อิลลูมินาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก เพื่อช่วยเร่งการหาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

โครงการนี้มุ่งจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคในการจัดลำดับจีโนมในประเทศ

ซานดิเอโก–13 พ.ย. 2566–พีอาร์นิวส์ไวร์/ดาต้าเซ็ต

อิลลูมินา อิงค์ (Illumina Inc.) (NASDAQ: ILMN) ผู้นำด้านเทคโนโลยีถอดรหัสพันธุกรรมและการหาลำดับเบสของดีเอ็นเอ ประกาศเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก (Global Health Access Initiative) เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงเครื่องมือหาลำดับเบสเพื่อใช้ในวงการสาธารณสุขในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง (LMIC) โดยได้พัฒนาโครงการดังกล่าวตามคำแนะนำจากลูกค้า ผู้ให้ทุนสนับสนุน และผู้อำนวยความสะดวกในตลาด รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรอย่างไฟนด์ (FIND) เพื่อนำเสนอโครงสร้างราคาที่ถูกลงสำหรับผลิตภัณฑ์หาลำดับเบสที่ร่วมโครงการจากอิลลูมินา ให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนบริการสุขภาพทั่วโลก พร้อมรับมือกับปัญหาท้าทายต่าง ๆ ในด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนทั่วโลก

"เราตระหนักว่าการช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของเชื้อโรคในท้องถิ่นได้นั้น เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพ ช่วยให้มีการเตรียมพร้อมที่ดีขึ้น และให้อำนาจแก่ประเทศต่าง ๆ ในการจัดการกับภัยคุกคามด้านสุขภาพที่มีลำดับความสำคัญสูง" คุณวาเนสซา โมเดอร์ (Vanessa Moeder) หัวหน้าฝ่ายบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินา กล่าว "นอกจากนี้ยังช่วยให้ไม่ต้องขนส่งตัวอย่างไปต่างประเทศซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน และทำให้ตอบกลับได้เร็วขึ้น เราจะเสียเวลาในการเตรียมตัวรับมือการแพร่ระบาดครั้งต่อไปอีกไม่ได้แล้ว โดยการเฝ้าระวังจีโนมของเชื้อโรคมาใช้ในทุกประเทศช่วยให้เราก้าวนำหน้าภัยคุกคามจากการติดเชื้อได้"

ปัจจุบัน ราคาเครื่องมือวิเคราะห์หาลำดับและวัสดุสิ้นเปลืองนั้นแตกต่างกันไปตามประเทศหรือภูมิภาค ซึ่งถือเป็นความท้าทายสำหรับผู้ให้ทุนและผู้บริจาค และอาจเข้ามาจำกัดการใช้งานในวงกว้าง จากประสบการณ์ของทีมระดับโลกของอิลลูมินานั้น คุณโมเดอร์เปิดเผยว่า ประเทศหรือภูมิภาคที่มีความพร้อมด้านสาธารณสุขในระดับที่จะได้รับประโยชน์จากจีโนมิกส์ได้มากที่สุดนั้น มักจะขาดทรัพยากรในการนำไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน

เพื่อเริ่มต้นจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ โครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลกของอิลลูมินาจะมอบส่วนลดราคาเครื่องมือตรวจหาลำดับเบสต่าง ๆ รวมถึงการทำโปรไฟล์การดื้อยาในวัณโรค การหาลำดับจีโนมทั้งหมดของไวรัสที่เกิดขึ้นใหม่และที่กลับมาใหม่ เพื่อติดตามวิวัฒนาการของไวรัสและสนับสนุนการตอบสนองต่อการระบาด ตรวจหาเชื้อโรคในระบบทางเดินหายใจในวงกว้างเพื่อเฝ้าระวังการเจ็บป่วยคล้ายไข้หวัดใหญ่ สอดส่องน้ำเสียและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เพื่อติดตามเชื้อโรค และการดื้อยาต้านจุลชีพในระดับประชากร

เพื่อให้ตั้งงบประมาณและจัดซื้อจัดจ้างได้ง่ายขึ้น ส่วนประกอบหลักของอิลลูมินาสำหรับการใช้งานเหล่านี้มีจำหน่ายเป็นชุดรวมโดยใช้หมายเลขชิ้นส่วนเดียว ครอบคลุมทั้งรีเอเจนต์สำหรับการเตรียมไลบรารี รีเอเจนต์สำหรับการจัดลำดับ และเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล

การขยายขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง ถือเป็นเป้าหมายระยะยาวของอิลลูมินา และเป็นรากฐานของความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เช่น ไฟนด์ และกองทุนโลกเพื่อการต่อสู้โรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria) โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดความก้าวหน้าครั้งสำคัญในด้านความสามารถในการจัดลำดับจีโนมทั่วโลก ซึ่ง ณ เดือนธันวาคม 2565 นั้น 84% ของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลก (WHO) สามารถหาลำดับไวรัส SARS-COV-2 ได้ และ ณ เดือนตุลาคม 2566 มีการนำจีโนม SARS-CoV-2 กว่า 16 ล้านรายรายฝากไว้ในคลังของจีไอเอสเอไอดี (GISAID) อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ในเรื่องความสามารถในการติดตามเชื้อโรคนอกเหนือจาก SARS-CoV-2 นั้น ทำให้เกิดช่องว่างที่สำคัญในการตรวจหาภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่ ส่งผลให้ความมั่นคงด้านสุขภาพทั่วโลกตกอยู่ในความเสี่ยง

อานิตา สุเรช (Anita Suresh) หัวหน้าแผนกจีโนมิกส์และตรวจวิเคราะห์หาลำดับเบสของไฟนด์ กล่าวว่า "ความสามารถในการหาลำดับเบสได้ปรากฏให้เห็นทั่วโลกในช่วงที่เกิดโรคระบาด เพื่อหา ติดตาม และเฝ้าระวังสายพันธุ์ใหม่ ๆ ที่กลายพันธุ์มา ซึ่งเป็นขีดความสามารถที่ควรนำไปใช้เพื่อช่วยต่อสู้กับความท้าทายด้านสุขภาพหลายประการ ความคิดริเริ่มเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยปรับปรุงความสามารถในการจ่ายและการเข้าถึงจีโนมิกส์ในประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง เพื่อให้มั่นใจว่าทุกประเทศจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้ในรูปแบบที่ปรับขนาดได้และยั่งยืนในการใช้งานเป็นประจำ"

กลยุทธ์ในการเฝ้าระวังจีโนมเชื้อโรคทั่วโลกขององค์การอนามัยโลก และแนวทางการดำเนินงานระดับชาติด้านจีโนมิกส์ ต่างตระหนักดีว่าการหาลำดับเบสของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือที่มีเอกลักษณ์และจำเป็น ในการขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และที่อุบัติใหม่ และเพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของการระบาดของโรค นอกจากนี้ ทางองค์กรยังได้ออกแผนสื่อสารฉบับเร่งรัดโดยเน้นย้ำว่าการหาลำดับเบสสามารถช่วยในการจัดการโรคประจำถิ่นได้อย่างไรบ้าง รวมถึงวัณโรคดื้อยา ซึ่งเป็นวิกฤตด้านสาธารณสุขที่กำลังดำเนินอยู่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบบจีโนมิกส์ได้ถูกนำมาใช้ในการตรวจจับไวรัสไข้เลือดออกประเภท 3 ในบราซิล ซึ่งส่งผลกระทบสำคัญต่อวงการสาธารณสุข และการศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้อ้างว่าการหาลำดับจีโนมของเชื้อโรคเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการกับการระบาด เช่น ไวรัสมาร์บวร์ก ไวรัสอีโบลา และเอ็มพอกซ์ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง "วัน เฮลธ์" (One Health) ในการรับมือการดื้อยาต้านจุลชีพ

"ในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังและการวินิจฉัยในช่วงที่เกิดโรคระบาด การทำให้เครื่องมือเหล่านี้เข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของความเป็นธรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านสาธารณสุขทั่วโลกด้วย" คุณโทนี วิสต์เลอร์ (Toni Whistler) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมโรคแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกองทุนโลกฯ กล่าว "ความสามารถในการติดตามและวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยไม่ทิ้งประชากรกลุ่มเปราะบางไว้ข้างหลัง ถือเป็นพื้นฐานของการเตรียมพร้อมร่วมกันของเราในการเผชิญกับวิกฤติด้านสุขภาพทั่วโลก โครงการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมที่พัฒนาและดำเนินการโดยอิลลูมินา จะช่วยให้ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางจำนวนมาก มีส่วนร่วมในอนาคตของจีโนมิกส์ในด้านสาธารณสุขและการเตรียมพร้อมได้"

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก

เกี่ยวกับอิลลูมินา อิลลูมินา (Illumina) ยกระดับสุขภาพของมนุษย์ด้วยการปลดล็อกพลังแห่งจีโนม โดยเราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาร่วม 25 ปีแล้วในปี 2566 ทำให้เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์หาลำดับดีเอ็นเอและการหาลำดับอื่น ๆ เพื่อให้บริการลูกค้าในตลาดด้านการวิจัย คลินิก และตลาดประยุกต์ ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมใช้ในด้านชีววิทยาศาสตร์ มะเร็งวิทยา อนามัยการเจริญพันธุ์ การเกษตร และวงการใหม่อื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ illumina.com และเชื่อมต่อกับเราทางเอ็กซ์ (ทวิตเตอร์) เฟซบุ๊ก ลิงด์อิน อินสตาแกรม ติ๊กต๊อก และยูทูบ

ติดต่อ

นักลงทุน
ซัลลิ ชวอร์ตซ์ (Salli Schwartz)
อีเมล: 858-291-6421
อีเมล: [email protected]

สื่อมวลชน
เดวิด แม็กอัลไพน์ (David McAlpine)
โทร: 347-327-1336
อีเมล: [email protected]

Source : อิลลูมินาเปิดตัวโครงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพระดับโลก เพื่อช่วยเร่งการหาลำดับเบสในประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง

The information provided in this article was created by Cision PR Newswire, our news partner. The author's opinions and the content shared on this page are their own and may not necessarily represent the perspectives of Thailand Business News.

Related Posts

Next Post

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

What other people are reading

Subscribe notifications via Email

Enter your email address to subscribe and receive notifications of new posts by email.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms below to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?