ครอบครัวฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่บุกเบิกธุรกิจแว่นตาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นโดยใช้กระจกเครื่องบินตกมาฝนมือทำเป็นเลนส์แว่นตา อยู่ในธุรกิจแว่นตากว่า 50 ปีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยเรียนรู้รายเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนกระทั่งฉันได้มีโอกาสมาทำสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ชแว่นตาเต็มรูปแบบเป็นของตัวเอง (Glazziq, www.glazziq.com) ที่มีเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เลือกซื้อสินค้าโดยหาข้อมูลก่อน…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

Thailand’s Report of Cybercrime Crackdown in 2022

166 suspects from eight foreign call center gangs were arrested, while 58,463 bank accounts and 118,530 phone lines were discovered to be used for illegal operations and were frozen by authorities

What shifting supply chains for semiconductors mean for Emerging markets in South-East Asia

The manufacturing of semiconductors is dominated by three countries – China, South Korea and Taiwan – which accounted for 87% of the global market in 2021.

Thailand and China Launch Joint E-Commerce Training Program

Data showed over 2,000 Thai vocational school teachers and students have participated in the e-commerce training programs since they were introduced in 2021.