คนตัวเล็กๆ ที่ไม่มีเงินทุนมากมาย จะสามารถลงมือสร้าง Startup ให้สำเร็จได้อย่างไร? เมื่อสิ่งที่ชี้วัดไม่ใช่แค่ไอเดีย แต่เป็นเรื่องการลงมือปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง และนี่ก็คือคำแนะนำเรื่องการหาเงินหล่อเลี้ยงตัวเองในช่วงแรก จากประสบการณ์จริงของ TakeMeTour และ GetLinks

โดยบทความนี้เป็นการสรุปเนื้อหาจากงาน DO IT OR DIE : Bootstrap for Young Startup ที่ HUBBA Workshops & Events จัดขึ้น เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

จากซ้ายไปขวา: คุณทาโร่ TakeMeTour และ คุณป๊อป GetLinks

Bootstrapping คืออะไร

เป็นอีกคำศัพท์หนึ่งที่นิยมพูดกันในวงการ…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Will cryptocurrency expansion continue among emerging markets in 2022?

Emerging markets were at the forefront of last year’s massive growth in global cryptocurrency adoption. With this growth widely tipped to continue into 2022, a range of countries will see their crypto markets mature or expand.

Chamni’s Eye (CEYE) Enters the MAI Stock Market

CEYE produces materials for advertising, television and film. The company provides a full scale production for still image and video, computer-aided photo retouching, and online media production service & media management