เป็นที่ทราบกันดีกว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในผู้นำที่พยายามผลักดันเรื่องของโครงสร้างอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุคของ 3G SK Telecom เป็นผู้ให้บริการ 3G ด้วยมาตรฐาน CDMA-based 1xEV-DO รายแรกของโลก และตามด้วยการพยายามผลักดัน Mobile WiMAX ให้เป็นมาตรฐาน 4G แม้ 2 มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกในระยะเวลาต่อมาก็ตาม แต่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความพยายามเป็นอย่างสูงกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมาตรฐานเอง

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

You May Also Like

Thailand Receives $164 million Investment from Japanese Data Center Providers

According to a report, Telehouse has recently opened its first data center in Thailand with an investment of $74 million, while NTT Global Data Centers Corporation has invested 3 billion baht to develop its largest data center in Thailand

Thailand’s digital economy grew by 14% in 2022

The growth is driven by changes in consumer behavior and technological advancements. The digital services sector saw the highest growth at 21%, with FinTech, Health Tech, and retail contributing to a market value of nearly 300 billion baht.

How to Avoid Online Scams in Thailand

The Royal Thai Police has emphasized the importance of being more cautious, advising members of the public to “not believe, not hurry, and not transfer money.”