ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกำลังพิจารณาช่วยเหลือแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล โดยพิจารณาการเลื่อนหนี้และการสนับสนุนชีวิตในกรณีเสียชีวิตจากการขัดแย้งนี้

ธนาคารและสหกรณ์การเกษตรพิจารณาช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับจากอิสราเอล

วันนี้ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กำลังพิจารณาแนวทางที่จะช่วยเหลือแรงงานไทยที่กลับมาจากอิสราเอลในขณะนี้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังหารือโครงการนี้

โครงการนี้ถูกนำมาซึ่งโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง จุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งได้พบกับธ.ก.ส. และได้เสนอข้อสรุปเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวขณะที่เขาไปเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่ทางส่วนเหนือ

ธ.ก.ส. จะทบทวนรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ซึ่งสิทธิ์เหล่านี้อาจรวมถึงการเลื่อนชำระหนี้และการสนับสนุนการดำรงชีวิตทันที หากพบว่าผู้ได้รับผลกระทบมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่รัฐมนตรีอนุมัติ ในกรณีพิเศษ สามารถพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะมีรายงานที่ชัดเจนและเป็นรายละเอียดภายในสองสัปดาห์

Source : รัฐบาลจัดการกับหนี้ของคนงานที่เดินทางกลับจากอิสราเอล

About the author

x

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

ไทย อาเซียน อิตาลี กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ โดยมี SDGs เป็นหลัก

ความสัมพันธ์อาเซียน-อิตาลี

นายกฯ โชว์ความมุ่งมั่นสร้างไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาค

สู่การเติบโตสำเร็จ

สมอ. เข้มงวดมาตรการป้องกันสินค้าต่ำกว่ามาตรฐานเข้าราชอาณาจักร

สมอ. มีกำหนดการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาในประเทศเพื่อรักษาการนำเข้าสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน และประกันคุณภาพสินค้าออฟไลน์และออนไลน์