"เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 4,000,000,000 ดอลลาร์

อาร์ลิงตัน, เวอร์จิเนีย, 26 ต.ค. 2566 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

เวนเจอร์ โกลบอล แอลเอ็นจี อิงค์ (Venture Global LNG, Inc.) หรือ "เวนเจอร์ โกลบอล" ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทฯ ได้ปิดการเสนอขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ มูลค่าเงินต้นรวม 4 พันล้านดอลลาร์ โดยออก 2 ชุดด้วยกัน ได้แก่ (i) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.500% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 มูลค่าเงินต้นรวม 2.5 พันล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2572") และ (ii) หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ อัตราดอกเบี้ย 9.875% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2575 มูลค่าเงินต้นรวม 1.5 พันล้านดอลลาร์ ("หุ้นกู้ปี 2575" รวมกับหุ้นกู้ปี 2572 เรียกว่า "หุ้นกู้") ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิวงเงิน 4.5 พันล้านดอลลาร์ที่เสนอขายในเดือนพฤษภาคม 2566 และหุ้นกู้ที่เสนอขายล่าสุดนี้ ถือเป็นการเสนอขายหุ้นกู้ดอกเบี้ยสูงขนาดใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งและอันดับสองของปี 2566 ตามลำดับ

หุ้นกู้ปี 2572 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2572 และหุ้นกู้ปี 2575 จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2575 หุ้นกู้ปี 2572 ออกตามราคาหน้าตั๋ว และหุ้นกู้ปี 2575 ออกที่ราคา 99.214% ของมูลค่าเงินต้นที่ตราไว้ ทั้งนี้ หุ้นกู้มีหลักประกันโดยมีสถานะเท่าเทียมกับทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดในสินทรัพย์ที่มีอยู่และในอนาคตทั้งหมดของเวนเจอร์ โกลบอล และผู้ค้ำประกันในอนาคต (ถ้ามี) ขึ้นอยู่กับข้อยกเว้นตามธรรมเนียม

หุ้นกู้ไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 2476 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ("พระราชบัญญัติหลักทรัพย์") หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ และอาจไม่สามารถเสนอขายหรือขายหุ้นกู้ในสหรัฐอเมริกา หากไม่มีการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ หรือการยกเว้นจากข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหุ้นกู้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอ การชักชวน หรือการขายหลักทรัพย์เหล่านี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือการพิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับเวนเจอร์ โกลบอล

เวนเจอร์ โกลบอล (Venture Global) คือผู้จัดจำหน่าย LNG ต้นทุนต่ำในระยะยาวจากแหล่งก๊าซธรรมชาติในอเมริกาเหนือที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ โดยแคลคาชูพาส (Calcasieu Pass) ซึ่งเป็นสถานีส่งออก LNG แห่งแรกของบริษัท เริ่มผลิตก๊าซ LNG ครั้งแรกในเดือนมกราคม 2565 ขณะเดียวกัน พลาคไมน์ส แอลเอ็นจี (Plaquemines LNG) สถานีส่งออกก๊าซธรรมชาติแห่งที่สองของบริษัทก็กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าเริ่มผลิตก๊าซ LNG ครั้งแรกได้ในปี 2567 ปัจจุบัน บริษัทกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างหรือพัฒนาสถานีส่งออกก๊าซหลายแห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตรวมกว่า 70 ล้านตันต่อปี เพื่อส่งออกพลังงานสะอาดในราคาย่อมเยาไปทั่วโลก เวนเจอร์ โกลบอล กำลังพัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS) ในสถานีส่งออก LNG แต่ละแห่งของบริษัทด้วย

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ("Forward-looking Statement") ข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงหรือเงื่อนไขในอดีตหรือปัจจุบัน ซึ่งถูกรวมอยู่ในที่นี้ ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ ได้แก่ ข้อความเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนงาน และวัตถุประสงค์ของเวนเจอร์ โกลบอล ซึ่งรวมถึงการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ เวนเจอร์ โกลบอล เชื่อว่าการคาดการณ์ที่สะท้อนให้เห็นใน "ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้นั้นมีเหตุผล แต่ขณะเดียวกัน ข้อความเหล่านี้ย่อมมีความไม่แน่นอน และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ เวนเจอร์ โกลบอล นอกจากนี้ สมมติฐานต่าง ๆ อาจไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือแสดงโดยนัยใน "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" อันเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" เหล่านี้ กล่าวถึงเหตุการณ์ ณ วันที่จัดทำข้อความเท่านั้น และเวนเจอร์ โกลบอล ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไข "ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์ในอนาคต" หรือชี้แจงเหตุผลว่าเหตุใดผลลัพธ์ที่แท้จริงจึงอาจแตกต่างไปจากที่คาดการณ์ แม้ผลลัพธ์นั้นจะเกิดจากการมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น เว้นแต่กฎหมายกำหนด

โลโก้ – https://mma.prnasia.com/media2/2031724/4360122/venture_Logo.jpg?p=medium600

Source : "เวนเจอร์ โกลบอล" ปิดการขายหุ้นกู้มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ วงเงิน 4,000,000,000 ดอลลาร์

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What other people are reading

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?