ครอบครัวฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่บุกเบิกธุรกิจแว่นตาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นโดยใช้กระจกเครื่องบินตกมาฝนมือทำเป็นเลนส์แว่นตา อยู่ในธุรกิจแว่นตากว่า 50 ปีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยเรียนรู้รายเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนกระทั่งฉันได้มีโอกาสมาทำสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ชแว่นตาเต็มรูปแบบเป็นของตัวเอง (Glazziq, www.glazziq.com) ที่มีเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เลือกซื้อสินค้าโดยหาข้อมูลก่อน…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Business Urged to Leverage 5G at Thailand 5G Summit 2022

Digital Economy and Society Minister Chaiwut Thanakamanusorn said driving digital technology and innovations is crucial for promoting the utilization of 5G, while also expanding opportunities for the business and civic sectors.

Thailand Warns of Increased Cyber Threats Amid Russia-Ukraine Conflict

NCSA Deputy Secretary-General Gp Capt Amorn Chomchoey said 12 cyber attacks linked to the Russia-Ukraine conflict have been reported since January 13, mostly targeting key infrastructures such as banks, border control agencies, and news websites.

How are emerging markets combatting cryptocurrency-related crime?

A record $14bn in digital currencies were transferred to illegal addresses last year, according to blockchain data platform Chainalysis, up 79% on the $7.8bn recorded in 2020.