เป็นอีกครั้งที่ techsauce มีโอกาสได้พูดคุยกับคนไทยที่ทำงานในซิลิคอนวัลลีย์ และครั้งนี้พิเศษ เพราะเราจะพูดคุยกับคนไทยไม่กี่คนที่ได้ทำงานสายธุรกิจที่บริษัทสตาร์ทอัพ โดยที่ไม่ได้เรียนหรือมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมแต่อย่างใด มาโนช หรือ ไมค์มีประสบการณ์ตรงในบริษัท Fintech ชื่อดังระดับโลกอย่าง Credit Karma ธุรกิจด้าน Credit Scoring ที่เป็น Unicorn ไปเสียแล้ว ด้วยมูลค่าบริษัท 4 พันล้านเหรียญUSD หรือกว่าหนึ่งแสนสี่หมื่นล้านบาท Credit Karma เป็นหนึ่งใน Startup…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Thailand Warns of Increased Cyber Threats Amid Russia-Ukraine Conflict

NCSA Deputy Secretary-General Gp Capt Amorn Chomchoey said 12 cyber attacks linked to the Russia-Ukraine conflict have been reported since January 13, mostly targeting key infrastructures such as banks, border control agencies, and news websites.

Which emerging market universities are driving growth in patent filing?

According to the UN World Intellectual Property Organisation (WIPO), a record 277,500 international patents were filed in 2021. China was once again the world’s top filer, having overtaken the US in 2019.

Bringing Thailand into the next age of industry

During the ongoing pandemic, digital twins were also used to improve vaccine production efficiency and safety, while doing the same for personal protective equipment manufacturing. In the automotive sector, vehicle manufacturers can use digital twins to simulate car models and assembly line processes for maximum efficiency.