หลังจากที่เราเคยสัมภาษณ์คนไทยกับชีวิตการทำงานในต่างแดนไปบ้างแล้วนั้น คราวนี้เราไปพบกับแขกรับเชิญอีกท่าน ที่จะมาให้สัมภาษณ์คนถัดไป ครั้งนี้เนื้อหาอาจแตกต่างจากครั้งอื่นๆ เพราะไม่ได้เน้นหน้าที่การทำงานสายดิจิทัล แต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหลายคนที่ต้องการเข้าทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในต่างแดนอย่างแน่นอน พบกับเธอ วิศวกรหญิงที่ผันตัวมาดูด้านการวางแผนธุรกิจและกลยุทธ์ให้กับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง IKEA ในประเทศสวีเดน คุณศิรภัทร Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

How fintechs are revolutionising remittances in emerging markets

Remittance flows tend to be more stable than broader capital flows. They also tend to be countercyclical, increasing during downturns or catastrophes, when other capital flows generally dwindle.

Bringing Thailand into the next age of industry

During the ongoing pandemic, digital twins were also used to improve vaccine production efficiency and safety, while doing the same for personal protective equipment manufacturing. In the automotive sector, vehicle manufacturers can use digital twins to simulate car models and assembly line processes for maximum efficiency.

Which emerging market universities are driving growth in patent filing?

According to the UN World Intellectual Property Organisation (WIPO), a record 277,500 international patents were filed in 2021. China was once again the world’s top filer, having overtaken the US in 2019.