภาพทั่วโลก ปัจจุบันกำลังประเมินวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนที่ป้องกันได้ทั้งโควิด-19 และไข้หวัดใหญ่ในเข็มเดียวกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ novavax.com หรือลิงด์อิน

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข้อความในที่นี้ที่มีความเกี่ยวข้องกับอนาคตของโนวาแวกซ์ รวมถึงแผนและแนวโน้มการดำเนินงาน รวมถึงการมีวัคซีนโควิด-19 แบบเสริมฤทธิ์ รุ่นปี 2566-2567 ของโนวาแวกซ์ ที่ปรับปรุงให้สอดรับกับสายพันธุ์ XBB (NVX-CoV2601) ไปจนถึงกรอบเวลาในการจัดส่งและแจกจ่ายวัคซีนนั้น ล้วนเป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า โนวาแวกซ์ขอเตือนว่า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ความท้าทายในการบรรลุข้อกำหนดด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพ และลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะโดยบริษัทเองหรือร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการและการทดสอบประเมินวิธีวิเคราะห์ที่จำเป็นในการบรรลุข้อกำหนดจากฝ่ายกำกับดูแล ปัญหาในการจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่าง ๆ ที่กำลังขาดแคลน ข้อจำกัดด้านทรัพยากร รวมถึงทุนมนุษย์และกำลังการผลิต ที่กระทบต่อความสามารถของโนวาแวกซ์ในการดำเนินการตามเส้นทางด้านการกำกับดูแลที่วางแผนไว้ ความท้าทายหรือความล่าช้าที่ไม่ได้คาดคิดในการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนที่บริษัทฯ พัฒนาต่อฝ่ายกำกับดูแล รวมถึงขออนุมัติวัคซีนโควิด-19 สูตรสายพันธุ์ XBB ให้ทันรอบฉีดวัคซีนในฤดูใบไม้ร่วงปี 2566 หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสายพันธุ์โควิด-19 ในอนาคต ความท้าทายหรือความล่าช้าในการทดลองทางคลินิก การผลิต การจัดจำหน่าย หรือความล่าช้าหรือความท้าทายในการส่งออก การที่โนวาแวกซ์ทำสัญญาแต่เพียงผู้เดียวกับสถาบันเซรัมแห่งอินเดีย (Serum Institute of India Pvt. Ltd.) ในการร่วมกำหนดสูตรยาและบรรจุ และผลกระทบที่ความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการดำเนินงานมีต่อการส่งมอบตามคำสั่งซื้อของลูกค้า ความท้าทายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญาที่ตกลงกันไว้กับหน่วยงานเอกชน รัฐบาล และหน่วยงานอื่น ๆ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในส่วน "Risk Factors" และ "Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" ในรายงานประจำปีของโนวาแวกซ์ บน Form 10-K สำหรับปีที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานประจำไตรมาสบน Form 10-Q ตามที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนไม่ควรยึดถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มากเกินไป เราขอเชิญชวนให้นักลงทุนอ่านเอกสารที่เราได้ยื่นต่อ SEC ที่ www.sec.gov และ www.novavax.com เพื่อศึกษาข้อความเหล่านี้ รวมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สะท้อนถึงข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่เอกสารนี้เท่านั้น เราไม่มีพันธะผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ธุรกิจของเรามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมถึงที่อ้างอิงไว้ข้างต้น นักลงทุน ผู้ที่สนใจลงทุน และบุคคลรายอื่น ๆ ควรประเมินความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างรอบคอบ

ติดต่อ
นักลงทุน เอริกา ชัลซ์ (Erika Schultz)
โทร: 240-268-2022
อีเมล: [email protected]

สื่อมวลชน อาลี ชาร์แทน (Ali Chartan)
โทร: 240-720-7804
อีเมล: [email protected]

อ้างอิง

Council of the European Union. (2021). How protein-based vaccines work against COVID-19. https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/covid-19-protein-based-vaccine/. Cid R, Bolívar J. Platforms for Production of Protein-Based Vaccines: From Classical to Next-Generation Strategies. Biomolecules. 2021 Jul 21;11(8):1072. doi: 10.3390/biom11081072.  Uddin MN, Roni MA. Challenges of Storage and Stability of mRNA-Based COVID-19 Vaccines. Vaccines (Basel). 2021 Sep 17;9(9):1033. doi: 10.3390/vaccines9091033.  Kurzweil P, Müller A, Wahler S. The Ecological Footprint of COVID-19 mRNA Vaccines: Estimating Greenhouse Gas Emissions in Germany. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jul 12;18(14):7425. doi: 10.3390/ijerph18147425. Wherry EJ, Barouch DH. T cell immunity to COVID-19 vaccines. Science. 2022;377(6608):821-822. doi:10.1126/science.add2897. Markov PV, Ghafari M, Beer M, et al. The evolution of SARS-CoV-2. Nat Rev Microbiol. 2023;21(6):361-379. doi:10.1038/s41579-023-00878-2.

 

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/1506866/Novavax_High_Res_Logo.jpg?p=medium600 

Source : วัคซีนโควิด-19 แบบมีโปรตีนเป็นพื้นฐานสูตรปรับปรุงใหม่ของโนวาแวกซ์ เป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้แล้วสำหรับสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั้ง 194 ประเทศ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?