"หัวเว่ย" เผย 10 เทรนด์รับปี 2567 ของฟิวชันโซลาร์ ดันเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก

เซินเจิ้น จีน, 26 ม.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — หัวเว่ย (Huawei) ได้จัดงานเปิดตัวระดับโลก โดยเน้นที่ 10 เทรนด์สำคัญเกี่ยวกับโซลูชันฟิวชันโซลาร์ (FusionSolar) ต้อนรับปี 2567 ในหัวข้อ "สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ผลักดันเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแหล่งพลังงานหลัก" (Continuous Innovation, High-Quality Development, Accelerating PV to Become the Main Energy Source) ซึ่งในงานนี้ คุณเหา หยิงเต่า (Hao Yingtao) รองประธานและซีเอ็มโอประจำธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะของหัวเว่ย ดิจิทัล พาวเวอร์ (Huawei Digital Power) ได้พาวิเคราะห์เทรนด์โลกอนาคตอย่างครอบคลุม ประกอบด้วย 1 เทรนด์แกนหลัก 5 ฟีเจอร์สำคัญ และ 4 เทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกอันล้ำค่าเกี่ยวกับความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ ปิดท้ายด้วยการเผยแพร่รายงานสมุดปกขาวเนื่องในโอกาสนี้

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source
Huawei Unveils 2024’s Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

คุณเหา หยิงเต่า ชี้ให้เห็นว่า ความเป็นกลางทางคาร์บอนกำลังเป็นเรื่องมาแรงทั่วโลก ขณะที่อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานก็กำลังเฟื่องฟู โดยทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IRENA) คาดการณ์ว่า กำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแล้วจะสูงแตะหลัก 5,200 GW ภายในปี 2573 และ 14,000 GW ภายในปี 2593 ซึ่งมีพลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด และพลังงานแสงอาทิตย์ก็มีบทบาทที่โดดเด่น และเมื่อพลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์ ยังคงเจาะตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมจึงเผชิญกับปัญหาท้าทายสำคัญในการเชื่อมต่อโครงข่าย การดำเนินงาน ความปลอดภัย และอื่น ๆ ซึ่งโอกาสและความท้าทายเป็นเรื่องที่พบเห็นร่วมกันได้เสมอ หัวเว่ยจึงมีความยินดีในการแชร์ 10 เทรนด์สำคัญ เพื่อผลักดันวงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้พัฒนาก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ

เทรนด์ที่ 1: พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานกำลังกลายเป็นแหล่งพลังงานที่มั่นคง

เมื่อโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานมีราคาถูกลงอย่างต่อเนื่อง และมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น พลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานก็ได้กลายเป็นแหล่งพลังงานที่มีความมั่นคง เตรียมก้าวขึ้นเป็นแหล่งพลังงานหลักในอีก 3 ปีข้างหน้า

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source
Huawei Unveils 2024’s Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

เทรนด์ที่ 2: การจัดการโรงไฟฟ้าในหลักหลายสิบล้าน

โรงไฟฟ้ามีจำนวนเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพและความชาญฉลาดในการวางแผนการผลิต ส่ง จ่าย และใช้ไฟฟ้า ได้กลายเป็นข้อกำหนดสำคัญ

เทรนด์ที่ 3: ความชาญฉลาดตลอดวงจรชีวิต

การจัดการโรงไฟฟ้าแต่ก่อนเป็นเรื่องของการบำรุงรักษา แต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นการดำเนินงานแล้ว โดยเทคโนโลยีอัจฉริยะจะเข้ามาช่วยยกระดับผลลัพธ์จากการวางแผน สร้าง บำรุงรักษา และดำเนินงานได้อย่างมีนัยสำคัญ

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source
Huawei Unveils 2024’s Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

เทรนด์ที่ 4: สร้างโครงข่ายในทุกสถานการณ์

เทคโนโลยีสร้างโครงข่าย (Grid Forming) ประสบความสำเร็จในการนำไปใช้ทางการค้าในบางกรณี โดยจะเร่งนำไปใช้เพื่อให้รองรับได้ทุกสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งจะเข้ามาปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้า และส่งเสริมการจัดหาพลังงานหมุนเวียนแบบ feed-in ในสเกลใหญ่

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source
Huawei Unveils 2024’s Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

เทรนด์ที่ 5: ความมั่นคงปลอดภัยแบบ 4 มิติ

ความต้องการด้านความปลอดภัยได้เปลี่ยนจากเดิมที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในตัวอุปกรณ์ ไปเป็นความปลอดภัยแบบองค์รวม 4 มิติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบไฟฟ้าแบบใหม่นี้มีความน่าเชื่อถือในระยะยาว

เทรนด์ที่ 6: ความปลอดภัยของระบบกักเก็บพลังงานจากเซลล์ถึงกริด

การผลักดันให้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) มีการนำไปใช้ในวงกว้าง และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยนั้น จำเป็นต้องพัฒนาระบบกักเก็บพลังงานให้มีคุณสมบัติความปลอดภัยตั้งแต่ระดับเซลล์ไปจนถึงระดับกริด

เทรนด์ที่ 7: อิเล็กทรอนิกส์กำลังระดับโมดูลและอิเล็กทรอนิกส์กำลังระดับเซลล์

ความจำเป็นในการปรับปรุงระบบจัดการนั้นได้กระตุ้นให้มีการนำโซลูชันอิเล็กทรอนิกส์กำลังระดับโมดูล (MLPE) มาจำหน่ายในวงกว้าง ทั้งยังมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมการจัดเก็บพลังงานด้วย จนก่อให้เกิดโซลูชันอิเล็กทรอนิกส์กำลังระดับเซลล์ (CLPE) โดย MLPE และ CLPE ได้กลายเป็นข้อกำหนดใหม่สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายไปแล้ว

Huawei Unveils 2024's Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source
Huawei Unveils 2024’s Top 10 FusionSolar Trends to Propel PV as a Main Energy Source

เทรนด์ที่ 8: ไฟฟ้าแรงสูงและความน่าเชื่อถือที่สูงไม่แพ้กัน

ไฟฟ้าแรงสูงช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยปรับเฉลี่ย (LCOE) ของพลังงานแสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงาน ขณะที่ความน่าเชื่อถือสูงก็ช่วยเพิ่มความพร้อมใช้งานและบรรลุความปลอดภัยในระดับสูงสุด

เทรนด์ที่ 9: ความหนาแน่นของพลังงานสูงโดยมีความถี่สูง

ความหนาแน่นของพลังงานในอินเวอร์เตอร์ยังคงพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยนำเซมิคอนดักเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลรุ่นที่สามมาใช้

เทรนด์ที่ 10: พลังงานคุณภาพสูง

ปรับปรุงคุณภาพพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์และระบบกักเก็บพลังงานในวงกว้างทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรม

นวัตกรรมและคุณภาพนับเป็นปัจจัยสำคัญในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ และหัวเว่ย ฟิวชันโซลาร์ (Huawei FusionSolar) จะเดินหน้าเพิ่มการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาต่อไป โดยมุ่งนำเทคโนโลยีวัตต์ บิต ความร้อน และแบตเตอรี่ (4T) มาผสานรวมกันอย่างสร้างสรรค์ และให้สอดรับกับความต้องการทางธุรกิจของลูกค้า หัวเว่ยหวังสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง เพื่อคิดค้นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์พัฒนาก้าวหน้า หัวเว่ย ฟิวชันโซลาร์ จะร่วมมือกับลูกค้าและพันธมิตรทั่วโลก เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมให้พัฒนาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมให้พลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกลายเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับบ้านและธุรกิจทุกหนแห่ง พร้อมสร้างอนาคตที่ดีกว่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

 

Source : "หัวเว่ย" เผย 10 เทรนด์รับปี 2567 ของฟิวชันโซลาร์ ดันเซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?