เป็นที่ทราบกันดีกว่าเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในผู้นำที่พยายามผลักดันเรื่องของโครงสร้างอินเทอร์เน็ตมาโดยตลอดเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุคของ 3G SK Telecom เป็นผู้ให้บริการ 3G ด้วยมาตรฐาน CDMA-based 1xEV-DO รายแรกของโลก และตามด้วยการพยายามผลักดัน Mobile WiMAX ให้เป็นมาตรฐาน 4G แม้ 2 มาตรฐานดังกล่าว ไม่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกในระยะเวลาต่อมาก็ตาม แต่ถือว่าเป็นประเทศที่มีความพยายามเป็นอย่างสูงกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมาตรฐานเอง

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Digital transformation: Skills must transform too

As with other technological revolutions in the past, such as electricity, the digitalization of the economy will have tremendous implications for individual lives and society as a whole.

Will cryptocurrency expansion continue among emerging markets in 2022?

Emerging markets were at the forefront of last year’s massive growth in global cryptocurrency adoption. With this growth widely tipped to continue into 2022, a range of countries will see their crypto markets mature or expand.

Business Urged to Leverage 5G at Thailand 5G Summit 2022

Digital Economy and Society Minister Chaiwut Thanakamanusorn said driving digital technology and innovations is crucial for promoting the utilization of 5G, while also expanding opportunities for the business and civic sectors.