ครอบครัวฉันเป็นหนึ่งในตระกูลที่บุกเบิกธุรกิจแว่นตาในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มต้นโดยใช้กระจกเครื่องบินตกมาฝนมือทำเป็นเลนส์แว่นตา อยู่ในธุรกิจแว่นตากว่า 50 ปีแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยเรียนรู้รายเชิงลึกเกี่ยวกับธุรกิจจนกระทั่งฉันได้มีโอกาสมาทำสตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ชแว่นตาเต็มรูปแบบเป็นของตัวเอง (Glazziq, www.glazziq.com) ที่มีเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง เลือกซื้อสินค้าโดยหาข้อมูลก่อน…

Read the complete story here

About the author

Techsauce is the partnership of two titans in the Thai technology startup industry between Thumbsup, the leading technology media in Thailand and HUBBA, the biggest coworking space network in Thailand.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sign Up for Our Newsletter

Get notified of our weekly selection of news

You May Also Like

True-DTAC Merger Faces Delay

The plan originally called for a voluntary tender bid to be made within a year in order to proceed with the US$8.6 billion merger, but this need was not reached, according to Telenor of Norway.

New investment makes LINE MAN Wongnai Thailand’s largest tech startup

LINE MAN Wongnai was established in 2020 from the merger of LINE MAN, Thailand’s No. 1 on-demand assistant app, and Wongnai, a restaurant review platform. The company aims to be the most innovative e-commerce platform for services in Thailand

Thailand’s Report of Cybercrime Crackdown in 2022

166 suspects from eight foreign call center gangs were arrested, while 58,463 bank accounts and 118,530 phone lines were discovered to be used for illegal operations and were frozen by authorities