อัปเดตความคืบหน้าโครงการเคป ฮาร์ดี ไฮโดรเจนในออสเตรเลียใต้

แอดิเลด ออสเตรเลีย, 12 ม.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ แอมป์ เอเนอร์จี (Amp Energy) ("แอมป์" หรือ "บริษัทฯ") ประกาศการขยายเวลาออกไปอีกสามเดือนในวันนี้ สำหรับความตกลงกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Framework Agreement) กับไอเอิร์น โร้ด ลิมิเต็ด (Iron Road Ltd) ในฐานะผู้นำการพัฒนา (Lead Developer) ของโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจน (Cape Hardy Green Hydrogen) ทั้งนี้คาดว่าการขยายดังกล่าวนี้จะทำให้มีเวลาเพิ่มเติมเพียงพอที่จะจัดเตรียมให้เสร็จสมบูรณ์และดำเนินการเอกสารธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับระยะต่อไปของโครงการ

โครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจนประกอบด้วยสองขั้นของการพัฒนา ขั้นที่หนึ่งคืออิเล็กโทรไลเซอร์กำลังผลิต 5 กิกะวัตต์ สำหรับผลิตแอมโมเนียสีเขียวรวมมากกว่า 5 ล้านตันต่อปี โดยระยะแรกมีกำลังผลิต 1 กิกะวัตต์ ส่วนขั้นที่สองของโครงการจะเพิ่มกำลังผลิตดังกล่าวนี้สองเท่าเป็น 10 กิกะวัตต์ นอกจากนี้ ในช่วงเก้าเดือนก่อนหน้านี้ แอมป์และไอเอิร์น โร้ดยังได้หารือเกี่ยวกับการขยายความมุ่งหมายของโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจนให้ครอบคลุมถึงพื้นที่การผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นห่วงโซ่มูลค่าไฮโดรเจนสีเขียวและแร่ธาตุ ทั้งนี้โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่พึงพอใจ และการรวบรวมกลุ่มพันธมิตรการพัฒนา ขณะนี้ แอมป์ร่วมกับไอเอิร์น โร้ดได้ดำเนินการวางแผนแม่บทเบื้องต้นเสร็จสิ้นแล้วสำหรับพื้นที่เคป ฮาร์ดี โดยประกอบด้วยอิเล็กโทรไลเซอร์ การแยกเกลือออกจากน้ำ โรงงานแอมโมเนียและอุปกรณ์เสริม

ระหว่างระยะเวลาของความตกลงกรอบการทำงานเชิงกลยุทธ์ โครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจนได้รับการศึกษาและประเมินโดยบริษัทวิศวกรรมชั้นนำระดับโลกสองแห่ง ขณะที่โครงการเข้าสู่ขั้นการศึกษาความเป็นไปได้ของการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (pre-Front-End Engineering Design หรือ pre-FEED) ขณะนี้แอมป์กำลังดำเนินการต่อไปในการหารือกับเจ้าของที่ดินในคาบสมุทรอายร์ ผู้พัฒนาพลังงานที่เป็นบุคคลที่สาม และผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายส่งกำลังไฟฟ้าหลายราย เพื่อให้มีอุปทานและเพื่อส่งพลังงานหมุนเวียน โดยมุ่งทำให้ต้นทุนของแอมโมเนียต่ำที่สุดสำหรับการซื้อภายในประเทศและเพื่อส่งออก การหารือที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้กับคู่ค้าผู้ซื้อเพื่อการส่งออกและภายในประเทศ ผู้จัดหาเงินทุน และสภาท้องถิ่นของคาบสมุทรอายร์ ยืนยันถึงความสนใจอย่างแข็งแกร่งและการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์สำหรับโครงการดังกล่าวนี้ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ในขั้นการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น (Pre-Feasibility) (การประเมินทางวิศวกรรมประเภทที่ 5) สนับสนุนต้นทุนการผลิตไฮโดรเจนเฉลี่ยตลอดอายุโดยไม่มีการอุดหนุนที่ราว 3 ดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลกรัมก๊าซไฮโดรเจน (kg-H2) เท่ากับต้นทุนการผลิตเฉลี่ยตลอดอายุของแอมโมเนียสีเขียวที่ 600 ดอลลาร์สหรัฐกลาง ๆ ต่อตัน การประมาณต้นทุนดังกล่าวนี้สอดคล้องกับขั้นของโครงการ และขึ้นอยู่กับการปรับปรุงประสิทธิภาพของการออกแบบและการเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจะสะท้อนภูมิทัศน์เชิงพาณิชย์และตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากบาร์นการ์ลา ดีเทอร์มิเนชัน อะบอริจินอล คอร์ปอเรชัน อาร์เอ็นทีบีซี (Barngarla Determination Aboriginal Corporation RNTBC) หรือ "บีดีเอซี" (BDAC) แอมป์มั่นใจว่าโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจนจะสร้างการเติบโตอย่างมากของเศรษฐกิจท้องถิ่นและโอกาสการจ้างงาน รวมถึงงานก่อสร้าง วิศวกรรม และบริการ 1,500 ตำแหน่ง และงานเต็มเวลากว่า 300 ตำแหน่ง

สำหรับการส่งมอบปลายน้ำของโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจน แอมป์ได้แต่งตั้งทิล คินท์ (Thyl Kint) เป็นผู้อำนวยการโครงการ ทิลมีประสบการณ์ในระดับโลกเป็นระยะเวลา 40 ปี โดยเคยเป็นผู้รับผิดชอบการใช้จ่ายการลงทุนของโครงการพลังงานมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสำหรับองค์กรระดับโลก อย่างเช่น บีเอชพี ปิโตรเลียม (BHP Petroleum), บีพี (BP), บีดับเบิลยู ออฟชอร์ (BW Offshore), เคอร์ แมคกี (Kerr McGee), ซานโตส (Santos), เชลล์ (Shell) และบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) (ส่วนหนึ่งของธนาคารโลก)

"เราได้เห็นการแสวงหาคุณภาพจากพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก ซึ่งต้องการคู่ค้าที่มีโครงการขนาดใหญ่ เราเชื่อว่าโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจนจะมีความเหมาะสมในเชิงกลยุทธ์ในฐานะโครงการไฮโดรเจนระดับเรือธงแห่งหนึ่งของออสเตรเลีย" พอล เอเซเคียล (Paul Ezekiel) ประธานและผู้ก่อตั้งแอมป์ กล่าว

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ทอม เคาต์ซานโทนิส (Tom Koutsantonis) ระบุว่า "ความก้าวหน้าที่แข็งแกร่งของโครงการเคป ฮาร์ดี กรีน ไฮโดรเจน สะท้อนกระแสแนวโน้มของอุตสาหกรรมไฮโดรเจนที่กำลังก่อตัวขึ้นของออสเตรเลียใต้ นอกจากจะสร้างงานหลายพันตำแหน่งให้กับชาวออสเตรเลียใต้ โครงการดังเช่นโรงผลิตที่เคป ฮาร์ดีนี้ยังมีส่วนช่วยบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของรัฐบาล ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจรัฐ ไฮโดรเจนหมุนเวียนมีบทบาทสำคัญขณะที่โลกเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตที่ลดการปล่อยคาร์บอน ในแง่นี้ ออสเตรเลียใต้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะคว้าประโยชน์จากโอกาสเช่นนี้"

เกี่ยวกับแอมป์

แอมป์ เอเนอร์จี (Amp Energy) เป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานระดับโลก ซึ่งส่งมอบพลังงานหมุนเวียน แบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน และไฮโดรเจนในระดับใหญ่ ควบคู่ไปกับความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าโดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์อันเป็นกรรมสิทธิ์จากแพลตฟอร์มแอมป์ เอ็กซ์ (Amp X) ของบริษัทฯ นับตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ 14 ปีก่อน แอมป์ได้พัฒนาและสร้างสินทรัพย์ซึ่งมีกำลังผลิตรวมเกือบ 3 กิกะวัตต์ทั่วโลก และมีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาขั้นสุดท้ายหรือการก่อสร้างอีก 4 กิกะวัตต์ แอมป์ได้รับเงินลงทุนมากมายจากพันธมิตรเงินทุนในภาคสถาบัน รวมถึงบริษัทลงทุนหุ้นนอกตลาดระดับโลกอย่างคาร์ไลล์ กรุ๊ป (Carlyle Group) ที่ลงทุนมากกว่า 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แอมป์มีการดำเนินงานทั่วโลกในอเมริกาเหนือ สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และสเปน

แอมป์เอ็กซ์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกริดเอดจ์สุดล้ำ เพื่อรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าแบบกระจายตัวในทุกรูปแบบ ทั้งนี้เพื่อให้มีการผลิตอย่างต่อเนื่องสำหรับระบบพลังงาน ไม่ว่าจะโดยเป็นหน่วยเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มสินทรัพย์ที่รวมเข้าด้วยกัน โดยมอบความยืดหยุ่น ความสามารถในการตั้งรับปรับตัว และเสถียรภาพของระบบในต้นทุนที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้

โปรดเข้าชมเว็บไซต์ amp.energy 

Source : อัปเดตความคืบหน้าโครงการเคป ฮาร์ดี ไฮโดรเจนในออสเตรเลียใต้

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

*By registering into our website, you agree to the Terms & Conditions and Privacy Policy.

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?