เออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม เปิดตัวแพลตฟอร์มโกลคอล สร้างการเงินเขตเมืองที่ยั่งยืนทั่วโลก พลิกโฉมอนาคตของเมืองต่าง ๆ

โทรอนโต–31 ต.ค. 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

บรรดาผู้นำทรงอิทธิพล นายกเทศมนตรี รัฐมนตรี ผู้มีวิสัยทัศน์ด้านเขตเมือง และนักวิชาการที่มีความคิดก้าวหน้าทั่วโลก ได้มารวมตัวกันที่เมืองโทรอนโต เพื่อเข้าร่วมงานสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างวันที่ 10 ถึง 13 ตุลาคม โดยการประชุมเออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม (Urban Economy Forum) ครั้งที่ 5 หรือ UEF5 และการประชุมเวิลด์ แพลนนิง คองเกรส (World Planning Congress) ครั้งที่ 59 หรือ WPC59 ได้มาบรรจบกันในการผนึกกำลังสุดพิเศษระหว่างเออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม (Urban Economy Forum หรือ UEF) กับสมาคมนักวางผังเมืองและภูมิภาคนานาชาติ (International Society of City and Regional Planners หรือ ISOCARP) โดยมีพันธกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายสำคัญในยุคของเรา ได้แก่ การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศและการเงินในเมือง


Glocal Platform for Urban Finance launched at the 5th annual Urban Economy Forum with city leaders and financial institutions across the globe

ผลลัพธ์สำคัญของการรวมตัวกันเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองที่ยั่งยืนนี้ อยู่ที่การเปิดตัวแพลตฟอร์มโกลคอล (Glocal) สำหรับการเงินในเมือง (GPUF) ซึ่งคำว่าโกลคอลมาจากคำว่าโกลบอล (Global) และโลคอล (Local) แพลตฟอร์มนี้เป็นความคิดริเริ่มที่มีความแปลกใหม่ สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนวิธีที่เมืองต่าง ๆ เข้าถึงและใช้กลไกทางการเงินและโอกาสในการลงทุน เพื่อจัดการกับความท้าทายและโอกาสในเมือง ท้ายที่สุดจะสร้างเศรษฐกิจในเมืองที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น และครอบคลุมมากขึ้น

GPUF เป็นโซลูชันที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งตระหนักถึงบทบาทสำคัญของเมืองต่าง ๆ ในการบรรลุวาระการพัฒนาระดับโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ปัจจุบัน ประชากรโลกมากกว่า 55% อาศัยอยู่ในเขตเมือง และตัวเลขนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 70% ภายในปี 2593 เมืองต่าง ๆ ได้กลายเป็นกลไกของการเติบโต นวัตกรรม และการพัฒนาสังคม อย่างไรก็ตาม เมืองเหล่านี้ยังแบกรับภาระจากความท้าทายทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ทั้งในเรื่องความไม่เท่าเทียมกันและความยากจน ไปจนถึงความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

GPUF สนับสนุนเมืองต่าง ๆ โดยเชื่อมช่องว่างระหว่างกลไกทางการเงินระดับโลก ภูมิภาค และระดับชาติ กับความต้องการของท้องถิ่น พร้อมเชื่อมโยงทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่กับเมืองต่าง ๆ ในระดับที่มีการนำไปปฏิบัติและดำเนินการ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับพื้นที่ในเมืองในการจัดการกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสในการขับเคลื่อนการเติบโตที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ แพลตฟอร์มโกลคอลยังให้คำปรึกษาทางเทคนิค เพื่อสนับสนุนเมืองและพันธมิตรด้านการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อปรับวาระระดับโลกและระดับประเทศให้สอดรับกับท้องถิ่น โดยนำโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้กับการเงินในเมืองและโครงการเฉพาะต่าง ๆ GPUF เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก เพื่อทำให้เมืองต่าง ๆ เข้าถึงเครื่องมือทางการเงิน ความรู้ และความเชี่ยวชาญที่พวกเขาต้องการ เพื่อทำให้ได้เต็มศักยภาพของตน

ในขณะที่เหล่าผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการประชุม UEF5+WPC59 พูดคุยถึงแนวทางในการกำหนดอนาคตของการเงินในเมือง GPUF ก็ยกระดับการประชุมระดับโลกนี้ ด้วยการนำเสนอโอกาสในการลงทุนในการพัฒนาเมืองเชิงปฏิบัติ เปิดเวทีให้นักลงทุนและนักพัฒนาเมืองมารวมตัวกันและสำรวจร่วมกันว่า นโยบายและการวางแผนเมืองและภูมิภาคที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ สามารถจัดการกับการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสนับสนุนทางการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโดยร่วมมือกับรัฐบาล ธุรกิจ ภาคประชาสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพ และสถาบันการศึกษา แพลตฟอร์มโกลคอลได้รับคำชื่นชมอย่างมากในเรื่องมุมมองที่มีความแปลกใหม่ โดยเสนอให้พัฒนาโมเดลทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน แพลตฟอร์มโกลคอลมีโอกาสในการพัฒนาเมืองมากมายอยู่แล้ว และจะนำเสนอผลสำเร็จในปีแรกในการประชุมประจำปีครั้งที่ 6 ในเดือนตุลาคม 2567

คุณเอดูอาร์โด โลเปซ โมเรโน (Eduardo Lopez Moreno) ผู้อำนวยการร่วมของเวิลด์ เออร์เบิน พาวิลเลียน (World Urban Pavilion) และคุณอามีร์ ฮอสเซน คาชฟี (Amir Hossein Kashfi) กรรมการผู้จัดการของอารากอน บิสิเนส แอดไวซอรี คอร์ปอเรชัน (Aragon Business Advisory Corporation) ได้ร่วมนำเสนอวิสัยทัศน์สำหรับแพลตฟอร์มดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการค้นหาโซลูชันทางการเงินและสำรวจหาโอกาสในการลงทุน เพื่อลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงในเมืองต่าง ๆ การมีส่วนร่วมของพวกเขาเน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของ GPUF ในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับโซลูชันในเมืองและกลไกทางการเงิน เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

ในโลกที่เมืองต่าง ๆ ขยายตัวอย่างรวดเร็วและไม่ได้วางแผนไว้ และความจำเป็นเร่งด่วนในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ปี 2573 การประชุม UEF5+WPC59 และการเปิดตัวแพลตฟอร์มโกลคอลสำหรับการเงินในเมือง ถือเป็นก้าวสำคัญสู่โลกที่ครอบคลุม ยั่งยืน และเจริญรุ่งเรือง โครงการริเริ่มนี้จะระดมทรัพยากรในเมืองและส่งเสริมการเชื่อมต่อทางการเงินที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้เมืองต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายในการพัฒนา

ในระหว่างพิธีปิดยังได้ประกาศให้ทราบด้วยว่า การประชุมเออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม ครั้งที่ 6 ในปีหน้า จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2567 โดยจะมุ่งเน้นไปที่การจัดหาเงินทุนสนับสนุนการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ติดตามเราได้ทางทวิตเตอร์และลิงด์อิน

ติดต่อ: อเล็กซ์ เวนูโต (Alex Venuto) ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ เออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม อีเมล: [email protected]

รูปภาพ – https://mma.prnasia.com/media2/2259092/Urban_Economy_Forum_Association_UEF_Revolutionizing_the_Future_o.jpg?p=medium600

 

Source : เออร์เบิน อีโคโนมี ฟอรัม เปิดตัวแพลตฟอร์มโกลคอล สร้างการเงินเขตเมืองที่ยั่งยืนทั่วโลก พลิกโฉมอนาคตของเมืองต่าง ๆ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?