ธนาคาร UOB และ Infocomm ขอเชิญชวน Fintech Start-up ไทย เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะ THE FINLAB ณ ประเทศสิงคโปร์

 

THE FINLAB คืออะไร?

THE FINLAB คือโครงการบ่มเพาะ Fintech Startup โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจการเงินการธนาคาร เพื่อเสริมสร้างให้ธุรกิจ Startup ได้พัฒนาไปอีกขั้น โดยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคาร UOB และ Infocomm ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งทั่วภูมิภาคอาเซียน จีน ยุโรป และอเมริกา พร้อมเปิดโอกาสให้ Startup สามารถเติบโตและขยายสู่ตลาดระดับโลกได้

ทำไม Fintech Startup จึงควรจะเข้าร่วมโครงการ…
Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

How fintechs are revolutionising remittances in emerging markets

Remittance flows tend to be more stable than broader capital flows. They also tend to be countercyclical, increasing during downturns or catastrophes, when other capital flows generally dwindle.

Will cryptocurrency expansion continue among emerging markets in 2022?

Emerging markets were at the forefront of last year’s massive growth in global cryptocurrency adoption. With this growth widely tipped to continue into 2022, a range of countries will see their crypto markets mature or expand.

Bringing Thailand into the next age of industry

During the ongoing pandemic, digital twins were also used to improve vaccine production efficiency and safety, while doing the same for personal protective equipment manufacturing. In the automotive sector, vehicle manufacturers can use digital twins to simulate car models and assembly line processes for maximum efficiency.