คนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีเงินทุนมากมาย จะสามารถลงมือสร้าง Startup ให้สำเร็จได้อย่างไร? เมื่อสิ่งที่ชี้วัดไม่ใช่แค่ไอเดีย แต่เป็นเรื่องการลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และนี่ก็คือคำแนะนำเรื่องการหาเงินหล่อเลี้ยงตัวเองในช่วงแรก จากประสบการณ์จริงของ TakeMeTour และ GetLinks

โดยบทความนี้เป็นการสรุปเนื้อหาจากงาน DO IT OR DIE : Bootstrap for Young Startup ที่ HUBBA Workshops & Events จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

popp getlinks and taro takemetour

จากซ้ายไปขวา: คุณทาโร่ TakeMeTour และ คุณป๊อป GetLinks

Bootstrapping คืออะไร

เป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่นิยมพูดกันในวงการ…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Thailand’s Report of Cybercrime Crackdown in 2022

166 suspects from eight foreign call center gangs were arrested, while 58,463 bank accounts and 118,530 phone lines were discovered to be used for illegal operations and were frozen by authorities

Google Bard AI Chatbot Now Available in Thailand

You might ask Google Bard to give you tips to improve your writing skills, explain machine learning in simple terms or spark your creativity by outlining a blog post.

JD.com to cease operations in Thailand and Indonesia

Local websites showed JD.com will end its services in Thailand from March 3 and in Indonesia from the end of the same month. Both units will stop taking orders on February 15.