ไฮบริไบโอผลักดันการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV ในระดับนานาชาติ

กว่างโจว จีน, 5 มี.ค. 2567 /พีอาร์นิวส์ไวร์/

วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นวันความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ระดับนานาชาติ (International HPV Awareness Day) ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นแคมเปญรณรงค์ระดับโลกที่เสนอโดยสมาคมเชื้อไวรัสแปปิโลมานานาชาติ (International Papillomavirus Society หรือ IPVS) มาตั้งแต่ปี 2561 โดยในปีนี้มีธีมคือ One Less Worry (ห่วงกังวลน้อยลงหนึ่งประการ) เนื่องในโอกาสพิเศษนี้ ไฮบริไบโอ Hybribio (300639.SZ) เรียกร้องให้มีการยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV ในระดับนานาชาติ ประกอบกับการดำเนินกลยุทธ์ที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มีการตรวจพบและป้องกันแต่เนิ่น

Hybribio Cervical Cancer HPV Primary Screening Solution
Hybribio Cervical Cancer HPV Primary Screening Solution

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการประมาณว่า ในแต่ละปีมีผู้หญิงจำนวน 625,600 คนและผู้ชายจำนวน 69,400 คนเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส HPV ทั้งนี้ การติดเชื้อไวรัส HPV แบบเนิ่นนานในชนิดที่มีความเสี่ยงสูงเป็นสาเหตุหลักของมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งยังเกี่ยวโยงอย่างใกล้ชิดกับมะเร็งชนิดอื่น ๆ อย่างเช่น มะเร็งคอหอยส่วนปาก มะเร็งทวารหนัก มะเร็งปากช่องคลอด มะเร็งช่องคลอด และมะเร็งองคชาต ในกรณีนี้ การยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV การฉีดวัคซีนป้องกันอย่างทันท่วงที และการตรวจคัดกรองคุณภาพสูง ประกอบกันล้วนส่งผลอย่างมากในการป้องกันการติดเชื้อ HPV และโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 สมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ได้ดำเนินกลยุทธ์ระดับโลกเพื่อเร่งส่งเสริมการขจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไป นอกจากนี้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว องค์การอนามัยโลกได้กำหนดเป้าหมาย 90-70-90 ที่จะต้องบรรลุโดยทุกประเทศภายในปี 2573 ซึ่งระบุว่าผู้หญิง 70% ควรได้รับการตรวจหาโมเลกุล HPV อย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในอายุ 35 ปี และอีกหนึ่งครั้งภายในอายุ 45 ปี ในแง่นี้ ในฐานะผู้บุกเบิกและผู้สนับสนุนการตรวจดีเอ็นเอเชื้อ HPV ในจีน ไฮบริไบโอได้ผลักดันให้การตรวจดังกล่าวนี้เป็นการตรวจคัดกรองปฐมภูมิสำหรับมะเร็งปากมดลูก อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสำหรับสตรีทั้งในเมืองและในพื้นที่ชนบทตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ระหว่างปี 2552 ถึง 2554 ไฮบริไบโอได้จัดการฝึกอบรมมากกว่า 600 รายการสำหรับแพทย์ในประเทศเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวการติดเชื้อ HPV ตลอดจนการตรวจคัดกรองและการรักษา ยิ่งไปกว่านั้น ณ เดือนมีนาคม 2567 ไฮบริไบโอได้ดำเนินการตรวจดีเอ็นเอเชื้อ HPV ให้กับสตรีไปแล้วมากกว่า 67 ล้านคน ซึ่งมอบการปกป้องรักษาชีวิตไว้เป็นจำนวนมาก

ไฮบริไบโอได้พัฒนาโซลูชันการตรวจวินิจฉัยโมเลกุล HPV ครบวงจร โดยมีทั้ง ชุดตรวจวินิจฉัยจีโนอาร์เรย์ HPV ความเสี่ยงสูง 14 ชนิด (14 High-risk HPV GenoArray Diagnostic Kit), ชุดตรวจ HPV ความเสี่ยงสูง 14 ชนิดด้วยการตรวจจีโนไทป์ 16/18 โดยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ (14 High-risk HPV with 16/18 Genotyping Real-time PCR Kit), ชุดตรวจ HPV ความเสี่ยงสูง 14 ชนิดด้วยการหา E6/E7 mRNA โดยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ (14 High-risk HPV E6/E7 mRNA Real-time PCR Kit) (ในรูปแบบพีซีอาร์พร้อมตัวติดตามฉลากเรืองแสง หรือ Fluorescent Probe), ชุดตรวจวินิจฉัยจีโนอาร์เรย์ HPV 21 ชนิด (21 HPV GenoArray Diagnostic Kit), ชุดตรวจวินิจฉัยจีโนอาร์เรย์ HPV 37 ชนิด (37 HPV GenoArray Diagnostic Kit), ชุดตรวจ HPV ความเสี่ยงสูง 13 ชนิดด้วยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ (13 High-risk HPV Real-time PCR Kit), ชุดตรวจจีโนไทป์ HPV 23 ชนิดด้วยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ (23 HPV Genotyping Real-time PCR Kit), ชุดตรวจเมทิเลชันซ็อกซ์1 และแพ็กซ์1 ด้วยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ (SOX1 and PAX1 Methylation Real-time PCR Kit) ในเดือนมิถุนายน 2566 ชุดตรวจ HPV ความเสี่ยงสูง 14 ชนิดด้วยการตรวจจีโนไทป์ 16/18 โดยพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ของไฮบริไบโอได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานกำกับดูแลเวชภัณฑ์แห่งชาติจีน (NMPA) ให้เป็นวิธีตรวจคัดกรองปฐมภูมิสำหรับมะเร็งปากมดลูก โดยเป็นการอนุมัติเป็นครั้งแรก ถือเป็นหลักชัยของการตรวจดีเอ็นเอเชื้อ HPV ที่มีสมรรถนะสูงและมาตรฐานสูงในการเป็นวิธีตรวจคัดกรองปฐมภูมิสำหรับมะเร็งปากมดลูกในจีน ด้วยระบบจัดการของเหลวในการเตรียมตัวอย่างอัตโนมัติเต็มรูปแบบ HB-IEX96A ของไฮบริไบโอ (Hybribio Fully Automated Sample Preparation Liquid Handling System HB-IEX96A) และระบบการตรวจพีซีอาร์แบบเรียลไทม์ที่วางจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั่วไป บริษัทฯ สามารถบรรลุการตรวจคัดกรองปฐมภูมิสำหรับมะเร็งปากมดลูกในระดับใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูง

นอกจากน้ำยาตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ HPV ไฮบริไบโอยังได้ทำงานด้านยาที่เกี่ยวข้องกับ HPV ในแง่นี้ เจลคลอโรควิน (chloroquine) ของไฮบริไบโอ (อยู่ระหว่างการพัฒนา) ได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หลายรายการในประเทศต่าง ๆ (อย่างเช่น สหรัฐฯ รัสเซีย ญี่ปุ่น) โดยมุ่งใช้สำหรับรักษาการติดเชื้อ HPV ความเสี่ยงต่ำ รวมถึงหูดผิวหนัง อย่างหูดที่ฝ่าเท่า หูดชนิดแบน หูดที่อวัยวะเพศ และหูดที่ทวารหนัก เป็นต้น

การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ HPV ในระดับนานาชาติเป็นก้าวแรกในการต่อสู้กับมะเร็งปากมดลูก ซึ่งจำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมโดยหลายฝ่าย ตั้งแต่โรงพยาบาล บริษัท องค์กร และหน่วยงานรัฐบาล ไปจนถึงสตรีทุกคน ทั้งนี้ ไฮบริไบโอพยายามที่จะมอบโซลูชันการตรวจวินิจฉัย HPV ที่ก้าวหน้าล้ำสมัย และมุ่งมั่นที่จะขจัดมะเร็งปากมดลูกให้หมดไป ขอให้ไปฉีดวัคซีน ไปตรวจคัดกรอง ไปรับการรักษา หากร่วมมือกัน เราสามารถเอาชนะเชื้อ HPV ได้!

เกี่ยวกับไฮบริไบโอ

ไฮบริไบโอ (Hybribio) (300639.SZ) ก่อตั้งเมื่อปี 2547 เป็นผู้ให้บริการและผลิตการตรวจสารพันธุกรรม (nucleic acid test) ระดับแถวหน้า ซึ่งเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์การตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย โดยมีห่วงโซ่การดำเนินงานขั้นตอนเดียวครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายและการตลาด ไปจนถึงบริการสนับสนุนทางเทคนิคหลังการขาย ทั้งนี้ ไฮบริไบโอมอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่าง ๆ อย่างเช่น สุขภาพสตรี อนามัยการเจริญพันธุ์ โรคทางพันธุกรรม เมทิเลชัน การติดเชื้อทางเดินหายใจ เภสัชพันธุศาสตร์ เครื่องมือทางการแพทย์ และอื่น ๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.hybribio.com 

Source : ไฮบริไบโอผลักดันการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเชื้อ HPV ในระดับนานาชาติ

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.
Next Post

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?