สภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ ให้คำมั่นสนับสนุนอนาคตแห่งธรรมชาติเชิงบวก

ลอนดอน, 18 มกราคม 2567 /PRNewswire/ — บริษัทเหมืองแร่และโลหะชั้นนำระดับโลกประกาศให้คำมั่นในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อสนับสนุนอนาคตแห่งธรรมชาติเชิงบวกภายในปี 2573[1] ซึ่งส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความสามารถในการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ระบบนิเวศ และกระบวนการทางธรรมชาติ การผลิตแร่ธาตุและโลหะที่มีความรับผิดชอบจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก โดยสมาชิกสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ (ICMM) ซึ่งคิดเป็นตัวแทนจากกว่าหนึ่งในสามของอุตสาหกรรมทั่วโลก ต่างให้คำมั่นว่าการตอบสนองความต้องการวัสดุที่สำคัญเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธรรมชาติ


Workers in the seedling nursery for replanting native plants belonging to the area around Anglo American’s Minas-Rio iron ore mine in Brazil (Source: Anglo American)

คำมั่นสัญญาในครั้งนี้ของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของเหล่าผู้เชี่ยวชาญและผู้นำจากหลากหลายสาขาวิชาประจำบริษัทสมาชิกและสมาชิกสมาคม ตลอดจนจากภาคประชาสังคม นักวิชาการ ตัวแทนชนพื้นเมือง นักลงทุนและหน่วยงานที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใส โดยประกอบด้วยแผนงานเพื่อธรรมชาติ 5 ประการ ได้แก่:

ปกป้องและอนุรักษ์พื้นที่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของเรา: ห้ามทำเหมืองหรือการสำรวจในแหล่งมรดกโลก และเคารพพื้นที่ที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทั้งหมด[2] หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอันเกิดจากการดำเนินงานของเรา: ต้องไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิด้านความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอย่างน้อยในพื้นที่เหมืองทั้งหมดหลังการปิดเหมืองเมื่อเทียบกับเส้นฐานปี 2563 ทำงานร่วมกันข้ามห่วงโซ่คุณค่า: พัฒนาโครงการริเริ่มและความร่วมมือเพื่อหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียในธรรมชาติทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานและการกระจายสินค้า ฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์: การดำเนินงานโดยรอบผ่านความร่วมมือในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าพื้นเมือง ประชาชนที่มีความผูกพันกับพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง: ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบพื้นฐานที่มีส่วนทำให้เกิดการสูญเสียในธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการฟื้นฟูของธรรมชาติ

คำมั่นสัญญาเหล่านี้ครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแหล่งธรรมชาติทั้งสี่ ได้แก่ พื้นดิน แหล่งน้ำจืด มหาสมุทร และชั้นบรรยากาศ โดยใช้ประโยชน์จากอิทธิพลของบริษัทในแวดวงต่าง ๆ ตั้งแต่การดำเนินงานโดยตรง ห่วงโซ่คุณค่า และภูมิทัศน์ในวงกว้าง ไปจนถึงการสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากการเปิดเผยผลลัพธ์การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ครอบคลุมการเผยแพร่ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและการประเมินการพึ่งพา และการกำหนดเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้

คุณโรหิตเตช ดาห์วัน (Rohitesh Dhawan) ประธานและซีอีโอของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ ได้ประกาศคำมั่นสัญญาด้านธรรมชาตินี้ในงานอิเวนต์โครงการริเริ่มเพื่อธรรมชาติเชิงบวก (Nature Positive Initiative) ที่เมืองดาวอสในวันนี้ พร้อมระบุว่า "อุตสาหกรรมเหมืองแร่เกิดขึ้นได้เพราะธรรมชาติ แต่ธรรมชาติของเรากำลังตกอยู่ในอันตราย ท่ามกลางความต้องการแร่ธาตุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เราจะมุ่งมั่นดำเนินการร่วมกันครั้งใหญ่เพื่อช่วยสร้างอนาคตเชิงบวกให้แก่ธรรมชาติ คำมั่นสัญญาครั้งนี้จะสานต่อเป้าหมายและการดำเนินการส่วนบุคคลของสมาชิกสมาคมฯ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ครอบคลุมการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ การคุ้มครองสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต และการฟื้นฟูภูมิทัศน์

เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำเหมืองนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อธรรมชาติ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหลักสำคัญของคำมั่นสัญญาในครั้งนี้คือการทำให้มั่นใจว่าอย่างน้อยที่สุดแล้ว การดำเนินงานของเราจะไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสุทธิในพื้นที่เหมืองทั้งหมดหลังการปิดตัวลงเมื่อเทียบกับเส้นฐานปี 2563 นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นที่จะจัดการกับห่วงโซ่คุณค่า ภูมิทัศน์ และระบบในวงกว้างที่เราดำเนินการ เพื่อให้ผลทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของเรามีส่วนช่วยสร้างอนาคตธรรมชาติเชิงบวก สิ่งเหล่านี้จะครอบคลุมการมีส่วนร่วมที่สำคัญจากชนผู้คนพื้นเมือง ประชาชนที่มีความผูกพันกับพื้นที่ และชุมชนท้องถิ่น ผู้ซึ่งมีสิทธิ์ ค่านิยม และความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินงานของเรา"

สมาชิกสมาคมฯ ยังริเริ่มโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการฟื้นฟู เช่น การเสริมสร้างการคุ้มครองพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการฟื้นฟูภูมิทัศน์ และการปกป้องแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญจากสายพันธุ์รุกราน โดยคำมั่นสัญญาใหม่ของสมาคมฯ จะช่วยยกระดับโครงการเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพทั่วทั้งอุตสาหกรรม

คุณโจนาธาน ไพรซ์ (Jonathan Price) ประธานและซีอีโอของเท็ค รีซอร์สเซส ลิมิเต็ด (Teck Resources Limited) และประธานสภากลุ่มที่ปรึกษาด้านธรรมชาติ (Council Nature Advisory Group) ของสมาคมฯ กล่าวว่า "การทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วนถือเป็นหัวใจสำคัญในการช่วยหยุดยั้งและฟื้นฟูการสูญเสียธรรมชาติ และคำมั่นสัญญาด้านธรรมชาติของสมาคมฯ ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถเพิ่มขีดความพยายามที่มีอยู่เดิม และขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคในการปกป้องและฟื้นฟูภูมิทัศน์และระบบนิเวศของเราให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคน

"เท็คกำลังดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติไปพร้อมกับการจัดหาแร่ธาตุสำคัญที่โลกต้องการใช้งานเพื่อลดคาร์บอน สำหรับเราแล้ว นั่นหมายถึงการดำเนินโครงการริเริ่มต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นคืนพื้นที่อย่างน้อย 3 ต่อ 1 เฮกตาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการขุดเหมืองของเรา"

คุณมาร์โค แลมเบอร์ตินิ (Marco Lambertini) ผู้จัดโครงการริเริ่มเพื่อธรรมชาติเชิงบวก กล่าวว่า "คำมั่นสัญญาในวันนี้จากภาคส่วนเหมืองแร่เพื่อสร้างอนาคตแห่งธรรมชาติเชิงบวกถือเป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่ง การประสานงานทั่วทั้งภาคส่วนเป็นกุญแจสำคัญในการหยุดยั้งและชดเชยการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และเพื่อสร้างโลกแห่งธรรมชาติเชิงบวกนี้ สมาชิกสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะจะต้องทำให้คำมั่นสัญญาเหล่านี้กลายเป็นผลลัพธ์เชิงบวกทางธรรมชาติอย่างแท้จริง ครอบคลุมการปกป้องพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ความอุดมสมบูรณ์ ความหลากหลาย และความสามารถในการดำรงอยู่ให้แก่สิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ต่าง ๆ ระบบนิเวศ และกระบวนการทางธรรมชาติ"

คำมั่นสัญญาที่จะจัดการกับการดำเนินงานโดยตรง ห่วงโซ่คุณค่า ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสนี้จะครอบคลุมสมาชิกทุกราย และสมาชิกแต่ละรายจะต้องเลือกปฏิบัติตามความตั้งใจนี้อย่างน้อยหนึ่งในสามข้อซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ในวงกว้างและการเปลี่ยนแปลงระบบ เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมเชิงบวกให้สูงสุด

คำมั่นสัญญาเหล่านี้ได้รับการเผยแพร่โดยเป็นส่วนหนึ่งของคำแถลงจุดยืนที่จะกำหนดแนวทางของสมาชิกสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะในการมีส่วนร่วมสร้างอนาคตธรรมชาติเชิงบวก ซึ่งได้รับคำแนะนำจากกรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกคุนหมิง-มอนทรีออล (GBF) และคำมั่นสัญญาเดิมของสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่คุ้มครอง ชาวพื้นเมือง น้ำ และการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (UNGPs) การดำเนินการเพื่อธรรมชาติถือเป็นส่วนสำคัญของหลักการขุดเหมืองของสมาคมฯ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ครอบคลุมของบริษัทสมาชิกในการเป็นอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะที่มีความรับผิดชอบ

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

อ่านคำชี้แจงจุดยืนด้านธรรมชาติของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะที่นี่

ท่านสามารถเข้าถึงชุดสื่อซึ่งประกอบด้วยคำพูดของซีอีโอบริษัทสมาชิกสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ และรูปภาพความละเอียดสูงของสมาชิกบริษัทที่พร้อมสำหรับการตีพิมพ์พร้อมกับบทความ (โปรดให้เครดิตบริษัทต้นทาง) ได้ที่เว็บไซต์ของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ:: https://www.icmm.com/en-gb/news/2024/nature-media-kit

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาและการดำเนินการด้านธรรมชาติของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะที่เกิดขึ้นแล้วบนเนเจอร์ฮับ (Nature Hub) แห่งใหม่ของเรา https://nature.icmm.com ณ วันที่ 17 มกราคม เวลา 19.00 น. GMT ประกอบด้วย: 

ตัวอย่างการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติของสมาชิก (ภาพยนตร์ ภาพถ่าย บทสัมภาษณ์ และบทความ)  เนื้อหาอธิบายองค์ประกอบของคำมั่นสัญญา  เรื่องราวเบื้องหลังประติมากรรมที่สร้างขึ้นจากโลหะรีไซเคิลเพื่อสะท้อนคำมั่นสัญญา  คำมั่นสัญญาฉบับภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น และฝรั่งเศส (https://nature.icmm.com/position-statement

เกี่ยวกับ สภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ  

สภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ (ICMM) ยึดมั่นในการทำเหมืองอย่างมีหลักการ เรารวบรวมอุตสาหกรรมเหมืองแร่ราวหนึ่งในสามของโลก พร้อมด้วยพันธมิตรหลักที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนความเป็นผู้นำ การดำเนินการ และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัทสมาชิกของสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะร่วมมือกันเพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับการผลิตแร่ธาตุและโลหะที่มีความรับผิดชอบ เพื่อช่วยสร้างโลกที่ปลอดภัย ยุติธรรม และยั่งยืน

[1] อิงตามเส้นฐานปี 2563
[2] สมาชิกสภาฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาเหล่านี้เมื่อปี 2546 และ 2561

รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2318478/ICMM_Anglo_American.jpg?p=medium600
รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2318479/ICMM_Freeport_McMoRan.jpg?p=medium600
รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2318505/ICMM_Hydro.jpg?p=medium600
รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2318481/ICMM_Teck.jpg?p=medium600


Workers at Freeport-McMoRan’s project to reclaim and conserve local mangrove swamps near its Grasberg copper/gold project in Central Papua, Indonesia (Source: Freeport-McMoRan)

 


A researcher for BRC (BrazilNorway Biodiversity Research Consortium) collecting field samples to support understanding of biodiversity in the Hydro Paragominas area. (Source: Hydro)

 


Worker monitoring wildlife at Teck’s Highland Valley Copper Operations in British Columbia, Canada. (Source: Teck Resources)

 

Source : สภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ ให้คำมั่นสนับสนุนอนาคตแห่งธรรมชาติเชิงบวก

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?